TR | EN
Açılan Dersler / Ders Bilgi Paketi

Ders Bilgi Paketleri:

Yüksek Lisans 

Doktora


Yüksek Lisans ve Doktora programlarında yarıyıllara göre açılan dersler şöyledir:

Yüksek Lisans Dersleri (Güz)
Ders Kodu Dersin Adı Dersi Veren Öğretim Üyesi
503602001 Seminer Prof.Dr. Halil İPEK
503601501 İleri Hidrometalurji  
503601502 Flotasyon Kimyası Prof.Dr. Muammer KAYA
503601504 İleri Katı Sıvı Ayırımı Prof.Dr. Yaşar UÇBAŞ
503601505 Cevher Hazırlama Atıklarının Değerlendirilmesi Prof.Dr. Ender SÖNMEZ
503601506 Kaya Mekaniğinde Sayısal Yöntemler Prof.Dr. Hürriyet AKDAŞ
503601507 Kömür Ve Mineral Flotasyon Devr. Prof.Dr. Sabiha KOCA
503601508 Madencilikte Kalite Kontrol Yöntemleri Prof.Dr. Hüseyin ANKARA
503601509 Cevher Hazırlama Aletli Analiz Tek. I Prof.Dr. Volkan BOZKURT
503601510 Kömür Hazırlama Dr. Öğr. Üyesi Kemal BİLİR     
503601511 Tali Havalandırma Prof.Dr. Mustafa ÖNDER
503601514 Parça Mekaniği Prof.Dr. Bahri ÖTEYAKA
503602505 Maden İstatistiği (Zorunlu Ders) Doç.Dr. Seyhan ÖNDER
503601601 Mekanik Kazıda Fiziko-Meka. Den.  
503601702 Yüksek Lisans Tez Çalışması Prof.Dr. Halil İPEK
503601703 Uzmanlık Alan Dersleri (YL)  

 

Doktora Dersleri (Güz)
Ders Kodu Dersin Adı Dersi Veren Öğretim Üyesi
503611601 Cevher Hazırlamada Özel Konular  
503611602 Kolloid Yüzey Kimyası Prof.Dr. Muammer KAYA
503611604 Gravite Ayırması Prof.Dr. Haldun KURAMA
503611605 Tam Mekanize Kömür  Madenciliğinde Özel Konular Prof.Dr. Mahmut YAVUZ
503611606 Madencilikte İş Sağlığı Ve Güvenliği Analizi Doç.Dr. Seyhan ÖNDER
503611607 Madencilik Yatırımlarının Ekonomik Analizi (Zorunlu) Prof.Dr. Adnan KONUK
503611608 Madencilikte Sayısal Yöntemlerle Duraylılık Analizi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AKSOY
503611801 Doktora Yeterlik Prof.Dr. Halil İPEK
503611802 Doktora Tez Çalışması Prof.Dr. Halil İPEK
503611803 Uzmanlık Alan Dersleri (Dr)  

 

Yüksek Lisans (Bahar)
Ders Kodu Dersin Adı Dersi Veren Öğretim Üyesi
503602001 Seminer Prof.Dr. Halil İPEK   
503602501 Madencilikte Bulanık Mantık Uygulamaları Prof.Dr. Melih İPHAR
503602502 Manyetik Ayırma  
503602503 Kazı Mekaniği  
503602504 Açık İşletmelerde Üretim Planlaması Prof.Dr. Adnan KONUK
503602505 Maden İstatistiği (Zorunlu Ders) Doç.Dr. Seyhan ÖNDER
503602506 Kolon Flotasyonu Prof.Dr. Bahri ÖTEYAKA
503602507 Süspansiyonlarda Aglomerasyon Prof.Dr. Yaşar UÇBAŞ
503602508 Tane Boyut Analizi Prof.Dr. Ender SÖNMEZ
503602509 Cevher Hazırlama Aletli Analiz Tek. II Prof.Dr. Volkan BOZKURT
503602510 Yeraltı Kaya Yap Del. Pat. Tasarımı Prof.Dr. Hürriyet AKDAŞ
503602511 Madencilik Endüstrisinde Atık Yöntemler Prof.Dr. Haldun KURAMA
503602513 Madencilikte Optimizasyon Uygulamaları Prof.Dr. Mahmut YAVUZ
503602514 Öğütme Kinetiği Prof.Dr. Halil İPEK
503602515 Arazi Gerilmeleri Doç.Dr. Ercan EMİR
503602516 Yeraltı Maden İşlet.Hava Kalt.Mod. Prof.Dr. Mustafa ÖNDER
503602517 Doğal Taşlarda Çevresel Etkiler Doç.Dr. Ercan EMİR
503602518 Cevher Hazırlamada Yüzey Cevap Yöntemleri Doç.Dr. Adem TAŞDEMİR
503601702 Yüksek Lisans Tez Çalışması Prof.Dr. Halil İPEK
503601703 Uzmanlık Alan Dersleri  

 

 
Doktora (Bahar)
Ders Kodu Dersin Adı Dersi Veren Öğretim Üyesi
503611607 Madencilik Yatırımlarının Ekonomik Analizi (Zorunlu) Prof.Dr. Adnan KONUK              
503612601 Akım Şeması Geliştirme Teknikleri Prof.Dr. Muammer KAYA
503612602 Madencilikte Çevre Sorunları Prof.Dr. Sabiha KOCA
503612603 Madencilikte Toz Ve Silikozla Müc. Yönt. Prof.Dr. Hürriyet AKDAŞ
503612604 Madencilikte Sistem GüvenirliliğiP Prof.Dr. Hüseyin ANKARA
503612605 Modern Kayaç Patlatma Teknikleri Dr. Öğr. Üyesi Hakan AK     
503611603 Madencilikte Verimlilik Analizleri Doç.Dr. Seyhan ÖNDER
503611801 Doktora Yeterlik Prof.Dr. Halil İPEK
503611802 Doktora Tez Çalışması Prof.Dr. Halil İPEK
503611803 Uzmanlık Alan Dersleri