TR | EN
Komisyonlar
Birim Kalite Komisyonu

Prof.Dr. Halil İPEK (Başkan)

Prof.Dr. Adnan KONUK (Üye)

Prof.Dr. Hamdi AKÇAKOCA (Üye)

Doç.Dr. Seyhan ÖNDER (Üye)

Araş.Gör.Dr. Ece KUNDAK (Üye)

Araş.Gör.Dr. Işıl TOKCAN( Üye)

Araş.Gör.Dr. Semih OLUKLULU (Üye)

Ders Eşdeğerlikleri Komsiyonu

Dr.Öğr.Üyesi Y.Hakan GÜRSOY

Dr.Öğr.Üyesi Hakan AK

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet AKSOY

Ders Kayıtları Komisyonu

Arş.Gör.Dr. Gülnaz DALOĞLU

Teknik Şartname Hazırlama Komisyonu

Arş.Gör.Dr. Semih OLUKLULU

Mal Alımı ve Muayene Kabul Komisyonu

Arş.Gör.Dr. H. Serkan GÖKÇEN

Hizmet ve Yapım İşleri Kabul Komisyonu

Arş.Gör.Dr. Ece KUNDAK

Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu

Arş.Gör.Dr. Gülnaz DALOĞLU

Atık Yönetimi Komisyonu

Arş.Gör.Dr. H. Serkan GÖKÇEN

Kayıttan Düşme (Hurdaya Ayırma) Komisyonu

Arş.Gör.Dr. Semih OLUKLULU