TR | EN
Maden İşletme Anabilim Dalı
Prof. Dr. Adnan Konuk
Prof. Dr. Mustafa Önder (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Mahmut Yavuz
Prof. Dr. Hüseyin Ankara
Prof. Dr. Seyhan Önder
Doç. Dr. Ercan Emir
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Ak
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Aksoy
Arş. Gör. Dr. Gülnaz Daloğlu
Arş. Gör. Dr. Ece Kundak
Arş. Gör. Dr. Gamze Erdoğan