TR | EN
Maden İşletme Anabilim Dalı
Prof. Dr. Adnan Konuk
Prof. Dr. Mustafa Önder (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Mahmut Yavuz
Prof. Dr. Hüseyin Ankara
Prof. Dr. Seyhan Önder
Doç. Dr. Ercan Emir
Doç. Dr. Mehmet Aksoy
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Ak
Dr. Öğr. Üyesi Gülnaz Daloğlu
Arş. Gör. Dr. Ece Kundak