TR | EN
Açılan Dersler / Ders Bilgi Paketi

Ders içeriklerine ulaşmak için tıklayınız.

1. YIL

Güz Dönemi
Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S
151711195 Fizik I 3 3+0+0 Z
151711196 Fizik I Lab. 2 0+0+2 Z
151711210 Matematik I 5 4+0+0 Z
151711197 Kimya 3 3+0+0 Z
151711198 Kimya Lab. 2 0+0+2 Z
151711133 Teknik Resim 4 2+2+0 Z
151711211 Maden Mühendisliğine Giriş ve Etik 3 2+0+0 Z
151011209 İngilizce I 3 3+0+0 Z
151711181 Türk Dili I 2 2+0+0 Z
151711185 Seminer I (Yb. Uyr. Öğr) 2 2+0+0 Z
  Sosyal Seçmeli I       
151711212 Rapor Yazma ve Sunuş Teknikleri 3 2+0+0 S
151711213 Temel Fotoğrafçılık 3 2+0+0 S
151711214 Web Tasarımı 3 2+0+0 S
Güz Dönemi Toplamı : 30    
Bahar Dönemi
Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S
151712196 Fizik II 3 3+0+0 Z
151712197 Fizik II Lab. 2 0+0+2 Z
151712204 Matematik II 5 4+0+0 Z
151712206 Mühendislik Mekaniği 5 4+0+0 Z
151712205 Analitik Kimya 6 3+0+2 Z
151712182 Türk Dili II 2 2+0+0 Z
151012210 İngilizce II 3 3+0+0 Z
151712200 Temel Bilgisayar Bilimleri 4 2+2+0 Z
151712186 Seminer II (Ybc. Uyr. Öğr) 2 2+0+0 Z
Bahar Dönemi Toplamı : 30    
YIL TOPLAMI : 60    

 

2. YIL

Güz Dönemi
Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S
151713228 Madenlerde Hazırlık ve Kazı 5 3+0+0 Z
151713229 Madenlerde Açık İşletme 5 3+0+0 Z
151713554 Mineraloji ve Petrografi 5 2+0+2 Z
151713235 Genel Jeoloji  4 3+0+0 Z
151713237 Mukavemet 4 3+0+0 Z
151011208 A.İ.İ.T-I 2 2+0+0 Z
151713555 Akışkanlar Mekaniği 5 3+0+0 Z
Güz Dönemi Toplamı : 30    
Bahar Dönemi
Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S
151012209 A.İ.İ.T. II 2 2+0+0 Z
151714554 Diferansiyel Denklemler 4 3+0+0 Z
151714555 Termodinamik 3 2+0+0 Z
151714234 Cevher Hazırlama I 6 3+2+0 Z
151714237 Topoğrafya  4 2+2+0 Z
151714230 Yeraltı Üretim Yöntemleri 4 3+0+0 Z
151714556 Sondaj Tekniği 3 1+2+0 Z
151714557 STAJ I 4 - Z
Bahar Dönemi Toplamı : 30    
YIL TOPLAMI : 120    

 

3. YIL

Güz Dönemi
Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S
151715348 Yapısal Jeoloji 3 2+0+0 Z
151715349 İş Sağlığı ve Güvenliği I 3 2+0+0 Z
151715331 Cevher Hazırlama II 6 3+0+2 Z
151715350 Teknik İngilizce 2 2+0+0 Z
151715344 Kaya Mekaniği 5 3+0+0 Z
151715343 Olasılık ve İstatistik 3 2+0+0 Z
  Teknik Seçmeli I      
151715345 Kaya Şev Stabilitesi 4 3+0+0 S
151715346 Patlatma ve Çevresel Etkiler 4 3+0+0 S
151715347 Madenlerin Aranması ve Değerlendirilmesi 4 3+0+0 S
  Teknik Seçmeli II      
151715351 Tünel Teknolojisi 4 3+0+0 S
151715352 Jeolojik Harita Alma 4 3+0+0 S
151715353 Metalik Cevherler ve Zenginleştirilmesi 4 3+0+0 S
Güz Dönemi Toplamı : 30    
Bahar Dönemi
Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S
151716330 Maden Yatakları 3 2+0+0 Z
151716332 Cevher Hazırlama III 6 3+2+0 Z
151716334 Madenlerde Ulaşım ve Su Atımı 4 3+0+0 Z
151716350 Bil. Destekli Cevher Hazırlama Tasarımı 3 1+2+0 Z
151716351 İngilizce Yazışma Teknikleri 2 2+0+0 Z
151716355 STAJ II 4 - Z
  Teknik Seçmeli  III      
151716347 Öğütme Teknolojisi 4 3+0+0 S
151716348 Çimento Teknolojisi 4 3+0+0 S
151716349 Kömür Teknolojisi 4 3+0+0 S
  Teknik Seçmeli IV      
151716352 Mermer Üretim ve İşleme Teknikleri 4 3+0+0 S
151716353 Madencilikte Sistem Analizi 4 3+0+0 S
151716354 Zemin Mekaniği 4 3+0+0 S
Bahar Dönemi Toplamı : 30    
YIL TOPLAMI : 180    

 

4.YIL

Güz Dönemi
Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S
151717630 Maden Makinaları 4 3+0+0 Z
151717419 Madenlerde Havalandırma 6 4+0+0 Z
151717631 Madenlerde ve Tünellerde Tah. Tasarımı 6 4+0+0 Z
151717641 Maden ve İş Hukuku 3 2+0+0 Z
  Teknik Seçmeli V      
151717632 Cevher Zenginleştirmede Deney Tasarımı 4 3+0+0 S
151717633 Endüstriyel Hammadde ve Hazırlanması 4 3+0+0 S
151717634 Seramik Teknolojisi 4 3+0+0 S
  Teknik Seçmeli VI      
151717635 Cevher Kar. ve Analiz Teknikleri 4 3+0+0 S
151717636 Malzeme ve Metalurji 4 3+0+0 S
151717637 Cevher Hazırlamada Modelleme 4 3+0+0 S
  Teknik Seçmeli-VII      
151717638 Atıksu Arıtımı 3 2+0+0 S
151717639 Madencilikte Çevre Sorunları 3 2+0+0 S
151717640 Madencilikte Çevre ve Emniyet 3 2+0+0 S
Güz Dönemi Toplamı : 30    
Bahar Dönemi
Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S
151718549 Kazı Makinaları ve Mekanizasyon 4 3+0+0 Z
151718550 Maden Ekonomisi  3 2+0+0 Z
151718551 Bil. Destekli Maden İşletme Tasarımı 4 1+2+0 Z
151718552 İş Sağlığı ve Güvenliği II 3 2+0+0 Z
  Teknik Seçmeli VIII      
151718553 Katı Sıvı Ayırımı 4 3+0+0 S
151718554 Cevher Zenginleştirme Tesisleri 4 3+0+0 S
151718555 Cevher Hazırlama Tesis Proje 4 3+0+0 S
  Teknik Seçmeli Ders IX      
151718556 Kimyasal Madencilik 4 3+0+0 S
151718557 Süs Taşları ve İşleme Teknikleri 4 3+0+0 S
151718558 Boyut Büyütme 4 3+0+0 S
  Sosyal Seçmeli II      
151718559 İnovasyon ve Girişimcilik 2 2+0+0 S
151718560 Proje ve Risk Yönetimi 2 2+0+0 S
  Mühendislik Araştırmaları Dersleri      
151718520 Mad. Haz. ve Kazı Araş. 3 1+4+0 S
151718521 Kaya Mekaniği Araş. 3 1+4+0 S
151718522 Peletleme Araş. 3 1+4+0 S
151718523 Kömür Teknolojisi Araş. 3 1+4+0 S
151718524 Kırma Öğütme Araş. 3 1+4+0 S
151718525 Yeraltı İşletme Araş. 3 1+4+0 S
151718526 Katı Sıvı Ayırma Araş. 3 1+4+0 S
151718527 Madenlerde Ulaşım Araş. 3 1+4+0 S
151718528 Mad. Havalandırma Araş. 3 1+4+0 S
151718529 Açık İşletme Mak. Araş. 3 1+4+0 S
151718530 Boyut Küçültme Araş. 3 1+4+0 S
151718531 Maden Ekonomisi Araş. 3 1+4+0 S
151718532 Cevher Sınıflandırma Araş. 3 1+4+0 S
151718533 Aglomerasyon Araş. 3 1+4+0 S
151718534 End. Hammaddeler Araş. 3 1+4+0 S
151718535 Kimyasal Zeng. Araş. 3 1+4+0 S
151718536 Maden Makinaları Araş. 3 1+4+0 S
151718537 Manyetik Ayırma Araş. 3 1+4+0 S
151718538 Flotasyon Araş. 3 1+4+0 S
151718539 Mad. Tahkimat Araş. 3 1+4+0 S
151718540 Açık İşletme Araş. 3 1+4+0 S
151718543 Flokülasyon Araş. 3 1+4+0 S
151718545 Ağır Ortam Zeng. Araş. 3 1+4+0 S
151718546 Kaya Şev Stabilitesi Araş. 3 1+4+0 S
151718547 Metalik Mineral Zeng. Araş. 3 1+4+0 S
151718548 İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırmaları 3 1+4+0 S
Bahar Dönemi Toplamı: 30    
YIL TOPLAMI : 240