TR | EN
Program Çıktıları
 • Matematik, teknik ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi
 • Deneyleri tasarlama ve yürütme becerisi ile birlikte verileri analiz etme ve yorumlama becerisi
 • Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, ahlaki, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi kısıtlamalar çerçevesinde istenen ihtiyaçları karşılamak için bir sistemi, bileşenini veya işlemi tasarlama becerisi
 • Farklı disiplinlerle takım çalışması yürütme becerisi
 • Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
 • Mesleki ve ahlaki sorumlulukları anlama becerisi
 • Etkili iletişim kurma becerisi
 • Mühendislik çözümlerinin evrensel, ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini anlama becerisi
 • Yaşam boyu öğrenmeyi anlama ve ihtiyaç duyma
 • Güncel konular hakkında bilgi sahibi olma becerisi
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi