TR | EN
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalışma Başvurusu
21.09.2023

2023-2024 Öğretim yılında akademik takvim süresince, Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nda belirlenen kontenjan sayısına göre, 01.11.2023-14 Haziran 2024 tarihleri arasında  Kısmi Zamanlı Öğrenci çalıştırılacaktır.

Başvuru şartları ve başvuru formu ile ilgili Sağlık, Kültür ve Spor Daira Başkanlığı duyurusuna aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilir.

https://sks.ogu.edu.tr/Duyuru/Detay/65/2023-2024-ogretim-yili-kismi-zamanli-ogrenci-calistirma-duyurusu

Yemek Bursu
21.09.2023

Üniversitemizde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim görmekte olan başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerimizin öğle ve ikinci öğretim yemeği ihtiyaçlarının yemek bursu olarak ücretsiz karşılanabilmesi için 2023-2024 Öğretim yılında kontenjan dahilinde 01 Kasım 2023-14 Haziran 2024 tarihleri arasında yemek bursu verilecektir.

Başvuru şartları ve başvuru formu Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı duyurusunda ilan edilmiştir.

https://sks.ogu.edu.tr/Duyuru/Detay/66/2023-2024-ogretim-yili-yemek-bursu-duyurusu