TR | EN
Eğitim Amaçları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin, Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nin vizyon ve özgörevleriyle uyumlu, çağdaş inşaat mühendisleri yetiştirme bilinciyle programın eğitim amaçları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  • Maden mühendisliği ve temel mühendislik ile ilgili konularda bilgi sahibi olan, bilim ve teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak bilgiye ulaşabilen, sorgulayan, nitelikli,
  • Ülkenin doğal kaynaklarının önemini kavramış, mühendislik etiğine sahip, 
  • Teorik ve uygulamalı olarak kazandığı bilgi, birikim, deneyim ve becerilerini; iş hayatına ve maden mühendisliği süreçlerinin her adımına uygulayabilen,
  • Üniversite-sanayi işbirliğine önem veren, sanayinin sorunlarına çözüm üreten, bilgi birikimini ve deneyimini paylaşarak ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapan,

maden mühendisleri yetiştirmektedir.