Bölüm Yönetimi
Prof. Dr. Bahri Öteyaka (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Ercan Emir (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Ak (Bölüm Başkan Yardımcısı)