TR | EN
Bölüm Yönetimi
Prof. Dr. Halil İpek (Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Ak (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Y. Hakan Gürsoy (Bölüm Başkan Yardımcısı)