TR | EN
Yemek Bursu
15.09.2022

Üniversitemizde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim görmekte olan başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerimizin öğle ve ikinci öğretim yemeği ihtiyaçlarının yemek bursu olarak ücretsiz karşılanabilmesi için 2022-2023 Öğretim yılında kontenjan dahilinde yemek bursu verilecektir.

İlgili duyuruya aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

https://sks.ogu.edu.tr/Duyuru/Detay/53/2022-2023-ogretim-yili-yemek-bursu-duyurusu