II. Öğretim - Güz Dönemi - Lisans - Yürütücüler

I. Öğretim
    Güz Dönemi
         Lisans
         Lisansüstü
    Bahar Dönemi
         Lisans
         Lisansüstü
 
II. Öğretim
    Güz Dönemi
         Lisans
    Bahar Dönemi
         Lisans
 
Yaz Okulu


 

 

 

 

 

 

 

 


Akademik Takvim

Sınav Programı
Ders Programı
Derslik Atamaları
Yürütücüler
Çift Dal
Yan Dal
2015-2016 GÜZ YARIYILI AÇILAN DERSLER ve YÜRÜTÜCÜLER - İKİNCİ ÖĞRETİM
Ders Kodu Dersin Adı Haftalık Ders Saati Kredisi Dersi Veren Öğretim Elemanı
1. YARIYIL
         
3. YARIYIL
151733228-A Mad. Hazırlık ve Kazı-A 3+0 3 Prof.Dr. Adnan KONUK
151733228-B Mad. Hazırlık ve Kazı-B  3+0 3 Doç.Dr. Seyhan ÖNDER
151733229-A Madenlerde Açık İşletme-A 3+0 3 Prof.Dr. Adnan KONUK
151733229-B Madenlerde Açık İşletme-B 3+0 3 Yrd.Doç.Dr. Hakan AK
151733231 Lineer Cebir 3+0 3 Doç.Dr. Hüseyin ANKARA
151733233-A Mineraloji ve Petrografi-A 2+2 3 Prof.Dr. Selahattin KADİR
151733233-B Mineraloji ve Petrografi-B 2+2 3 Yrd.Doç.Dr.Hülya ERKOYUN
151733235 Genel Jeoloji  3+0 3 Yrd.Doç.Dr. Hatice KUTLUK
151713237-A Mukavemet-A 3+0 3 Yrd.Doç.Dr. Ercan EMİR
151713237-B Mukavemet-B 3+0 3 Doç.Dr. Melih İPHAR
151733241-A Teknik İng. I-A 2+0 KDZ Prof.Dr. Hüseyin ÖZDAĞ
151733241-B Teknik İng. I-B 2+0 KDZ Prof.Dr. Volkan BOZKURT
151031208-D A.İ.İ.T I 2+0 2 UZAKTAN EĞİTİM
5. YARIYIL
151735316 İstatistik 2+0 2 Prof.Dr. Haldun KURAMA
151735319 Yeraltı Topoğrafyası 2+0 2 Öğr.Grv. İdris UZUN
151735331-A Cevher Hazırlama II-A 3+2 4 Prof.Dr. Hüseyin ÖZDAĞ 
151735331-B Cevher Hazırlama II-B 3+2 4 Prof.Dr. Bahri ÖTEYAKA
151735335 Teknik İngilizce III 2+0 KDZ Prof.Dr. Mete GÖKTAN
151735339 Bilgisayar Prog. 2+2 3 Yrd.Doç.Dr. Kemal BİLİR
151735342-A Kaya Mekaniği-A 4+0 4 Yrd.Doç.Dr. Ercan EMİR
151735342-B Kaya Mekaniği-B 4+0 4 Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKSOY
TEKNİK SEÇMELİ-I
151735333 Mad. Aranması ve Değ. 3+0 3 Doç.Dr. Hüseyin ANKARA
151735337 End. Hammaddeler ve Haz. 3+0 3 Prof.Dr. Ender SÖNMEZ
151715338 Cevher Karak.ve Analiz Tek. 3+0 3 Doç.Dr. Adem TAŞDEMİR
7. YARIYIL
151737623 Madenlerde Tahkimat 4+0 4 Prof.Dr. Hürriyet AKDAŞ
151737417 Maden Makinaları 3+0 3 Prof.Dr. Mete GÖKTAN
151737419 Madenlerde Havalandırma 4+0 4 Prof.Dr. Mustafa ÖNDER
151737441 Teknik İng. V 2+0 KDZ Prof.Dr. Mete GÖKTAN
TEKNİK SEÇMELİ-III
151737442 Kaya Şev Stabilitesi 3+0 3 Doç.Dr. Melih İPHAR
151737443 Katı Sıvı Ayırımı 3+0 3 Prof.Dr. Haldun KURAMA
151737627 Patlatma ve Çevresel  Etkileri 3+0 3 Yrd.Doç.Dr. Hakan AK
SOSYAL SEÇMELİ-III
151737629 Bilg. Destekli Açık Ocak Tas. 3+0 3 Prof.Dr. Mahmut YAVUZ
151737445 Rapor Yazma ve Sunuş Tek. 3+0 3 Prof.Dr. Hürriyet AKDAŞ
151737446 Mad. Çevre Sorunları 3+0 3 Prof.Dr. Sabiha KOCA
151737619 Seramik Teknolojisi 3+0 3 Prof.Dr. Yaşar UÇBAŞ
MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLEMELERİ DERSLERİ 
151737600 Kaya Mekaniği Çöz. 4+2 5 Doç.Dr. Melih İPHAR
151738545 Ağır Ortam Zeng. Çöz. 4+2 5 Prof.Dr. Bahri ÖTEYAKA
151737614 Kimyasal Zeng. Çöz. 4+2 5 Doç.Dr. Adem TAŞDEMİR
MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMALARI DERSLERİ
151738520 Mad. Hazırlık Ve Kazı Araş. 1+4 3 Doç.Dr. Seyhan ÖNDER
151738521 Kaya Mekaniği Araş. 1+4 3 Yrd.Doç.Dr. Ercan EMİR
151738522 Peletleme Araş. 1+4 3 Yrd.Doç.Dr. Derya ÖZ AKSOY
151738523 Kömür Teknolojisi Araş. 1+4 3 Prof.Dr. Sabiha KOCA
151738524 Kırma Öğütme Araş. 1+4 3 Yrd.Doç.Dr. Kemal BİLİR
151738525 Yeraltı İşletme Araş. 1+4 3 Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKSOY
151738526 Katı Sıvı Ayırma Araş. 1+4 3 Prof.Dr. Haldun KURAMA
151738527 Madenlerde Ulaşım Araş. 1+4 3 Prof.Dr. Mahmut YAVUZ
151738528 Mad. Havalandırma Araş. 1+4 3 Prof.Dr. Mustafa ÖNDER
151738529 Açık İşletme Mak. Araş. 1+4 3 Yrd.Doç.Dr. Hakan AK
151738530 Boyut Küçültme Araş. 1+4 3 Prof.Dr. Halil İPEK
151738531 Maden Ekonomisi Araş. 1+4 3 Prof.Dr. Adnan KONUK
151738532 Cevher Sınıflandırma Araş. 1+4 3 Prof.Dr. Volkan BOZKURT
151738533 Aglomerasyon Araş. 1+4 3 Prof.Dr. Yaşar UÇBAŞ
151738534 End. Hammaddeler Araş. 1+4 3 Prof.Dr. Ender SÖNMEZ
151738535 Kimyasal Zeng. Araş. 1+4 3 Doç.Dr. Adem TAŞDEMİR
151738536 Maden Makinaları Araş. 1+4 3 Prof.Dr. R.Mete GÖKTAN
151738537 Manyetik Ayırma Araş. 1+4 3 Prof.Dr. Hüseyin ÖZDAĞ
151738538 Flotasyon Araş. 1+4 3 Prof.Dr. Muammer KAYA
151738539 Madenlerde Tahkimat Araş. 1+4 3 Prof.Dr. Hürriyet AKDAŞ
151738540 Açık İşletme Araş. 1+4 3 Doç.Dr. Hüseyin ANKARA
151738543 Flokülasyon Araş. 1+4 3 Doç.Dr. Tuba TAŞDEMİR
151738545 Ağır Ortam Zeng. Araş. 1+4 3 Prof.Dr. Bahri ÖTEYAKA
151738546 Kaya Şev Stabilitesi Araş. 1+4 3 Doç.Dr. Melih İPHAR
151738547 Metalik Mineral Zeng. Araş. 1+4 3 Yrd.Doç.Dr. Y.Hakan GÜRSOY