I. Öğretim - Güz Dönemi - Lisans - Yürütücüler

I. Öğretim
    Güz Dönemi
         Lisans
         Lisansüstü
    Bahar Dönemi
         Lisans
         Lisansüstü
 
II. Öğretim
    Güz Dönemi
         Lisans
    Bahar Dönemi
         Lisans
 
Yaz OkuluAkademik Takvim

Sınav Programı
Ders Programı
Derslik Atamaları
Yürütücüler
Çift Dal
Yan Dal
2015-2016 GÜZ YARIYILI AÇILAN DERSLER ve YÜRÜTÜCÜLER - NORMAL ÖĞRETİM
Ders Kodu Dersin Adı Haftalık Ders Saati Kredisi Dersi Veren Öğretim Elemanı
1. YARIYIL
151711195-A Fizik I-A 3+0 3 Prof.Dr. Gökhan SAVAROĞLU
151711195-B Fizik I-B 3+0 3 Yrd.Doç.Dr. Tevfik ÜNALDI
151711196-A Fizik I Lab.-A 0+2 1 Prof.Dr. Güneş S. KÜRKÇÜOĞLU
151711196-B Fizik I Lab.-B 0+2 1 Yrd.Doç.Dr. Mehmet PEKER
151711210-A Matematik I-A 4+0 4 Doç.Dr. Enver Önder USLU
151711210-B Matematik I-B 4+0 4 Yrd.Doç.Dr. Ahmet Faruk ASLAN
151711197-A Kimya-A 3+0 3 Prof. Dr. Muammer KAYA
151711197-B Kimya-B 3+0 3 Doç.Dr. Adem TAŞDEMİR
151711197-C Kimya-C 3+0 3 Yrd.Doç.Dr. Derya ÖZ AKSOY
151711197-D Kimya-D 3+0 3 Doç.Dr. Tuba TAŞDEMİR
151711198-A Kimya Lab.-A 0+2 1 Prof. Dr. Muammer KAYA
151711198-B Kimya Lab.-B 0+2 1 Doç.Dr. Adem TAŞDEMİR
151711198-C Kimya Lab.-C 0+2 1 Yrd.Doç.Dr. Derya ÖZ AKSOY
151711198-D Kimya Lab.-D 0+2 1 Doç.Dr. Tuba TAŞDEMİR
151711133-A Teknik Resim-A 2+2 3 Prof.Dr. Mahmut YAVUZ
151711133-B Teknik Resim-B 2+2 3 Yrd.Doç.Dr. Hakan AK
151711211-A Maden Müh. Giriş ve Etik -A 2+0 2 Prof.Dr. Volkan BOZKURT
151711211-B Maden Müh. Giriş ve Etik -B 2+0 2 Doç.Dr. Hüseyin ANKARA
151011209-C İngilizce I 3+0 KDZ UZAKTAN EĞİTİM
151711181 Türk Dili I 2+0 KDZ Öğr.Gör. S.Alper SÖKMEN
151711185 Seminer I (Yb. Uyr. Öğr) 2+0 KDZ Doç.Dr. Melih İPHAR
151711207-A Temel Bilgi Tek. Kul.-A 1+2 KDZ Yrd.Doç.Dr. Kemal BİLİR
151711207-B Temel Bilgi Tek. Kul.-B 1+2 KDZ Prof.Dr. Halil İPEK
3. YARIYIL
151713228-A Mad. Hazırlık ve Kazı-A 3+0 3 Prof.Dr. Adnan KONUK
151713228-B Mad. Hazırlık ve Kazı-B 3+0 3 Doç.Dr. Seyhan ÖNDER
151713229-A Madenlerde Açık İşletme-A 3+0 3 Prof.Dr. Adnan KONUK
151713229-B Madenlerde Açık İşletme-B 3+0 3 Yrd.Doç.Dr. Hakan AK
151713231 Lineer Cebir 3+0 3 Doç.Dr. Hüseyin ANKARA
151713233-A Mineraloji ve Petrografi-A 2+2 3 Prof.Dr. Selahattin KADİR
151713233-B Mineraloji ve Petrografi-B 2+2 3 Yrd.Doç.Dr. Hülya ERKOYUN
151713235 Genel Jeoloji  3+0 3 Yrd.Doç.Dr. Hatice KUTLUK
151713237-A Mukavemet-A 3+0 3 Yrd.Doç.Dr. Ercan EMİR
151713237-B Mukavemet-B 3+0 3 Doç.Dr. Melih İPHAR
151713241-A Teknik İng. I-A 2+0 KDZ Prof.Dr. Hüseyin ÖZDAĞ
151713241-B Teknik İng. I-B 2+0 KDZ Prof.Dr. Volkan BOZKURT
151011208-D A.İ.İ.T-I 2+0 2 UZAKTAN EĞİTİM
5. YARIYIL
151715316 İstatistik 2+0 2 Prof.Dr. Haldun KURAMA
151715319 Yeraltı Topoğrafyası 2+0 2 Öğr.Grv. İdris UZUN
151715331-A Cevher Hazırlama II-A 3+2 4 Prof.Dr. Hüseyin ÖZDAĞ 
151715331-B Cevher Hazırlama II-B 3+2 4 Prof.Dr. Bahri ÖTEYAKA
151715339 Bilgisayar Programlama 2+2 3 Yrd.Doç.Dr. Kemal BİLİR
151715335 Teknik İngilizce III 2+0 KDZ Prof.Dr. R.Mete GÖKTAN
151715342-A Kaya Mekaniği-A 4+0 4 Yrd.Doç.Dr. Ercan EMİR
151715342-B Kaya Mekaniği-B 4+0 4 Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKSOY
TEKNİK SEÇMELİ I
151715337 End. Hammadeler ve. Haz. 3+0 3 Prof.Dr. Ender SÖNMEZ
151715333 Mad. Aranması ve Değ. 3+0 3 Doç.Dr. Hüseyin ANKARA
151715338 Cevher Karak.ve Analiz Tek. 3+0 3 Doç.Dr. Adem TAŞDEMİR
7. YARIYIL
151717417 Maden Makinaları 3+0 3 Prof.Dr. Mete GÖKTAN
151717419 Madenlerde Havalandırma 4+0 4 Prof.Dr. Mustafa ÖNDER
151717441 Teknik İng.  V 2+0 KDZ Prof.Dr. Mete GÖKTAN
151717623 Madenlerde Tahkimat 4+0 4 Prof.Dr. Hürriyet AKDAŞ
TEKNİK SEÇMELİ-III
151717442 Kaya Şev Stabilitesi 3+0 3 Doç.Dr. Melih İPHAR
151717443 Katı Sıvı Ayırımı 3+0 3 Prof.Dr. Haldun KURAMA
151717627 Patlatma ve Çevresel  Etkiler 3+0 3 Yrd.Doç.Dr. Hakan AK
SOSYAL SEÇMELİ-III
151717629 Bilg. Destekli Açık Ocak Tas. 3+0 3 Prof.Dr. Mahmut YAVUZ
151717445 Rapor Yazma ve Sunuş Tek. 3+0 3 Prof.Dr. Hürriyet AKDAŞ
151717446 Mad. Çevre Sorunları 3+0 3 Prof.Dr. Sabiha KOCA
151717619 Seramik Teknolojisi 3+0 3 Prof.Dr. Yaşar UÇBAŞ
 
MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLEMELERİ DERSLERİ
151717600 Kaya Mekaniği Çöz. 4+2 5 Doç.Dr. Melih İPHAR
151717606 Ağır Ortam Çöz. 4+2 5 Prof.Dr. Bahri ÖTEYAKA
151717614 Kimyasal Zeng. Çöz. 4+2 5 Doç.Dr. Adem TAŞDEMİR
MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMALARI DERSLERİ
151718520 Mad. Hazırlık Ve Kazı Araş. 1+4 3 Doç.Dr. Seyhan ÖNDER
151718521 Kaya Mekaniği Araş. 1+4 3 Yrd.Doç.Dr. Ercan EMİR
151718522 Peletleme Araş. 1+4 3 Yrd.Doç.Dr. Derya ÖZ AKSOY
151718523 Kömür Teknolojisi Araş. 1+4 3 Prof.Dr. Sabiha KOCA
151718524 Kırma Öğütme Araş. 1+4 3 Yrd.Doç.Dr. Kemal BİLİR
151718525 Yeraltı İşletme Araş. 1+4 3 Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKSOY
151718526 Katı Sıvı Ayırma Araş. 1+4 3 Prof.Dr. Haldun KURAMA
151718527 Madenlerde Ulaşım Araş. 1+4 3 Prof.Dr. Mahmut YAVUZ
151718528 Mad.Havalandırma Araş. 1+4 3 Prof.Dr. Mustafa ÖNDER
151718529 Açık İşletme Mak. Araş. 1+4 3 Yrd.Doç.Dr. Hakan AK
151718530 Boyut Küçültme Araş. 1+4 3 Prof.Dr. Halil İPEK
151718531 Maden Ekonomisi Araş. 1+4 3 Prof.Dr. Adnan KONUK
151718532 Cevher Sınıflandırma Araş. 1+4 3 Prof.Dr. Volkan BOZKURT
151718533 Aglomerasyon Araş. 1+4 3 Prof.Dr. Yaşar UÇBAŞ
151718534 End. Hammaddeler Araş. 1+4 3 Prof.Dr. Ender SÖNMEZ
151718535 Kimyasal Zeng. Araş. 1+4 3 Doç.Dr. Adem TAŞDEMİR
151718536 Maden Makinaları Araş. 1+4 3 Prof.Dr. R.Mete GÖKTAN
151718537 Manyetik Ayırma Araş. 1+4 3 Prof.Dr. Hüseyin ÖZDAĞ
151718538 Flotasyon Araş. 1+4 3 Prof.Dr. Muammer KAYA
151718539 Madenlerde Tahkimat Araş. 1+4 3 Prof.Dr. Hürriyet AKDAŞ
151718540 Açık İşletme Araş. 1+4 3 Doç.Dr. Hüseyin ANKARA
151718543 Flokülasyon Araş. 1+4 3 Doç.Dr. Tuba TAŞDEMİR
151718545 Ağır Ortam Zeng. Araş. 1+4 3 Prof.Dr. Bahri ÖTEYAKA
151718546 Kaya Şev Stabilitesi Araş. 1+4 3 Doç.Dr. Melih İPHAR
151718547 Metalik Mineral Zeng. Araş. 1+4 3 Yrd.Doç.Dr. Y.Hakan GÜRSOY