I. Öğretim - Bahar Dönemi - Lisans - Yürütücüler

I. Öğretim
    Güz Dönemi
         Lisans
         Lisansüstü
    Bahar Dönemi
         Lisans
         Lisansüstü
 
II. Öğretim
    Güz Dönemi
         Lisans
    Bahar Dönemi
         Lisans
 
Yaz Okulu


Akademik Takvim

Sınav Programı
Ders Programı
Derslik Atamaları
Yürütücüler
Çift Dal
Yan Dal
2016-2017 BAHAR YARIYILI AÇILAN DERSLER ve YÜRÜTÜCÜLER - NORMAL ÖĞRETİM
Ders Kodu Dersin Adı Haftalık Ders Saati Kredisi Dersi Veren Öğretim Elemanı Öğr. Elemanı Birimi
2. YARIYIL
151712196-A Fizik II-A 3+0 3 Prof. Dr. Erol TAŞAL FEF Fizik Bölümü 2015 ŞABLONU
151712196-B Fizik II-B 3+0 3 Yrd. Doç. Dr. Ömer ÖZBAŞ FEF Fizik Bölümü
151712197-A Fizik II Lab.-A  0+2 1 Dr. Gökhan KILIÇ FEF Fizik Bölümü
151712197-B Fizik II Lab.-B  0+2 1 Araş.Gör.Dr. U. Gökhan İŞSEVER FEF Fizik Bölümü
151712204-A Matematik II-A 4+0 4 Yrd. Doç.Dr.Ahmet Faruk ASLAN FEF Matematik Bölümü
151712204-B Matematik II-B 4+0 4 Yrd.Doç.Dr. Ömer ÜNSAL FEF Matematik Bölümü
151712206-A Mühendislik Mekaniği-A 4+0 4 Yrd.Doç.Dr. Ercan EMİR  
151712206-B Mühendislik Mekaniği-B 4+0 4 Doç.Dr. Melih İPHAR  
151712206-C Mühendislik Mekaniği-C 4+0 4 Yrd.Doç.Dr. Hakan AK  
151712205-A Analitik Kimya -A 3+2 4 Prof.Dr. Sabiha KOCA  
151712205-B Analitik Kimya -B 3+2 4 Prof.Dr. Haldun KURAMA  
151712205-C Analitik Kimya -C 3+2 4 Doç.Dr. Adem TAŞDEMİR  
151712205-D Analitik Kimya -D 3+2 4 Doç.Dr. Tuba TAŞDEMİR  
151712182 Türk Dili II 2+0 KDZ Öğr.Gör. S. Alper SÖKMEN FEF Türk Dili ve Edeb.
151012210-C İngilizce II 3+0 KDZ UZAKTAN EĞİTİM Yabancı Diller Bölümü
151712200-A Temel Bilg. Bil.-A 2+2 3 Yrd.Doç.Dr. Kemal BİLİR   
151712200-B Temel Bilg. Bil.-B 2+2 3 Prof.Dr. Mustafa ÖNDER  
151712186 Seminer II (Ybc. Uyr. Öğr) 2+0 KDZ Doç.Dr. Adem TAŞDEMİR  
4. YARIYIL
151012209 A.İ.İ.T. II 2+0 2 UZAKTAN EĞİTİM FEF Tarih Bölümü 2015 ŞABLONU
151714554 Diferansiyel Denklemler 3+0 3 Doç.Dr. Hüseyin ANKARA  
151714555 Termodinamik 2+0 2 Prof.Dr. Haydar ARAS MMF Makina Müh. Böl.
151714234 Cevher Hazırlama I 3+2 4 Prof.Dr. Bahri ÖTEYAKA  
151714237 Topoğrafya  2+2 3 Müh. İdris UZUN DSİ III. Bölge Müd.
151714230 Yeraltı Üretim Yöntemleri 3+0 3 Prof.Dr. Hürriyet AKDAŞ  
151714556 Sondaj Tekniği 1+2 2 Müh. Kemal ÖZTÜRK DSİ III. Bölge Müd.
151714242 Teknik İngilizce II 2+0 KDZ Prof.Dr. R.Mete GÖKTAN  
151714557 STAJ I - - Yrd.Doç.Dr. Derya ÖZ AKSOY  
6. YARIYIL
151716322 Nümerik Analiz 2+0 2 Yrd.Doç.Dr. Kemal BİLİR  
151716330 Maden Yatakları 2+0 2 Yrd.Doç.Dr. Hüseyin SENDİR MMF Jeoloji Müh. Böl.
151716332 Cevher Hazırlama III 3+2 4 Prof.Dr. Muammer KAYA  
151716334 Mad. Ulaşım ve Su Atımı 3+0 3 Prof.Dr. Mahmut YAVUZ  
151716327 Metalurji 2+0 2 Prof.Dr. Muammer KAYA  
151716329 Sondaj Tekniği 3+0 3 Müh. Kemal ÖZTÜRK DSİ III. Bölge Müd.
151716336 Teknik İngilizce IV 2+0 KDZ Prof.Dr. Volkan BOZKURT  
TEKNİK SEÇMELİ DERS II
151716338 Mermer Üret. ve İşl. Tek. 3+0 3 Prof.Dr. R.Mete GÖKTAN  
151716340 Süs Taşları ve İşleme Tek. 3+0 3 Doç.Dr. Hüseyin ANKARA  
151716342 Cev.Zeng. Deney Tasarımı 3+0 3 Yrd.Doç.Dr. Kemal BİLİR  
151716346 Çimento Teknolojisi 3+0 3 Prof.Dr. Volkan BOZKURT  
8. YARIYIL
151718448 Kazı Mak. ve Mek. 3+0 3 Prof.Dr. R.Mete GÖKTAN  
151718449 Maden ve İş Hukuku 3+0 KDZ Prof.Dr. Adnan KONUK  
151718428 Maden Ekonomisi 2+0 2 Prof.Dr. Adnan KONUK  
151718442 İngilizce Yazışma Tek. 2+0 KDZ Prof.Dr. R.Mete GÖKTAN  
TEKNİK SEÇMELİ DERS IV
151718432 Cevher Haz. Tesis Proje 3+0 3 Prof.Dr. Muammer KAYA  
151718446 Kimyasal Madencilik 3+0 3 Prof.Dr. Haldun KURAMA  
151718518 Mad. Sistem Analizi 3+0 3 Prof.Dr. Mahmut YAVUZ  
151718519 Öğütme Teknolojisi 3+0 3 Prof.Dr. Halil İPEK  
TEKNİK SEÇMELİ DERS V
151718443 Kömür Teknolojisi 3+0 3 Prof.Dr. Sabiha KOCA  
151718447 Cevher Zeng. Tesisleri 3+0 3 Prof.Dr. Ender SÖNMEZ  
151718516 Boyut Büyütme 3+0 3 Prof.Dr. Yaşar UÇBAŞ  
151718517 Mad. Çevre ve Emniyet 3+0 3 Prof.Dr. Mustafa ÖNDER  
TEKNİK SEÇMELİ DERS VI
151718541 İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0 2 Doç.Dr. Seyhan ÖNDER  
151718542 Zemin Mekaniği 2+0 2 Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKSOY  
151718544 Atıksu Arıtımı 2+0 2 Doç.Dr. Tuba TAŞDEMİR  
MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLEMELERİ DERSLERİ
151717606 Ağır Ortam Çöz. 4+2 5 Prof.Dr. Bahri ÖTEYAKA  
151717614 Kimyasal Zeng. Çöz. 4+2 5 Doç.Dr. Adem TAŞDEMİR  
151717625 Açk İşletme Mak. Çöz. 4+2 5 Yrd.Doç.Dr. Hakan AK  
MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMALARI DERSLERİ
151718521 Kaya Mekaniği Araş. 1+4 3 Yrd.Doç.Dr. Ercan EMİR  
151718522 Peletleme Araş. 1+4 3 Yrd.Doç.Dr. Derya ÖZ AKSOY  
151718523 Kömür Teknolojisi Araş. 1+4 3 Prof.Dr. Sabiha KOCA  
151718524 Kırma Öğütme Araş. 1+4 3 Yrd.Doç.Dr. Kemal BİLİR  
151718525 Yeraltı İşletme Araş. 1+4 3 Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKSOY  
151718526 Katı Sıvı Ayırma Araş. 1+4 3 Prof.Dr. Haldun KURAMA  
151718527 Madenlerde Ulaşım Araş. 1+4 3 Prof.Dr. Mahmut YAVUZ  
151718528 Mad. Havalandırma Araş. 1+4 3 Prof.Dr. Mustafa ÖNDER   
151718529 Açık İşletme Mak. Araş. 1+4 3 Yrd.Doç.Dr. Hakan AK  
151718530 Boyut Küçültme Araş. 1+4 3 Prof.Dr. Halil İPEK  
151718531 Maden Ekonomisi Araş. 1+4 3 Prof.Dr. Adnan KONUK  
151718532 Cevher Sınıflandırma Araş. 1+4 3 Prof.Dr. Volkan BOZKURT  
151718533 Aglomerasyon Araş. 1+4 3 Prof.Dr. Yaşar UÇBAŞ  
151718534 End. Hammaddeler Araş. 1+4 3 Prof.Dr. Ender SÖNMEZ  
151718535 Kimyasal Zeng. Araş. 1+4 3 Doç.Dr. Adem TAŞDEMİR  
151718536 Maden Makinaları Araş. 1+4 3 Prof.Dr. R.Mete GÖKTAN  
151718538 Flotasyon Araş. 1+4 3 Prof.Dr. Muammer KAYA  
151718539 Mad. Tahkimat Araş. 1+4 3 Prof.Dr. Hürriyet AKDAŞ  
151718540 Açık İşletme Araş. 1+4 3 Doç.Dr. Hüseyin ANKARA  
151718543 Flokülasyon Araş. 1+4 3 Doç.Dr. Tuba TAŞDEMİR  
151718545 Ağır Ortam Zeng. Araş. 1+4 3 Prof.Dr. Bahri ÖTEYAKA  
151718546 Kaya Şev Stabilitesi Araş. 1+4 3 Doç.Dr. Melih İPHAR  
151718547 Metalik Mineral Zeng. Araş. 1+4 3 Yrd.Doç.Dr. Y.Hakan GÜRSOY  
151718548 İş Sağlığı ve Güvenliği Araş. 1+4 3 Doç.Dr. Seyhan ÖNDER  
Not: Mühendislik Çözümlemeleri dersi açılan Öğretim Üyesinin Mühendislik Araştırmaları dersi açılmayacaktır.