Stajlar

I. Öğretim
    Staj Zorunluluk Belgesi
         Dosyayı indir
   Staj Başvuru Formu
         Dosyayı indir
 
II. Öğretim
     Staj Zorunluluk Belgesi
         Dosyayı indir
    Staj Başvuru Formu
         Dosyayı indir

STAJ BAŞLANGICINDA DOLDURULMASI GEREKEN BELGELER

Öğrencilerin, Staj Başvuru Formu ile birlikte kendi öğretimine ait Staj Zorunluluk Belgesi'ni bilgisayar ortamında doldurduktan sonra Staj Komisyonu'na teslim etmeleri gerekmektedir.

Staj Başvuru Formu'ndan 3 adet çıktı alınacaktır.


STAJLA İLGİLİ, BÖLÜM ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN BİLİNMESİ GEREKEN BİLGİLER VE KURALLAR

 1. Bir işletmede bir defada yapılabilecek staj süresi en az 10 iş günüdür.
 2. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nde öğrenim gören tüm öğrenciler (1.öğretim ve 2.öğretim) için zorunlu staj süresi 40 iş günüdür. Bu 40 iş günlük sürenin en az 10 iş günü yeraltı stajı olarak yapılmak zorundadır. Geri kalan 30 iş günü aşağıda verilen alanlarda, bölünerek tamamlanmalıdır.

 3. STAJ TÜRLERİ

  Başvurulabilecek İş Günü Sayısı

  Yeraltı Stajı (Başka bir işletme için)

  10

  Cevher Hazırlama Stajı

  10-15

  Açık Ocak Stajı

  10

  Mermer Açık Ocak Stajı

  10

  Mermer Fabrika Stajı

  10

  Mermer Açık Ocak+Fabrika Stajı

  10-15

  Taş Ocağı Stajı

  10

  Çimento Fabrikası Stajı

  10

  Tünel Stajı (Yeraltı Sayılır)

  10

  Sondaj Stajı

  10

  Büro Stajı (Saha ölçümü görülmesi koşuluyla)

  10


 4. 1.sınıf öğrencilerinin staj yapması teknik açıdan uygun bulunmadığından, öğrenciler stajlarını 2, 3 ve 4.sınıfta yapabilirler.
 5. Staj gün sayısı iş günü üzerinden hesaplandığından 1 hafta 5 iş günü olarak kabul edilir. Cumartesi - Pazar günlerinin kabul edilebilmesi için işletmeden Cumartesi-Pazar günleri çalışıldığına ve öğrencinin bu günlerde işletmeye gittiğine dair işletmedeki maden, metalurji veya jeoloji mühendisinin imzası (sicil numarası ile birlikte) ve şirket kaşesinin olduğu bir belge getirilmesi şarttır.
 6. Staj defterlerinin tüm sayfalarında maden mühendisi, metalürji mühendisi veya jeoloji mühendisi imzası ve oda sicil numarasının bulunduğu kaşe bulunmalıdır. Başka mühendislik branşlarının veya şirket sahiplerinin imzası kabul edilmemektedir.
 7. Staja başlamadan önce teslim edilmesi gereken staj evraklarının görevli hocaya, staj tarihinden önceki son 3 ve son 2 hafta olan 15 gün içerisinde teslim edilmesi şarttır. Son hafta içinde teslim edilmek istenen evraklar kabul edilmeyecektir.
 8. Örnek:
  Staj Başlangıç Tarihi     : 31 Ocak
  Evrak Teslim Tarihleri   : 10-21 Ocak

 9. Staj süresi, yaz okulu da dahil olmak üzere, eğitimin olduğu zamanla hiç bir şekilde çakışamaz. Normal dönemlerde öğrenci kaydını internetten yapıp kayıt haftasında stajına devam edebilir, kayıtlardan sonraki hafta staj kabul edilmez. Yaz okulunda ders alan öğrencilerin kayıtlarda okulda olması zorunlu olduğu için, kayıt dönemi stajı kabul edilmez.
 10. Sadece bütün derslerini vermiş ama stajlarını bitirmemiş öğrenciler ders döneminde staj yapabilirler.
 11. Aynı işletmeye farklı staj türleri için gidilebilir, ancak farklı dönemlerde bile olsa aynı işletmede daha önce yapılmış bir staj türü kesinlikle tekrarlanamaz.
 12. Öğrenci yapacağı her staj için ayrı bir defter ve sicil fişi (staj defterinin içinden çıkan) almalıdır. Staj defterine ve sicil fişine mutlaka fotoğraf yapıştırmalıdır. Staj için başvurulan işletmenin öğrenciden isteyebileceği diğer özel belgelerin de (öğrenci belgesi, ikametgah belgesi, sağlık raporu, staj belgesi vb.) öğrenci tarafından hazırlanması gerekir. Aynı dönemde birden fazla stajı ard arda yapacak öğrenciler (iki staj arasında 1 hafta veya daha az zaman varsa) sigorta ödemesi ile ilgili durumun düzenlenmesi için sigorta talep formlarının tarihlerini stajlarının tümünü kapsayacak şekilde düzenlemeli ya da staj sorumlusu öğretim üyelerinden bilgi almalıdır.
 13. Staj defterlerinin teslimi ilan edilen tarihler içerisinde yapılmalıdır. Aksi halde staj geçersiz sayılabilir veya en az %25’i kesilir.
 14. Staj sözlüsü staj defteri teslim edildikten sonra ilan edilen tarihte yapılır. Sözlüye gelmeyen öğrencilerin stajları geçersiz sayılabilir veya en az %25’i kesilir.
 15. Staj yapacakları kurumları öğrenciler kendileri belirlemekte ve bu kurumlar ile kendileri bağlantı sağlamaktadır.


STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİNİN TAKİP ETMESİ GEREKEN 10 ADIM

 1. Staj türüne uygun işletme belirlenir ve işletmenin iletişim bilgilerine öğrenci ulaşır.
 2. Maden Mühendisliği Bölümünün internet sitesindeki “Staj Başvuru Dilekçesi” bilgisayarda doldurulur ve çıktısı alınır.
 3. Staj Başvuru Dilekçesi ilgili öğretim üyesine imzalatılarak işletmeye gönderilir.
 4.             Öğretim                               Staj Danışmanı
              I. Öğretim                            Yrd.Doç.Dr. Tuba TAŞDEMİR
              II. Öğretim                           Yrd.Doç.Dr. Derya ÖZ AKSOY

  Staj Başvuru Dilekçesi karşılığında işletme eğer stajı uygun bulursa, öğrenciye veya okula stajın kabul edildiğine dair bir belge gönderir. Eğer işletme stajı uygun bulmazsa 1.adıma geri dönülür.
 5. Panolarda ilan edilen Staj Evrakı Teslim Tarihlerinde staj başvurusu için gerekli evraklar şeffaf poşet dosya içerisinde, eksiksiz ve imzalı olarak ilgili öğretim elemanına teslim edilir.
 6.             Öğretim                               Staj Danışmanı
              I. Öğretim                            Araş.Gör. Hasan Serkan GÖKÇEN
              II. Öğretim                           Araş.Gör. Gamze ERDOĞAN
  Teslim edilen evraklar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin staj süresince öğrencileri sigortalaması için şarttır.

 7. Staj başlangıç tarihinden bir hafta öncesinde Bölüm Sekreterliğinden sigorta belgeleri alınır. Bu belgelerin staj yapılacak işletmeye götürülmesi mecburidir.
 8. Mühendisliği Bölümünün bulunduğu binadaki fotokopi odasından Staj Defteri alınır.
 9. Staj yapılacak işletmeye giderek staj tamamlanır.
 10. Staj bitiş tarihinden sonra, ilan edilen tarihler içerisinde staj defterlerinin ve staj sicil fişinin (kapalı zarfta) ilgili öğretim elemanına teslim edilmesi mecburidir.
 11.             Öğretim                               Staj Danışmanı
              I.  Öğretim                           Araş.Gör. Hasan Serkan GÖKÇEN
              II. Öğretim                           Araş.Gör. Gamze ERDOĞAN

 12. Staj defteri teslim edildikten sonra, belirlenen ve ilan edilen tarihte staj sözlüsü gerçekleştirilir.
 13. Kabul edilen staj günü sayısı Öğrenci Bilgi Sistemine (ÖBS) girilir ve öğrenciler ÖBS’den stajlarını takip edebilir.

STAJ BİLGİLENDİRME PANOSU

Staj Panosu

Staj Türleri ve Staj İşlemlerini daha yakından görebilmek için fotoğraftaki staj türlerine ve staj işlemlerine ayrı ayrı tıklayabilirsiniz.

Staj Türleri Staj İşlemleri