Doç.Dr. Seyhan ÖNDER

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Seyhan ÖNDER
Doğum Tarihi: 9 Eylül 1973

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maden Mühendisliği

Anadolu Üniversitesi

1995

Y. Lisans

Maden Mühendisliği

Osmangazi Üniversitesi

1999

Doktora

Maden Mühendisliği

Osmangazi Üniversitesi

2006


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :

Altın Satış Fiyatları Tahmininin İşletme Yatırımları Riskliliğine Etkileri
Doç. Dr. Adnan KONUK


Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Türkiye Bor Madenciliğinde Verimlilik Analizleri
Prof. Dr. Adnan KONUK


Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Ar.Gör.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Osmangazi Üniversitesi

1997-2006

Dr.Ar.Gör.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Osmangazi Üniversitesi

2006-2009

Yrd.Doç.Dr.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Osmangazi Üniversitesi

2009- 2014

Doç.Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2014

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1 . Onder, M. ve S. Onder , “ Evaluation of Occupational Exposures to Respirable Dust in Underground Coal Mines”, Industrial Health , 47 , 43–49 (2009).

A2 . Onder, M., S. Sarac, ve S. Onder , “ A Study of Heat Stress Parameters at Kozlu Coal Mine, Turkey ”, J Occup Health , 47 , 343-345 (2005).

A3. Onder, M. , S. Onder , T. Akdag, ve F. Ozgun, “Investigation of Dust Levels in Different Areas of Underground Coal Mines”, International Journal Of Occupational Safety and Ergonomics, 15 , 125–130 (2009).


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Konuk, A. ve S. Önder , "Bor Madeni İşletmeciliğinde Verimlilik ve Karlılık", ESOGÜ MMF Dergisi , I, 87-102, (2008).

D2 . Önder, M. , S. Önder , ve T. Akdağ, “ GLİ Yeraltı Ocaklarında Mekanize ve Klasik Ayaklarda Toz Koşullarının İstatistiksel Analizi”, Madencilik Dergisi , Cilt 46, Sayı 3, 3-8 (2007).

D3. Konuk, A., S. Yerel, S. Önder , ve M. Işık, “Kömür Madeni İşletmelerinde Verimlilik Artışı İçin Alınacak Kararlarda İşçilerin Tercihleri”, Madencilik Dergisi , Cilt 45, Sayı 3, 3–8, (2006)

D4. Konuk, A. ve S. Önder , “Altın Maden İşletme Yatırımları Riskliliğinde Fiyatların Rassal Değişiminin Etkileri”, Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi , Cilt:XII, Sayı: 1, 45-57 (1999).

D5. Konuk, A. ve S. Önder , “Altın Maden İşletme Yatırımları Riskliliğinde Fiyat Değişimlerinin Etkileri”, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , Yıl: 1, Sayı: 1, 149-158 (1999).


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1 . Önder, S. ve M. Önder, “Garp Linyitleri İşletmesinde Gürültü Seviyelerinin İstatistiksel Analizi”, 3. Madencilik ve Çevre Sempozyumu , Ankara, 2009.