Araş.Gör. Nilüfer KURŞUNOĞLU

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Nilüfer KURŞUNOĞLU
Doğum Tarihi: 31.01.1983

Nilüfer KURŞUNOĞLU

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maden Mühendisliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2006

Lisans

Endüstri Mühendisliği (Çift Anadal)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2006

Y. Lisans

Maden Mühendisliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2014

Doktora

Maden Mühendisliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2014-Devam Ediyor


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :

Yeraltı Maden İşletmelerinde Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi İle Uygun Vantilatör Seçimi
Danışman: Doç.Dr. Mustafa ÖNDER


Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Araş.Gör.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2013


ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.KURSUNOGLU, N. and ONDER, M., 2015. "Selection of an appropriate fan for an underground coal mine using the Analytic Hierarchy Process". Tunnelling and Underground Space Technology. DOI: 10.1016/j.tust.2015.02.005


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. KURŞUNOĞLU, N. ve ÖNDER, M.,2014. "Yeraltı Maden İşletmelerinde Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Uygun Vantilatör Seçimi.". Türkiye 19. Kömür Kongresi.115-122.Zonguldak