Prof.Dr. Mahmut YAVUZ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Mahmut YAVUZ
Doğum Tarihi: 19 Temmuz 1970

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maden Mühendisliği

Anadolu Üniversitesi

1994

Y. Lisans

Maden Mühendisliği

Osmangazi Üniversitesi

1996

Doktora

Maden Mühendisliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2002


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :

Tunçbilek Kömür Panolarının Sınır Elemanlar Yöntemi ile Analizi
Danışman: Y.Doç.Dr. Hürriyet AKDAŞ


Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Yeraltı Mekanize Kömür Panolarının Boyutlarının Optimum Olarak Belirlenmesi
Danışman: Y.Doç.Dr. Hüseyin ANKARA


Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Ar.Gör.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Osmangazi Üniversitesi

1996-2002

Dr.Ar.Gör.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Osmangazi Üniversitesi

2002-2003

Y.Doç.Dr.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2003-2010

Doç.Dr.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2010-2015

Prof.Dr.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2015-


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

Özer, S., “Mermer Fabrikaları için En İyi Tesis Yeri Seçimi”, Osmangazi Üniversitesi, 2005.

Aydoğan, E., “Çekiçler Mermer Fabrika’nda Kusurlu Fayans Üretiminin Analizi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2006.

Tezcan, M., “Türkiye Demir Madenciliği ve Gelecekteki Durumun Değerlendirilmesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2007.

Bayraktar, B., “Zemin Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemi Ortamında Mesafenin Tersi ve Kriging Yöntemleriyle Kestirilmesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2007.

Altay, B.L., “Bir Açık İşletmede Karar Verme Yöntemleri Kullanarak Doğaya Yeniden Kazandırma Projesi Seçimi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2013.

Daçe, O.D., “Susuz Boraks Tesisinde Toplam Verimli Bakım Kapsamında Toplam Ekipman Etkinliği Uygulaması”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2015.

Alkan, E., “Mikronize Maden Öğütme Tesisinde Toplam Ekipman Etkinliğinin Araştırılması”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2015.


Projelerde Yaptığı Görevler :

Yapılarda Mermer Kullanımının Bilgisayar Program Vasıtasıyla Tasarımı, Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 1997/24, Araştırmacı, 1998.

G.L.İ. Derin Sahalar Yeraltı Linyit Ocağı Ana Nakliyat Galerisinin Tasarımı, Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2000/09, Araştırmacı, 2001.

Yeraltı Mekanize Kömür Panolarının Boyutlarının Optimum Olarak Belirlenmesi, Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2000/02, Araştırmacı, 2002.

Mikronize Maden Öğütme Tesisinde Toplam Ekipman Etkinliğinin Araştırılması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 201415A107, Proje Yöneticisi, Devam ediyor.

Yeraltı Ocaklarında Bilgisayar Destekli Maden Tasarımı ve Kazı Arınlarının Optimizasyonu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 201515039, Proje Yöneticisi, Devam ediyor.

 

İdari Görevler:
ESOGÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü ve Komisyon Üyesi, 2010-Devam ediyor

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

TMMOB Maden Mühendisleri Odası (6284 numaralı üye).


Ödüller :

TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü (Başvuru Numaraları: 155418, 170524, 193972 ve 194115)


Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

Güz

Teknik Resim (Lisans)

2

2

Madencilikte Bilgisayar Uygulamaları (Lisans)

3

0

Madenlerde Ulaşım Araştırmaları (Lisans)

1

4

Tam Mekanize Kömür Mad. Özel Konular (Doktora)

3

0

İlkbahar

Madenlerde Ulaşım ve Su Atımı (Lisans)

3

0

Madencilikte Sistem Analizi (Lisans)

3

0

Madenlerde Ulaşım Araştırmaları (Lisans)

1

4

Madencilikte Optimizasyon Uygulamaları (Y. Lisans)

3

0

Güz

Teknik Resim (Lisans)

2

2

Madencilikte Bilgisayar Uygulamaları (Lisans)

3

0

Madenlerde Ulaşım Araştırmaları (Lisans)

1

4

Tam Mekanize Kömür Mad. Özel Konular (Doktora)

3

0

İlkbahar

Madenlerde Ulaşım ve Su Atımı (Lisans)

3

0

Madencilikte Sistem Analizi (Lisans)

3

0

Madenlerde Ulaşım Araştırmaları (Lisans)

1

4

Madencilikte Optimizasyon Uygulamaları (Y. Lisans)

3

0

Yurtdışı Deneyimi:
Temmuz-Ağustos 2011, Colorado School of Mines, YÖK Bursu ile Yurtdışı araştırma.

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Alpay, S. ve M. Yavuz, “A Decision Support System for Mining Method Selection”, Lectures Notes on Computer Science, 4570, 351-361 (2007).

A2. Yavuz, M. ve S. Alpay, “Mining Method Selection by Multiple Criteria Decision Making Tool by M.R. Bitarafan and M. Ataei in the Journal of SAIMM, vol. 104, no. 9, pp. 493–498”, The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 107, 137 (2007).

A3. Yavuz, M. ve S. Alpay, “EQS: A Computer Software Using Fuzzy Logic for Equipment Selection in Mining Engineering by A. Basçetin, O. Öztas¸, and A.I. Kanli in the Journal of SAIMM, vol. 106, no. 1, pp. 63–70”, The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 107, 138 (2007).

A4. Yavuz, M., “Analytical Hierarchy Process for Selection of Roadheaders, by O. Acaroglu, H. Ergin, and S. Eskikaya in the Journal of SAIMM, vol. 106, no. 8, pp. 569–575”, The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 107, 138 (2007).

A5. Yavuz, M., M. İphar, ve G. Önce, “The Optimum Support Design Selection by Using AHP Method for the Main Haulage Road in WLC Tuncbilek Colliery”, Tunnelling and Underground Space Technology, 23, 111–119 (2008).

A6. Yavuz, M., “Selection of plant location in the natural stone industry using the fuzzy multiple attribute decision making method”, The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 108, 641-649 (2008).

A7. İphar, M., M. Yavuz, ve H. Ak, “Prediction of Ground Vibrations Resulting from the Blasting Operations in an Open-Pit Mine by Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System”, Environmental Geology, 56, 97-107 (2008).

A8. Yavuz, M. ve S. Alpay, “Underground Mining Technique Selection by Multicriterion Optimization Methods”, Journal of Mining Science, 44, 391–401 (2008).

A9.  Alpay, S. ve M. Yavuz, “Underground Mining Method Selection by Decision Making Tools”, Tunnelling and Underground Space Technology, 24, 173–184 (2009).

A10. Ak, H., M. İphar, M. Yavuz, ve A. Konuk, “Evaluation of ground vibration effect of blasting operations in a magnesite mine”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 29, 669–676 (2009).

A11. İphar, M., M. Yavuz, ve H. Ak, “Reply to the comment on “Prediction of ground vibrations resulting from the blasting operations in an open pit mine by adaptive neuro-fuzzy inference system” by Tarkan Erdik”, Environmental Earth Sciences, 59, 473–476(2009).

A12. İphar, M., M. Yavuz, ve H. Ak, “Reply to the comment on “Prediction of ground vibrations resulting from the blasting operations in an open pit mine by adaptive neuro-fuzzy inference system” by by Yavuz Karsavran”, Environmental Earth Sciences60, 1343–1345, (2010).

A13. Yavuz, M. ve S. O. Colpan, “Plant Location Selection in Natural Stone Industry”, Key Engineering Materials, 548, 371–378, (2013).

A14. Yavuz, M. ve B. L. Altay, “Reclamation project selection using fuzzy decision-making methods”, Environmental Earth Sciences, 73, 6167–6179, (2015).

A15. Yavuz, M., “Equipment Selection Based on the AHP and Yager’s Method”, The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 115(8), 425-433 (2015).

A16. Yavuz, M., “The application of the analytic hierarchy process (AHP) and Yager’s method in underground mining method selection problem”, International Journal of Mining, Reclamation and Environment, 29(6), 453-475 (2015).


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında ( Proceedings ) basılan bildiriler :

B1. Akdaş, H. ve M. Yavuz, “Stress Analysis of the Roof Longwall Panels for Tuncbilek District”, Proc. 7th National Mine Surveying Conference with International Participation, Golden Sands, 169–178, 2000.

B2. Akdaş, H., M. Yavuz ve R. Çelik, “The Transportation Planning to the New Panel of the Longwall Mechanized Equipment in Tuncbilek Coal Mining”, Proc. 9th International Symposium on Mine Planning & Equipment Selection, Athens,11–14, A.A.Balkema, Rotterdam, 2000.

B3. Yavuz, M., S. G. Erçelebi ve R. Çelik, “GLİ Ömerler Mekanize Ayakta Tur Zamanına Göre Kazı Yöntemi Seçimi”, Türkiye 17. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Ankara, 177–182, Kozan Ofset, Ankara, 2001.

B4. Önce, G., M. İphar ve M. Yavuz, “Study of Ground Control of the Main Transport Road of the Deep Coal Seam Panels of GLI Tuncbilek Mine in Turkey”, Proc. 2nd International FLAC Symposium, Lyon, 281–286, A.A.Balkema, Lisse, 2001.

B5. Erçelebi, S. G. ve M. Yavuz, “ Minimizing Longwall Move Time by Using Microsoft Project”, Proc. 30th Application of Computers and Operations Research in the Mineral Industry, Phoenix, 321–328, SME, Littleton, 2002.

B6.  Yavuz, M., H. Ankara ve S. G. Ercelebi, “Tam Mekanize Uzunayaklarda Üretimi Etkileyen Faktörler”, Türkiye 18. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, 347–349, Doğuşum Matbaacılık, Ankara, 2003.

B7. Yavuz, M. ve S. Alpay, “A Guideline for DSS System for Underground Mining Method Selection”, Proc. 18th International Mining Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, 35–42, Doğuşum Matbaacılık, Ankara, 2003.

B8.  Yavuz, M., M. İphar, M. Aksoy ve G. Önce, “Evaluation of Flor Heaving in Galleries by Numerical Analysis”, Proc. 31st Application of Computers and Operations Research in the Mineral Industry, Cape Town, 185–189, Camera Press, Johannesburg, 2003.

B9.  Aksoy, M., M. İphar, M. Yavuz ve G. Önce, “The Effect of Tunnel Inclination and “k” Ratio on the Behavior of Surrounding Rack Mass”, Proc. 3rd International FLAC Symposium, Sudbury,127–134, A.A.Balkema, Lisse,, 2003.

B10.  Yavuz, M., “An Equipment Selection Application Using the AHP Method”, SME Annual Meeting, Denver, 1–4, Colorado, SME Preprint, Littleton, 2007 (Preprint 07-091).

B11.  Yavuz, M., “An Application of the TOPSIS Method to Solve Hydraulic Excavator Selection Problem in Mining”, SME Annual Meeting, Salt Lake City, 1–3, SME Preprint, Littleton, 2008 (Preprint 08-042).

B12.  Yavuz, M., “Underground Mining Method Selection By Using Multiple Attribute Decision Making Methods”, SME Annual Meeting, Denver, 1–4, SME Preprint, Littleton, 2009 (Preprint 09-0127).

B13. Yavuz, M., “TOPSIS Tekniği Kullanarak Hidrolik Yerkazar Seçimi ve Duyarlılık Çözümlemesi”, Proc. 21th International Mining Congress and Exhibition of Turkey, 177–182, Antalya, Turkey, 2009.

B14. Alpay, Ş. ve M. Yavuz, “UMMSMADM: A Computer Program for Underground Mining Method Selection by Multiple Attribute Decision Making Tools”, SME Annual Meeting, Phoenix, 1–4, SME Preprint, Littleton, 2010 (Preprint 10-059).

B15. Yavuz, M. ve M. Tezcan, “Determination of Optimum Iron Ore Mining Policy in Turkey by Using Analytical Network Process”, SME Annual Meeting, Phoenix, 1–4, SME Preprint, Littleton, 2010 (Preprint 10-105).

B16. Yavuz, M., “Marble Potential, Mining and Policy of Turkey”, SME Annual Meeting, Denver, 1–4, SME Preprint, Littleton, 2011 (Preprint 11-042).

B17. Yavuz, M., “Bulanık AHS Yöntemi ile Açık Ocak Kamyonu Seçimi”, Türkiye 22. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, 63–71, Ankara, Türkiye, 2011.

B18. Çolpan, S. ve M. Yavuz, “Optimum location selection for coal preparation plants by using analytic hierarchy process method”, 23rd International Mining Congress and Exhibition of Turkey, 1217–1224, Antalya, Türkiye, 2013.

B19. Kömbe, İ. U., H. Ankara ve M. Yavuz, “Determination of Optimum Coal Panel Dimensions for Fully Mechanized Underground Coal Mine in Western Lignite Colliery”, 23rd International Mining Congress and Exhibition of Turkey, 1225–1229, Antalya, Türkiye, 2013.

B20. Altay, B. L. ve M. Yavuz, “Bir Açık İşletmede Doğaya Yeniden Kazandırma Projesi Seçimi”, 23rd International Mining Congress and Exhibition of Turkey, 1873–1882, Antalya, Türkiye, 2013.

B21. Yavuz, M. ve B. L. Altay, “Reclamation Project Selection an an Open Pit Mine by Using Fuzzy AHP”, 23rd World Mining Congress, 1–14, Montreal, Kanada, 2013.

B22. Yavuz, M., H. Ankara ve S. G. Erçelebi, “Determination of Fully Mechanized Underground Coal Panels’ Optimum Dimensions for Retreat Caving Method”, Aachen International Mining Symposium, 333–346, Aachen, Almanya, 2014.

B23. Yavuz, M., “Türkiye’de Maden Mühendisliği Eğitiminin Analitik Serim Süreci ile Analizi”, Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, 56–62, Antalya, Türkiye, 2015.

B24. Yavuz, M., “Determinatıon of Optimum Coal Mining Policy in Turkey By Using Analytical Network Process”, Aachen International Mining Symposium, 441–450, Aachen, Almanya, 2015.

B25. Yavuz, M., S. Alpay, “A Computer Program for Underground Mining Method Selection by Using TOPSIS and Yager’s Method”, Aachen International Mining Symposium, 375–382, Aachen, Almanya, 2015.

B26. Yavuz, M., “Making Hard Decisions in Mining Operations”, Mine Planning & Equipment Selection, 1–13, Johannesburg, Güney Afrika, 2015
.


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Yavuz, M. ve S. G. Erçelebi, “Tam Mekanize Uzunayaklarda Tur Zamanı Hesaplamaları”, Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 8, 14–26, (2002).

D2. Yavuz, M.,  “Application of the TOPSIS Method to Solve Some Decision Making Problems in Mining Operations”, Yeraltı Kaynakları Dergisi ½ Journal of Underground Resources, 2, 21–23, (2012).


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Akdaş, H., N. Destanoğlu, S. Öğretmen ve M. Yavuz, “Ömerler Mekanize Ayakta Yürüyen Tahkimatlardaki Basınçların İzlenmesi ve İncelenmesi”, V. Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu, 113-122, Isparta, 2000.

E2. Ankara, H., S. Yerel, E. Ayten, A. Konuk ve M. Yavuz, “Diskli Blok Kesme Makinalarındaki Kayıpların Shewhart Kontrol Grafikleri İle Belirlenmesi”, Türkiye V. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 421-430, Afyon, 2005.

E3. Yavuz, M. ve H. Ankara, “Analitik Hiyerarşi Süreci ve Madencilikteki Uygulamaları”, 15. Türkiye Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, 101–108, Zonguldak, 2006.

E4. Aydoğan, E. ve Yavuz, M., “Bir Mermer Fabrikasında Kusurlu Fayans Üretiminin İstatistiksel Süreç Kontrol Yöntemleri İle Analizi”, 2. Maden Makinaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 221–231, Zonguldak, 2010.