Prof.Dr. Mustafa ÖNDER

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Mustafa ÖNDER
Doğum Tarihi: 7 Ağustos 1972

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maden Mühendisliği

Anadolu Üniversitesi

1994

Y. Lisans

Maden Mühendisliği

Osmangazi Üniversitesi

1996

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Maden Mühendisliği

Osmangazi Üniversitesi

2002


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :

Bilgisayar Destekli Tali Havalandırma Tasarımı
Danışman: Doç. Dr. Saim SARAÇ


Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Yeraltı Ocaklarındaki İklim Koşullarının Benzetimi
Danışman: Prof. Dr. Saim SARAÇ


Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Ar.Gör.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Osmangazi Üniversitesi

1994-2002

Dr.Ar.Gör.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Osmangazi Üniversitesi

2002-2003

Yar.Doç.Dr.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Osmangazi Üniversitesi

2003-2010

Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Maden Mühendisliği

2010-2015

Prof.Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Maden Mühendisliği 2015


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

1. Çevik, E., “Tali Havalandırma Tasarımında Etkili Faktörlerin Belirlenmesi” , Osmangazi Üniversitesi, 2006.

2. Yiğit, E., “Açık Ocaklarda Toz Koşullarının İstatistiksel Analizi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2007.

3. Adıgüzel, E., “Yeraltı Ocaklarındaki İş Kazalarının Aşamalı Logaritmik Doğrusal Modeller ve Uyum Analizi ile İncelenmesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2008.


Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

  Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik Uygulama

2007-2008

Güz

Madenlerde Havalandırma

4

0

48

Madenlerde Havalandırma (İ.Ö.)

4

0

56

Tali Havalandırma

3

0

5

İlkbahar

Temel Bilgisayar Bilimleri

2

2

81

Temel Bilgisayar Bilimleri (İ.Ö.)

2

2

54

Madencilikte Çevre ve Emniyet

3

0

10

Yaz

Madenlerde Havalandırma

8

0

14

Maden Ekonomisi

4

0

53

2008-2009

Güz

Madenlerde Havalandırma

4

0

55

Madenlerde Havalandırma (İ.Ö.)

4

0

59

Tali Havalandırma

3

0

3

İlkbahar

Madencilikte Çevre ve Emniyet

3

0

10

Madencilikte Çevre ve Emniyet (İ.Ö.)

3

0

10

Yeraltı Maden İşletmelerinde Hava Kalite Modellemesi

3

0

2

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1 . Onder, M. ve E. Yigit , “Assessment of Respirable Dust Exposures in an Opencast Coal Mine”, Environ Monit Assess , 152 , 393 – 401 (2009).

A2 . Onder, M. ve S. Onder, “ Evaluation of Occupational Exposures to Respirable Dust in Underground Coal Mines”, Industrial Health , 47 , 43–49 (2009).

A3. Onder, M. , S. Sarac, ve E. Cevik, “The Influence of Ventilation Variables on the Volume Rate of Airflow Delivered to the Face of Long Drivages”, Tunnelling and Underground Space Technology , 21 , 568–574 (2006).

A4. Onder, M. ve E. Cevik, “Statistical Model for the Volume Rate Reaching the End of Ventilation Duct”, Tunnelling and Underground Space Technology , 23 , 179–184 (2008).

A5. Onder, M. , S. Sarac, ve S. Onder, “ A Study of Heat Stress Parameters at Kozlu Coal Mine, Turkey ”, J Occup Health , 47 , 343-345 (2005).

A6. Onder, M. , S. Onder, T. Akdag, ve F. Ozgun, “Investigation of Dust Levels in Different Areas of Underground Coal Mines”, International Journal Of Occupational Safety and Ergonomics, 15 , 125–130 (2009).


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında ( Proceedings ) basılan bildiriler :

B1. Sarac, S. ve M. Onder, “Selection of Fan or Fan Location in Ventilation of Long Drivages”, Proc. of the 29 th Int. Symposium on Computer Applications in the Mineral Industries , Beijing, 543-548, Balkema, Tokyo, 2001.

B2. Önder, M. ve E. Adıgüzel, “Uyum Analizi ile Türkiye Taş Kömürü Kurumu Ocaklarındaki İş Kazalarının İncelenmesi”, Türkiye 21. Uluslararası Madencilik Kongresi , Antalya, 2009. (Kabul edildi)


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Önder, M. , S. Saraç, ve O. Bayer, “ Türkiye Taşkömürleri Kurumu (TTK) Kilimli İşletmesinde İklimsel Koşulların Analizi”, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı 15, 47-55 (2008).

D2 . Önder, M. , S. Önder, ve T. Akdağ, “ GLİ Yeraltı Ocaklarında Mekanize ve Klasik Ayaklarda Toz Koşullarının İstatistiksel Analizi”, Madencilik Dergisi , Cilt 46, Sayı 3, 3-8 (2007).

D3. Önder, M. , S. Saraç, ve N. Eren, “ Yeraltı Ocaklarında Isı Stresinin Etkileri ve Analizi Üzerine Bir Paket Program”, Madencilik Dergisi , Cilt 44, Sayı 4, 39-46 ( 2005)

D4. Önder, M. ve S. Saraç, “Yeraltı Ocaklarındaki İklimsel Koşulların Önceden Belirlenmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fen ve Mühendislik Dergisi , Cilt:5, Sayı: 1, 137-146 (2003)

D5. Önder, M. ve S. Saraç, “Türkiye Taşkömürleri Kurumu (TTK) Kozlu İşletmesinde 1 Numaralı Kuyuda Psikrometrik Koşulların İncelenmesi”, Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt:XV, Sayı 2, 43-56 ( 2002).

D6. Saraç, S., M. Önder, ve O. Çetin, “TKİ-OAL Yeraltı Ocaklarındaki Solunabilir Toz Koşulların Belirlenmesine İstatistiksel Bir Yaklaşım”, Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni, Sayı: 21, 33-38 (1999)

D7. Saraç, S. ve M. Önder, “Kısa Devre Havalandırmada Etkili Olan Faktörler”, Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt:X, Sayı 2, 12-24 (1997).


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1 . Saraç, S. ve M. Önder, “Uzun Galeriler İçin Tali Havalandırma Sistemlerinin Tasarımı”, Türkiye 15. Madencilik Kongresi Bildiriler Kitabı , 219-226, Ankara, 1997.

E2. Saraç, S. ve M. Önder, “OAL İşletmesinde Solunabilir Toz Koşullarının Yıllara Göre Değişimi”, Maden İş Kolunda İşçi Sağlığı Sempozyumu , 53-59, Zonguldak, 1998.

E3. Önder, S. ve M. Önder, “Garp Linyitleri İşletmesinde Gürültü Seviyelerinin İstatistiksel Analizi”, 3. Madencilik ve Çevre Sempozyumu , Ankara, 2009. (Kabul edildi)