Y.Doç.Dr.Mehmet AKSOY

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Mehmet AKSOY
Doğum Tarihi: 01.09.1969

Mehmet AKSOY

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maden Mühendisliği

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1992

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enst./Maden Müh. ABD

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2001

Doktora

Fen Bilimleri Enst./Maden Müh. ABD

İstanbul Üniversitesi

2009


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :

Dairesel Kaymada Etken Değişkenlerin Şev Emniyet Katsayısına Etkilerinin Araştırılması,
Prof. Dr. Güner ÖNCE


Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Patlatmadan Kaynaklanan Titreşim Dalgalarının, Stokastik Yaklaşımla 3-Boyutlu Sayısal Analizi,
Prof. Dr. Ali KAHRİMAN ve Doç. Dr. Ataç BAŞÇETİN


Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğretim Üyesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2014-

Araştırma Görevlisi Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2009-2014

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi

2004-2009

Araştırma Görevlisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2000-2004

Araştırma Görevlisi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1992-1994


Projelerde Yaptığı Görevler :

  1. “Patlatmalı Kaya Kazılarında Yer Sarsıntısı ve Hava Şokundan Kaynaklanan Yapı Hasarlarının Tahmini ve Ulusal Hasar Kriterlerinin Oluşturulması” Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projesi, Proje No: 2005K120990, Araştırmacı
  2. “Patlatmadan Kaynaklanan Yer Sarsıntılarının Analizi ve Ulusal Yapı Hasar Kriterleri Oluşturulabilirliğinin Araştırılması”, İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 429/13092005, 2008. Araştırmacı
  3. “Suda Dağılmaya Karşı Duraylılık Testi İçin Kayaçlardan Eş Boyutlu Küresel Örneklerin Hazırlanması” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No:201015013. Araştırmacı
  4. “Islak Kararlılık İndeks Testine Önerilen Yeni Bir Örnek Hazırlama Yöntemi Için Aşındırıcı Çanak Tasarımı"  TÜBİTAK Projesi, 111M823, Araştırmacı
  5. "Açık ocaklarda patlatma enerji bileşenleri dağılımının belirlenmesi ve bu dağılımdan hareketle patlatma tasarım optimizasyonu yapılabilirliğinin araştırılması", TÜBITAK Projesi, 110M555, Araştırmacı

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2012-2013

Güz

Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı I

2

1

25

İlkbahar

Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı II

2

1

25

Bilgisayar Sistemleri I

1

0

12

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2014-2015

Güz

 

 

 

 

İlkbahar

Akışkanlar Mekaniği (I ve II Öğretim)

3

0

60

Zemin Mekaniği (I ve II Öğretim)

2

0

23