Doç.Dr. Hüseyin ANKARA

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Hüseyin ANKARA
Doğum Tarihi: 23 Mayıs 1963

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maden Mühendisliği

Dokuz Eylül Üniversitesi

1985

Y. Lisans

Maden Mühendisliği

Anadolu Üniversitesi

1988

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Maden Mühendisliği

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1997

Doç.Dr.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2011


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :

G.L.İ. Tunçbilek Ömerler Yeraltı İşletmesinde Taban Yollarında Gerilme ve Birim Deformasyonların Dağılımı
(Danışman : Doç. Dr. Güner ÖNCE)


Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Availability Analysis for Truck-Shovel System in Surface Mining
(Danışman : Prof. Dr. Ahmet Günhan Paşamehmetoğlu)


Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Ar.Gör.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Anadolu Üniversitesi

1986-1993

Dr.Ar.Gör.

   

Ar.Gör.

Mühendislik Mim. Fakültesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

1993-1997

Yar.Doç.

Mühendislik Mim. Fakültesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

1997-

 


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

Yılmaz, M., “ Dünya ve Türkiye Madenciliğinde ISO Uygulamaları Ve Karşılaşılan Sorunlar ”, Osmangazi Üniversitesi, 2001.
Ayten, E., “ Elazığ Ferrokrom Tesisi'nde Üretim Kayıplarından Oluşan Maliyetlerin Sistem Güvenirliği ile Belirlenmesi ”, Osmangazi Üniversitesi, 2001.
Ersoy, A. H., “ Mermer İşletmelerinde Kalite Maliyetleri ”, Osmangazi Üniversitesi, 2002.
Taşkın, İ. U., “ GLİ Ömerler Mekanize Kalın Kömür Damarlarında Optimum Ayak Uzunluğunun Belirlenmesi ”, Osmangazi Üniversitesi, 2003.
Özkar, D., “ Türkiye Madenciliğinin Hukuksal Açıdan İş Olanakları ”, Osmangazi Üniversitesi, 2003.
Gezer, L., “ Türkiye Madenciliğinde Vergilendirme Sistemi ve Önemi ”, Osmangazi Üniversitesi, 2005.
Cinel, İ. M., “ Doğal Taşların Fiziko-Mekanik Özelliklerine göre Sınıflandırılması ”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2007.
Değerli, A., “ Mermer Plaka Paralellik Sapmalarının Kalibrasyon Maliyetlerine Etkisi ”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2009.


Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Yavuz, M., “ Yeraltı Mekanize Kömür Panolarının Boyutlarının Optimum Olarak Belirlenmesi ”, Osmangazi Üniversitesi, 2002.
Akkoyun, Ö., “ Mermer İşleme Tesislerinde Kalite Maliyetlerine Bağlı Üretim Optimizasyonu ”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2006.


Projelerde Yaptığı Görevler :

Yeraltı Mekanize Kömür Panolarının Boyutlarının Optimum Olarak Belirlenmesi, Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje Yöneticisi, 2002.


İdari Görevler :

Bölüm Başkan Yrd. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maden Müh. Bölümü 2003-


Ödüller :

TÜBİTAK-ULAKBİM Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, Olur No : 2009-169, “ Determination of sampling errors in natural stone plates through Single Linkage Cluster Method ”, Journal of Materials Processing Technology, (2009).
TÜBİTAK-ULAKBİM Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, Olur No : 2009-23, “ Use of range control charts in determination of variability in surface parallelisms of plates ”, Journal of Scientific & Industrial Research, (2008).
TÜBİTAK-ULAKBİM Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, Olur No : 2007-660, “ Preventive Maintenance Policy Supported by a Quality Control Chart and Kolmogorov-Smirnov Tests: Emet Colemanite Mineral Processing Plant Turkey ”, Minerals & Metallurgical Processing (2007).
TÜBİTAK-ULAKBİM Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, Olur No : 18/08/999-1534, “ The Application of Statistical Process Control” , Minerals Engineering, Vol. 12, No. 7, 827-835, (1999).


Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

  Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik Uygulama

2007-2008

Güz

Lineer Cebir

3

0

153

Maden Mühendisliğine Giriş

2

0

75

Süs Taşları ve İşlenmesi

1

0

67

Madenlerin Aranması ve Değerlendirilmesi

3

0

  24

Açık İşletme Çözümlemeleri

4

2

4

Madencilikte Kalite Kontrol Yöntemleri

3

0

6

İlkbahar

Diferansiyel Denklemler

2

2

  215

Açık İşletme Çözümlemeleri

4

2

2

Seminer

2

0

5

Süs Taşları ve İşlenmesi

1

0

57

Madencilikte Sistem Güvenirliliği

3

0

  3

2008-2009

Güz

Lineer Cebir

3

0

148

Maden Mühendisliğine Giriş

2

0

27

Süs Taşları ve İşlenmesi

1

0

27

Madenlerin Aranması ve Değerlendirilmesi

3

0

  17

Açık İşletme Çözümlemeleri

4

2

3

Madencilikte Kalite Kontrol Yöntemleri

3

0

3

İlkbahar

  Diferansiyel Denklemler

2

2

  184

Açık İşletme Çözümlemeleri

4

2

2

Süs Taşları ve İşlenmesi

1

0

19

  Madencilikte Sistem Güvenirliliği

3

0

  2

 

ESERLER


A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1 . Ankara, H. and S.Yerel, “ Determination of sampling errors in natural stone plates through Single Linkage Cluster Method ”, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 2009, issue 5, 2483-2487, (2009).

A2 . Ankara, H. and S.Yerel, “ Use of range control charts in determination of variability in surface parallelisms of plates ”, Journal of Scientific & Industrial Research, Vol. 67, No. 12, (1078-1082), (2008).

A3 . Yerel, S., H. Ankara , A. Konuk and H. Ozdag, “ Preventive Maintenance Policy Supported by a Quality Control Chart and Kolmogorov-Smirnov Tests: Emet Colemanite Mineral Processing Plant Turkey ”, Minerals & Metallurgical Processing 24 (3), 152-156, (2007).

A4 . Ipek H., H. Ankara and H. Ozdag, “ The Application of Statistical Process Control” , Minerals Engineering, Vol. 12, No. 7, 827-835, (1999).


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında ( Proceedings ) basılan bildiriler :

B1 . S. Yerel, Ankara, H. , and Savaş, M., "Determining Erratic Results of Boric Grain Size with Clustering Analysis, 21th International Mining Congress and Exibition of Turkey-IMCET'09, Antalya-Turkey, May 2009

B2 . H. Ankara , Yerel, S., and Savaş, M., "Determination of the Identicalness of the Trucks Working in Open Pit Mine and Using in Availability Analysis", 21th International Mining Congress and Exibition of Turkey-IMCET'09, Antalya-Turkey, May 2009

B3 . Ankara, H. , S. Yerel and A. Konuk, “ Determination of Plate Losses and Parallelisms with Shewhart Control Charts” , The Sri Lanka Geatechnical Soceaty's First International Conference on Soil&Rock Engineering, Colombo, Sri Lanka, 2007.

B4 . Yerel, S. and H. Ankara , “ Examination of Plate Thicknesses Using Cluster Analysis” , Ceophysical Research Abstracts, Viyana, Vol. 9, 11322, 2007.

B5 . Ankara, H. , H. Ipek and A. Konuk, “ Determination of Preventive Maintenance Schedule Using Statistical Process Control” , SWEMP 2000, Canada, 669-672, 2000.

B6 . Once, G., M. Duygun and H. Ankara , “ Design of the Full Mechanised Mining Method with Hydraulic Backfill for the Combustuble Thick Coal Seam of the GLI Onerler Colliery in Turkey” , 14th World Mining Congress, Chine, pp. 161-176, 1990.


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1 . Ankara, H. , S. Yerel ve A. Konuk, “ Açık Ocak Madenindeki Kamyonların Özdeşliklerinin İki Örnek Kolmogorov-Smirnov (K-S) Testi ile Belirlenmesi ”, Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, 105-108, (2007).

D2 . Akkoyun, Ö.ve H. Ankara , “ Kalite Maliyet Modelleri ve Mermer Fabrikaları için Bir Uygulama ”, Madencilik, Cilt 46, Sayı 1, 3-11, (2007).

D3 . Konuk, A., S. Saraç ve H. Ankara , “ Maden İşletmelerinde Üretim Verimliliğinin Ölçümü ”, Akdeniz Üni. Isparta Mühendilik Fak. Dergisi, Sayı 6, 35-48, (1991).

D4 . Ankara, H. , “ Patlatmanın Şev Draylılığına Etkisi ”, Anadolu Üni. Müh-Mim. Fak. Dergisi, Cilt III, Sayı 1, s. 27-38, (1986).


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1 . Ankara, H. , S.Yerel ve A. Konuk, “ Eskişehir-Sarıcakaya Bölgesinde Bulunan Mavi Kalsedonların Aşındırlma Özelliklerinin Karşılaştırılması ”, 6. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 252-255, İzmir, 2007.

E2 . Ankara, H. ve S. Yerel, “ Süt Opalinin Aşınma Miktarı ile Yüzey Alanı Arasındaki İstatistiksel İlişkinin Belirlenmesi ”, 6. Uluslar arası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 252-255, İzmir, 2007 .

E3 . Yerel, S., ve H. Ankara , “ Perlitin Hammadde Olarak Kullanım Alanları ”, 6. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 269-273, İzmir,2007.

E4 . Ankara, H. , M. Uygun ve S. Yerel, “ Kömür Yıkama Tesisindeki Eleklerin Kolmogorov-Smirnov Testi ile Karşılaştırılması ”, I. Maden Makineleri Sempozyumu, 305-308, Kütahya, 2007.

E5 . Yavuz, M. ve H. Ankara , “ Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ve Madencilikteki Uygulamaları ”, Türkiye 15. Kömür Kongresi, 101-108, Zonguldak, 2006.

E6 . Akkoyun, Ö., ve H. Ankara , “ Mermer İşleme Tesislerinde Kalite Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi ”, Türkiye V. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu, 109-116, Afyon, 2006.

E7 . Ankara, H. , S. Yersel, A. H. Ersoy, A. Konuk ve M. Yavuz, “ Diskli Blok Kesme makinalarındaki Kayıpların Shewhart Kontrol Grafikleri ile Belirlenmesi ”, Türkiye V. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu, 421-430, Afyon, 2006.

E8 . Ankara, H. ve K. Bilir, “ Kriblaj Tesisinde Kalite Denetimi ”, Madencilikte Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, 235-240, İzmir, 1995.

E9 . Konuk, A.ve H. Ankara , “ Türkiye Kömür Madenciliğinde Ekonometrik Verimlilik ”, Türkiye 7'nci Kömür Kongresi, 161-176, Zonguldak, 1990.