Prof.Dr. Hürriyet AKDAŞ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Hürriyet AKDAŞ
Doğum Tarihi: 18 Ocak 1960

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maden Mühendisliği

Eskişehir D. M.M. Akademisi

1981

Y. Lisans

Maden İşletme

İstanbul Teknik Üniversitesi

1984

Yab. Dil

Hazırlık Okulu

American Language Academy

1988

Doktora

Maden İşletme

Colorado School of Mines

1993


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :

GLİ Tunçbilek Bölgesi Yeraltı Suni Tavanlı Üretim Sistemi Etüdü, İTÜ, FBE, 1984
Prof. Dr. Cemal BİRON, FBE, İTÜ


Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Two Dimensional Elasto-Plastic Finete Element Analysis of Longwall Panels, CSM, ABD, 1993
Dr. Levent ÖZDEMİR, CSM. ABD.


Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Arş. Gör.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Anadolu Üniversitesi

1983-1993

Dr.Arş.Gör.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Osmangazi Üniversitesi

1993-1994

Yrd. Doç.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Osmangazi Üniversitesi

1994-2001

Doçent

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Osmangazi Üniversitesi

2001- 2014

Profesör Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Osmangazi Üniversitesi 2014-


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

Ocak, İ., “İstanbul Metrosunun Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Analizi”, Osmangazi Üniversitesi, 1995.

Alpergün, G. T., “Etibank 100. Yıl Gümüş Madeni İşletmelerinde Açık İşletme Üretim Kontrolu ve Cevher Hazırlama Tesislerine Uygun Stoklanması”, Dumlupınar Üniversitesi, 1996.

Yavuz, M., “Tunçbilek Kömür Panolarının Sınır Elemanlar Yöntemi ile Analizi “, Osmangazi Üniversitesi, 1996.

Güreş, N., “Zartaşı Hammaddeleri ve Üretim Yöntemleri”, Osmangazi Üniversitesi, 1997.

Kanıvar, M., “Beypazarı Trona Sahası Yer altı İşletme Yönteminin Seçimi ve Planlaması”, Osmangazi Üniversitesi, 1999.

Uzuner, M., “Tunçbilek-Ömerler Bölgesinde Mekanize Uzunayağın Yeni Panoya Taşınmasının Planlaması”, Osmangazi Üniversitesi, 1999.

Öğretmen, S., “-Ömerler Mekanize Uzunayakta Yürüyen Tahkimatlar Üzerindeki Basınçların Analizi”, Osmangazi Üniversitesi, FBE, 2003.

Tuğral S., “Haymana Bej Mermerlerinin Teknik Özellikleri”, Osmangazi Üniversitesi, FBE, 2003.

Reis K., “Ömerler Mekanize Panoları Yürüyen Tahkimatlarında Oluşan Problemler”, Osmangazi Üniversitesi, FBE, 2003.

Yurdakul M., “Tunçbilek Bölgesi Dragline Maliyet Analizi”, Osmangazi Üniversitesi, FBE, 2003.

Çınar, A., “Ankara Andezitleri ve Kullanımı”, Osmangazi Üniversitesi, FBE, 2005.

Takmak, Ö. T., “Beylikova Manyezit Açık Ocağının Üretim Planlaması” Osmangazi Üniversitesi, FBE, 2007.


Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Ocak, İ., “Tünel Mühendisliğinde Kayaç Özelliklerinin Kazı Üzerine Etkisi”, Osmangazi Üniversitesi,

Şenkal, S., “Trona İşletmesinde Ana Yollarının Duraylılığı ve Tahkimatın Belirlenmesi”, Osmangazi Üniversitesi, 2003.

Çelik, R., “GLİ, Ömerler Mekanize Ocakta Yürüyen Tahkimatın Taşınmasının Geliştirilmesi”, Osmangazi Üniversitesi, FBE, 2005.

Öğretmen, S., “Uzunayakta Tahkimat Yükü Periyodu Analizi İle Tahkimat Parametre ve Tahkimat Tavan Tabaka Etkileşiminin Tespiti”, Osmangazi Üniversitesi, FBE, (devam ediyor)

Yurdakul, M., “Mermerlerin Genetik Algoritma ve Sinir Ağları Teknolojileri Yardımıyla Kesilebilirliklerinin Tayini”, Osmangazi Üniversitesi, FBE, (devam ediyor)

Çoşkun, G., “Doğaltaş Yüzey İşleme Tekniklerinin ve Pürüzlülüğün Kayma Direncine Etkisi”, Osmangazi Üniversitesi, FBE, (devam ediyor)


Projelerde Yaptığı Görevler :

Alpagut Dodurga Linyit İşletmesi Gravite Rambleli Üretim Projesi, İTÜ Yerbilimleri ve Yeraltı Kaynakları Uygulama-Araştırma Merkezi, Araştırmacı, Proje No:14/86. Deneyler, 1986.

Alpagut Dodurga Linyit İşletmesi Galeri Taban Kabarma Etüdü ve Tahkimat Projesi, İTÜ Yerbilimleri ve Yeraltı Kaynakları Uygulama-Araştırma Merkezi, Araştırmacı, Proje No:15/86. Laboratuvar deneyleri ve çizimler, 1986.

Yapılarda Mermer Kullanımının Bilgisayar Vasıtasıyla Tasarımı, Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje yürütücülüğü, Proje No :97/24, 1999.

Ankara – Beypazarı Trona Sahası Ana Yollarda Tahkimat Tasarımı Etüdü, Park Teknik Elektirik Maden San. A.Ş., Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Proje Danışmanlığı, 2001-2002.

Mermerlerin Genetik Algoritma ve Sinir Ağları teknolojileri Yardımıyla Kesilebilirliğinin Tayini, Anadolu Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No : 061835, Proje yönetici yardımcığı,2006-2009.


İdari Görevler :

Osmangazi Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği, Yrd. Doçentler temsilciliği (1996 –1999)
Osmangazi Üniversitesi, Maden Müh. Bölüm Başkan Yardımcılığı (2001- 2004)
Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü (2003-2007)


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, (1981-devam ediyor)
Society of Mining Engineers, (1988 – 1994)
Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği (1994- devam ediyor)
International Society for Rock Mechanics (1994- devam ediyor)
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) (2003 – devam ediyor)


Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

  Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik Uygulama

2007-2008
Lisans

Güz

Rapor Yazma ve Sunuş Tekniği

3

0

18+20

Madenlerde Tahkimat

4

0

63+63

Mad. Tahkimat Çöz

4

2

1+3

İlkbahar

Yeraltı Üretim Yöntemleri

3

0

85+40

Mad. Tahkimat Çöz

4

2

1+1

Yaz

Yeraltı Üretim Yöntemleri

3

0

 

Madenlerde Tahkimat

4

0

 

 

2008-2009
Lisans

Güz

Rapor Yazma ve Sunuş Tekniği

3

0

14+18

Madenlerde Tahkimat

4

0

52+33

Mad. Tahkimat Çöz

4

2

2+3

Kaya Mekaniği (*)

2

2

 

Yeraltı Üretim Yöntemleri (*)

3

0

 

İlkbahar

Yeraltı Üretim Yöntemleri

3

0

63+35

Mad. Tahkimat Çöz

4

2

1+1

Yaz

Yeraltı Üretim Yöntemleri

3

0

 

Madenlerde Tahkimat

4

0

 

2008-2009
Y. Lisans

Güz

Kaya Mekaniğinde Sayısal Yöntemler

3

0

3

İlkbahar

Yeraltı Yapılarında Delme Patlatma Tasarımı

3

0

2

Madencilikte Toz ve Silikozla Mücadele Yöntemleri

3

0

2

 

ESERLER

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında ( Proceedings ) basılan bildiriler :

B1. Konuk, A. ve Akdaş, H ., “ Determination of Error Sources in Recoverable Reserve-Grade Estimations for Open-Pit Mines”, 5 th . National Open Pit Mining Conference with International Participation (State and Development of Open Pit Mining in Market Economy) , Vol.2., 114-120, June 2-6, 1988, Varna , Bulgaria .

B2. Akdaş, H., Önce, G. and Taşkın F. B . “ Convergence Measurement and Evaluation Around Longwall Coal Panel at Tunçbilek Mine”, 7 th National Mine Surveying Conference with International Participation , Golden Sands, Bulgaria, 161-168, June 19 th - 25 th 2000,

B3. Akdaş, H., and Yavuz, M., “ Stress Analysis of the Roof Longwall Panels for Tunçbilek District”, 7 th National Mine Surveying Conference with International Participation , Golden Sands, Bulgaria 169-176, June 19 th - 25 th , 2000 .

B4. Akdaş, H., Çelik, R. and Yavuz, M., “The Transportation planning to the New Panel of the Longwall Mechanized Equipment in Tunçbilek Coal Mine”, MPES 2000, 9 th International Symposium on Mine Planning & Equipment Selection , Athens, Greece , A.A. Balkema, 11-14, November 6-9, 2000.

B5. Akdaş, H, “Interaction Analysis Between the Sublevel Caving Shield Supports and the Roof Strata”, Proceedings of the ISRM Regional Symposium EUROCK 2001 , Espoo, Finland, A.A. Balkema, 789-794, 4-7 June 2001.

B6. Akçakoca, H., Akdaş H. ve Uysal, Ö., “ Production preparation, control and storing process in an open pit Silver Mine in Turkey” Proceedings of the Thirteenth International Mine Planning and Equipment Selection (MPES2004), Wroclaw, Poland, 1-3 Eylül 2004 pp. 151- 155, A .A. Balkema Publishers .

B7. Akdaş, H., Reis K., “ GLİ, Ömerler Yeraltı Ocağında Tam Mekanize Sistemin Uygulamasında Karşılaşılan problemler”, Türkiye 19. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Fuarı, IMCET2005, İzmir, Türkiye, Bildiriler Kitabı, Maden Mühendisleri Odası, , 9-12 Haziran 2005, pp. 163-175.

B8. Şenkal, S.S., Çakmakçı. G., Akdaş, H., “Beypazarı Trona Sahasında Çözelti Madenciliği Uygulamaları”, Türkiye 19. Uluslar arası Madencilik Kongresi ve Fuarı, IMCET2005, İzmir, Türkiye, Bildiriler Kitabı, Maden Mühendisleri Odası, , 9-12 Haziran 2005, pp. 125-133.

B9. Akdaş, H., Çelik, R., “ GLİ Ömerler Yeraltı Kömür Ocağında Tam Mekanize Uzunayak Techizatının Yeni Panoya Taşınması ”, Türkiye 20. Uluslararası Madencilik Kongresi Bildiriler Kitabı, TUMKS2007, Maden Mühendisleri Odası, Ankara, 06-08 Haziran 2007.


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Akdaş, H., “Hidromekanik Kazıda Gelişmeler”, Madencilik Dergisi , , Cilt XXV, 2., 17-23, Haziran 1986

D2. Akdaş, H. , “Kalın Damarlarda Yeraltı Maden İşletme Yöntemleri”, A.Ü. Müh. Mim. Fakültesi Dergisi , Cilt III, Sayı 1, 1-15, 1986.

D3. Akdaş, H. ve Bozkurt, R., “Türkiye Doğal Yapı Taşçılığında Zartaşları (Parke Taşı)”, Türkiye'de Mermer Yapı ve Dekorasyon Dergisi , Sayı 62-63, 70-75, 1999.

D4. Akdaş, H., Güneş, N., “Eskişehir İli Doğaltaş Potansiyeli” Mermer Dergisi, İzmir, Mayıs-Haziran 2004, s.58-60.

D5. Akdaş, H., Yurdakul, M., 2007, “Bazaltlar ve Kullanımı ”, Türkiye Taş Dünyası Dergisi, Yıl:1, Sayı. 3, Temmuz – Ağustos 2007.


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Akdaş, H., “Elasto-Plastik Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Uzunayak Panolarının Analizi” Madencilikte Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu'95 , İzmir, 28-29 Eylül 1995,

E2. Akdaş, H. ve Bozkurt, R., “Türkiye Alçıtaşı Üretim, Tüketim ve Eskişehir Yöresi Potansiyelinin Değerlendirilmesi”, II. Ulusal Alçı Kongresi , İstanbul, 02-03 Mayıs 1997.

E3. Akdaş, H., Destanoğlu, N., Öğretmen S. ve Yavuz, M ., “Ömerler Mekanize Ayakta Yürüyen Tahkimatlardaki Basınçların İzlenmesi ve İncelenmesi”, V. Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu , İsparta,113-121, 30-31 Ekim 2000,

E4. Akdaş, H., “Uzunayaklarda Göçük Malzemesinin Sayısal Yöntemlerle Modellenmesi”, V. Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu , İsparta, 179- 185, 30-31 Ekim 2000.

E5. Akdaş, H, Bozkurt, R., ve Dikduran, T., “Çan Taşı – Desenli Yapıtaşı ”, Türkiye III. Mermer Sempozyumu, MERSEM'2001 , Afyon, 153-162, 3-5 Mayıs 2001.

E6. Öğretmen, S. Akdaş, H., 2004, “GLİ, Ömerler Ocağı M3 Panosunda Yürüyen Tahkimat Ünitelerinde Basınç Ölçümleri ”, Türkiye 14. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi, Zonguldak, Türkiye, 2-4 Haziran 2004, pp. 63-75.

E7. Yurdakul, M., Akdaş, H., “Dragline ve Türkiye'de Madencilik Uygulamaları”, TMMOB Makine Mühendisleri Odası II. İş makinaları Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, Bildiriler Kitabı 29-30 Eylül/1 Ekim 2005, 299-315.

E8. Akdaş, H, Yurdakul, M., “Doğal Yapıtaşı Olarak Diyabaz ve Kullanımı”, Türkiye V. Mermer Sempozyumu Bildiriler Kitabı, MERSEM'2006 , Maden Mühendisleri Odası, Afyonkarahisar, 2-3 Mart 2006.

E9.Yurdakul, M., Akdaş, H., “MARION 7820 Yürüyen Çekme Kepçe Arızaları ve Bakım Onarım Faaliyetleri”, Türkiye 15. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, Maden Mühendisleri Odası, Zonguldak Şubesi 07-09 Haziran 2006.

E10. Çelik, R., Akdaş, H., “ GLİ Ömerler Yeraltı Ocağında Tam Mekanize Sistem İçin Alternatif Taşıma Tasarımı ”, Türkiye 16. Kömür Kongresi ve Madencilik Sergisi, Maden Mühendisleri Odası, Zonguldak, 26-28 Mayıs 2008.


F. Diğer yayınlar :

F1. Arıoğlu, E. Uz, B. ve Akdaş, H., “Unutulan Madenimiz –Alçıtaşı”, Dünya Gazetesi , 13 Ocak 1987.

F2. Akdaş, H., “Türkiye Doğal Taşları Potansiyeline Genel Bir Bakış” Dünya Gazetesi Doğal Taşlar Eki., 2 Eylül 2004.

F3. Akdaş, H., Güneş, N., 2004, “Eskişehir ili Doğal taş potansiyeli”, Madencilik Bülteni Mermer Özel Sayısı, Ankara, 1 Nisan 2004, pp 39-42.

F4. Akdaş, H., Erdil, M., “Maden Mühendisleri Odası, Sanayi ve Üniversite İlişkileri” , Birinci Maden Mühendisliği Eğitimi Çalıştayı, Ankara, 24-25 Ekim 2004 ,