Y.Doç.Dr. Hakan AK

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Hakan AK
Doğum Tarihi: 27/12/1970

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maden Mühendisliği

Anadolu Üniversitesi

1995

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enst./Maden Müh. ABD

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

1998

Doktora

Fen Bilimleri Enst./Maden Müh. ABD

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2006


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :

Etibank 100.Yıl Gümüş Madeni İşletmesinde Üretim Tenör Kontrolünün Arama Sondajlarıyla Yapılabilirliğinin Jeoistatistiksel Analizi
Danışman: Doç. Dr. Saim SARAÇ


Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Patlatma Kaynaklı Yer Sarsıntılarının Yönsel Değişiminin Araştırılması
Danışman: Prof. Dr. Adnan KONUK


Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Ar.Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

1995-2008

Dr.Ar.Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2006-2008

Y.Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2008-


Projelerde Yaptığı Görevler :

Konuk A, Ak H, Göktan R.M, “Açık İşletme Patlatmaları Çevre Etkilerinin Yönsel Değişiminin Analizi” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu (Proje Çalışanı), Proje No:2000/12, 2002, Eskişehir.


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Maden Mühendisleri Odası


ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Ak H, Konuk A. The effect of discontinuity frequency on ground vibrations produced from bench blasting: A case study, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Volume 28, Issue 9, Pages 686-694, September 2008.

A2. İphar M, Yavuz M, Ak H. Prediction of ground vibrations resulting from the blasting operations in an open pit mine by adaptive neuro-fuzzy inference system, Environmental Geology, Volume 56, Issue 1, Pages 97-107, November 2008.

A3. Ak H, İphar M, Yavuz M, Konuk A. Evaluation of ground vibration effect of blasting operations in a magnesite mine, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Volume 29, Issue 4, Pages 669-676, April 2009.

A4. İphar M, Yavuz M, Ak H. Reply to the comment on “Prediction of ground vibrations resulting from the blasting operations in an open pit mine by adaptive neuro-fuzzy inference system” by Tarkan Erdik, Environmental Earth Sciences, DOI 10.1007/s12665-009-0019-3, 29 January 2009.


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Ak H, Konuk A. Eskişehir-Süpren Yöresinde Bir Taş Ocağında Patlatmadan Kaynaklanan Yer Sarsıntılarının Ölçülmesi ve Analizi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, ISSN 1301-045X, s. 1-14, Eskişehir, 2003.

D2. Ak H, Konuk A. Açık İşletmelerde Patlatma Etkilerinin Yönsel Değişimi, Çukurova Üniversitesi, Yerbilimleri / Geosound Dergisi, ISSN 1019-1003, s. 257-268, Adana, 2005.

D3. Ak H, Konuk A. Açık İşletme Basamakları Tenör Kontrolünde Jeoistatistiksel Tahmin Modeli Seçimi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, ISSN 1301-045X, Vol.XXI, No:1, s. 57-69, Eskişehir, 2008.


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Konuk A, Ak H. Açık İşletme Basamaklarında Tenör Kontrolünün Arama Sondajlarıyla Yapılabilirliğinin Jeoistatistiksel Analizi, Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi Bildiriler Kitabı II, s.713-719, Ankara, 2000.