Araş.Gör. Gamze ERDOĞAN

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Gamze Erdoğan
Doğum Tarihi:

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maden Mühendisliği

Hacettepe Üniversitesi

2008-2013

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enst./Maden Müh. ABD

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2014-devam ediyor


Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Araştırma Görevlisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2014 -

İdari Görevler :

ESOGÜ Maden Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu Üyesi. (2014-Devam ediyor)                                              

ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR :

TMMOB Maden Mühendisleri Odası