Araş.Gör. Gülnaz DALOĞLU

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Gülnaz DALOĞLU
Doğum Tarihi:

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maden Müh.

Esk. Osmangazi Üniversitesi

2005

Y. Lisans

Maden Müh.

Esk. Osmangazi University

2008


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :

Eskişehir Derbent Tüflerinin Doğal Yapı Taşı olarak Değerlendirilebilirliği
Yrd. Doç. Ercan EMİR


Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Ar.Gör.

Müh. Mim. Fakültesi Esk. Osmangazi Üniversitesi

2007

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Emir E., Konuk A.,Daloğlu G., 2011. Strength enhancement of Eskisehir tuff ashlars in Turkey, Construction and Building Materials 25(7): 3014-3019.

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Gülnaz DALOĞLU, Ercan EMİR, Eskişehir-Derbent Bölgesi Beyaz Tüflerinin Doğal Yapı Taşı Olarak Değerlendirilebilirliği,Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, Haziran 2010, Cilt:XXIII, Sayı:1, Sayfa91-107.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Gülnaz Daloğlu, Eskişehir-Derbent  bölgesine ait tüflerin mühendislik özelliklerinin kullanım alanları üzerine etkisi, 45.yıl jeoloji sempozyumu bildiriler kitabı,karadeniz Teknik üniversitesi MF Jeoloji müh. bölümü, 13-16 ekim 2010,114 s., Trabzon.