Y.Doç.Dr. Ercan EMİR

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Ercan EMİR
Doğum Tarihi: 29 Temmuz 1966

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maden Müh. Böl.

Anadolu Üniversitesi

1991

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü

Osmangazi Üniversitesi

1995

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Fen Bilimleri Enstitüsü

Osmangazi Üniversitesi

2000

Doc. / Prof.

 

 

 


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :

“Sarıcakaya Granitlerinin Fiziko-Mekanik Özellikleri ve Değerlendirilebilirliği”
Prof.Dr. Güner ÖNCE


Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

“G.L.İ. Ömerler Ocağı Hazırlık Panosu Kuyu Kaplama Tasarımı”
Prof.Dr. Güner ÖNCE


Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Ar.Gör.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Osmangazi Üniversitesi

1994-2000

Dr.Ar.Gör.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Osmangazi Üniversitesi

2000-2000

Yar.Doç.Dr.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2000-


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

Özen Z, 2005, İklim şartlarının doğal yapı taşlarının dayanımı üzerine etkisi.
Aytekin R, 2007, Bodrum Yalıçiftlik beldesi Alazeytin köyü kayrak taşlarının fiziko-mekanik özellikleri ve değerlendirilebilirliği.
Daloğlu G, 2008, Eskişehir-Derbent Tüflerinin Doğal Yapı Taşı Olarak Değerlendirilebilirliği


Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Beyhan S, 2008, G .L.İ. ve E.L.İ. marn kaya malzemelerinin üç eksenli basınç dayanımına bağlı özelliklerinin belirlenmesi.


Projelerde Yaptığı Görevler :

Proje Yöneticisi, 2006, Proje No:200315021, “G.L.İ. linyit havzası anakayacı marnın nem içeriği-dayanım ilişkisinin belirlenmesi ve bu ilişkinin madencilik tasarımlarında kaya davranışı üzerine etkisinin sayısal modelleme ile analizi”.


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği
ISRM


Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

  Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik Uygulama

2007-2008

Güz

Mukavemet

3

0

75

Kaya mekaniği

4

0

149

Madenlerde havalandırma çözümlemeleri

4

2

4

İlkbahar

Statik

4

0

96

Madenlerde havalandırma çözümlemeleri

4

2

2

2008-2009

Güz

Mukavemet

3

0

64

Kaya mekaniği

4

0

127

Madenlerde havalandırma çözümlemeleri

4

2

3

İlkbahar

Statik

4

0

58

Madenlerde havalandırma çözümlemeleri

4

2

1

 

ESERLER

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Emir, E. ve Önce G., 2002; “Sayısal Modelleme İle G.L.İ. Derin Linyit Sahası İçin Kuyu Kaplama Kalınlığının Belirlenmesi”, Madencilik TMMOB Maden Mühendisleri Oda Dergisi, Haziran 2002, Cilt 41, Sayı 2, Ankara, S. 22-30.

Göktan, M. ve Emir, E., 1996; “Rockwell Sertlik Deneyinin Mermerlerde Sürtünme İle Aşınma Dayanımı Kestirimi Amacıyla Kullanılabilirliği”, Türkiye'de Mermer, Sayı 46, İstanbul, S. 16-20.

Emir, E. ve Önce G., 1997; “Sarıcakaya Pembe Granitinin Yapay Granit Olarak Değerlendirilebilirliği”, Türkiye'de Mermer, Sayı 50, İstanbul, S. 60-74.