Prof.Dr. Adnan KONUK

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Adnan KONUK
Doğum Tarihi: 01/09/1959

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maden Mühendisliği

Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi, Zonguldak

1980

Y. Lisans

Maden Mühendisliği

İstanbul teknik Üniversitesi

1982

Doktora

Maden Mühendisliği

Anadolu Üniversitesi

1988


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :

"Ereğli Kömürleri İşletmesinde Kozlu-Zonguldak Arasındaki Kömür Naklinin Bantlı Konveyörlerle Yapılması Etüdü" Danışman : Prof.Dr. Şinasi ESKİKAYA


Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

"Madencilik Yatırım Kararlarında Risk Analizi ve Sınır Tenör Uygulaması" Danışman: Prof.Dr. Musa ŞENEL


Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Araş. Gör.

Anadolu Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü

1983-1986

Öğr. Gör.

Anadolu Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü

1986-1988

Yard. Doç. Dr.

Anadolu Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü

1988-1993

Yard. Doç. Dr.

Osmangazi Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü

1993-1994

Doç.Dr.

Osmangazi Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü

1994-2000

Prof. Dr.

Osmangazi Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü

2000-


Projelerde Yaptığı Görevler :

1. KÜMAŞ Ballık Bölgesi Açık İşletme Ateşleme Sistemi Tasarımı, Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye Müdürlüğü Projesi, Eskişehir, 1987.

2. Osmangazi Üniversitesi Seramik AR-GE Merkezi Projesi, DPT Kabul No:98K122920, 22 Ocak 1998 tarih ve 23238 sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayınlandı.

3. "Açık İşletme Patlatmaları Çevre Etkilerinin Yönsel Değişiminin Analizi", Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca Desteklenmiştir, Proje No:200015012, Eskişehir, 2002.


İdari Görevler :

Bölüm Başkan Yardımcısı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Maden Müh. Bölümü 1993–2000
Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Temsilciliği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi 1996–1999
Bölüm Başkanı, Yabancı Diller Bölümü 2000–2002
Dekan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi 2002-2009
Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2002-2009
Üniversite Senatosu Üyeliği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2002-2009
Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Temsilciliği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi 2009-


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Maden Mühendisleri Odası


Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

  Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik Uygulama

2008-2009

Güz

Madenlerde Açık İşletme

3

0

 

Madenlerde Hazırlık ve Kazı

3

0

 

Madencilikte Verimlilik Analizleri

3

0

 

Maden Ekonomisi Çözümlemeleri

4

2

 

İlkbahar

Maden Ekonomisi

2

0

 

Maden ve İş Hukuku

3

0

 

Maden İstatistiği

3

0

 

Açık İşletmelerde Üretim Planlama

3

0

 

Maden Ekonomisi Çözümlemeleri

4

2

 

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. H. Uygucgil , S. Yerel and A. Konuk, "Estimation of Liquefaction Potential using Geostatistics in Eskisehir " ,WSEAS Transactions on Systems, 4(6), 780-786, 2007.

A2. S. Yerel, H. Ankara, A. Konuk and H. Özdağ, " Preventive maintenance policy supported by a quality control chart and Kolmogorov-Simirnov tests: Emet Colomanit Mineral Processing Plant, Turkey ", Minerals & Metallurgical Processing; Aug 2007; 24, 3; pg. 152

A3. Kasap, Yasar; Konuk, Adnan; Gasimov, Rafail N.; Kilic, Ahmet Mahmut; (2007); "The Effects of Non-Controllable Factors in Efficiency Evaluation of Turkish Coal Enterprises"; Energy Exploration Exploitation, Vol:25, No:6, December 2007, pp.429-450

A4. Ak H, Iphar M, Yavuz M, Konuk A., (2009), "Evaluation of ground vibration effect of blasting operations in a magnesite mine", SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING Volume: 29 Issue: 4, April 2009 , Pages 669-676

A5. Hakan Ak, Adnan Konuk, (2008), "The effect of discontinuity frequency on ground vibrations produced from bench blasting: A case study", Soil Dynamics and Earthquake Engineering Volume 28, Issue 9 , September 2008 , Pages 686-694


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında ( Proceedings ) basılan bildiriler :

B1. A. Konuk , G. Yersel ve E. Çelebi, "The Selection of Semi-variogram and Distribution Models for The Estimation of Recoverable Reserve-grade", Proceeedings of The Third International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, Balkema, October 1994.

B2. A. Konuk ve H. Akdaş, "Determination of Error Sources in Recoverable Rezerve-Grade Estimations for Open-Pit Mines"; 5 th National Open Pit Mining Conference with International Participation (State and Development of Open Pit Mining in Market Economy); June 2- 6, 1998, Varna, Bulgaria.

B3. A. Konuk ve G. Yersel, "The Risks of Cutoff Impurity Decisions in Magnesite Open Pit Mining"; 5 th National Open Pit Mining Conference with International Participation (State and Development of Open Pit Mining in Market Economy); June 2-6, 1998, Varna, Bulgaria.

B4. G. Yersel ve A. Konuk , "Cost Estimaete Model for Magnesite Mining"; 5 th National Open Pit Mining Conference with International Participation (State and Development of Open Pit Mining in Market Economy); June 2-6, 1998 , Varna , Bulgaria .

B5. H. Ankara, H. İpek ve A. Konuk, "Determination of Prevetive Maintenance Schedule Using Statistical Process Control"; Sixth International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production- SWEMP 2000, May 30 to June 2, 2000, Calgary, Alberta, Canada.

B6 . H. Uygucgil, S. Yerel ve A. Konuk. Preparation of Liquefaction Potential Risk Maps Using Ordinary Kriging Method in Eskisehir , The 2 nd WSEAS International Conference on REMOTE SENSING (REMOTE '06 ), 16-18 December 2006, pp. 55-60, ( Spain ).

B7. Ankara , H., Yerel, S. and Konuk, A.; (2007); "Determination of Plate Losses and Parallelisms with Shewhart Control Charts"; Sri Lanka Geotechnical Society's First International Conference on Soil and Rock Engineering, Colombo, Sri Lanka.


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. A. Konuk ve S. Yazıcı, "Kısa Ayak Madenciliği", Madencilik Dergisi, Vol.XX, No:1-2, Mart-Haziran 1981.

D2. A. Konuk, "Bantlı Konveyör Nakliyat Sistemlerinin Ekonomik ve Teknik Olarak Karşılaştırılması", Madencilik Dergisi, Vol.XXI, No:1-2, Mart-Haziran 1982.

D3. A. Konuk ve S. Saraç, "Tesis Yeri Seçiminde Taşıma Maliyeti Optimizasyonu ve Kuyu Yeri Seçimi Uygulaması", Madencilik Dergisi, Vol.XXV, No.1, Mart 1986.

D4. Konuk, A., Saraç, S. ve Ankara, H. "Maden İşletmelerinde Üretim Verimliliğinin Ölçümü", Akdeniz Üniv. Isparta Müh. Fak. Dergisi, Maden Müh. Seksiyonu II, Sayı 6. 1991.

D5. A. Konuk ve N. Kocaağa, "Türkiye Kömür Madenciliği Karlılık Girdi Verimliliğinde İşgücünün Etkinliği", Verimlilik Dergisi, MPM Yayını, No:1993/3.

D6. G. Yersel ve A. Konuk, "Gümüşköy Gümüş Madeni Açık İşletme Basamak Tenör Verilerinin Semi-Variogram Modelleriyle Yorumlanması", Çukurova Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi Özel Baskısı, Nisan 1994.

D7. A. Konuk ve G. Yersel, "Sınır Tenör Kararlarında Üretim Kapasite Kısıtlarının Etkileri", Jeoloji Mühendisliği Dergisi, Sayı 46, Mayıs 1995.

D8. G. Yersel ve A. Konuk, "Manyezit Maden İşletmeciliğinde Sınır %SiO 2 Kararları Riskliliği", Madencilik Dergisi, Vol.XXXVI, Sayı No:1, Mart 1997.

D9. A. Konuk ve S. Önder "Altın Maden İşletme Yatırımları Riskliliğinde Fiyat Değişimlerinin Etkileri", Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Yıl 1, Sayı 1. 2000.

D10. A. Konuk ve S. Önder, "Altın Maden İşletme Yatırımları Riskliliğinde Fiyatların Rassal Değişiminin Etkileri", Osmangazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, Cilt XII, Sayı 1. 1999.

D11. A. Pekin ve A. Konuk, " Jeoistatistiksel Tahmin için Uygun Tenör Dağılım Modelinin Belirlenmesi", Madencilik Dergisi, Vol. 38, Sayı 4, Aralık 1999.

D12. H. Ak ve A. Konuk, "Eskişehir-Süpren Yöresinde Bir Taş Ocağında Patlatmadan Kaynaklanan Yer Sarsıntılarının Ölçülmesi ve Analizi" Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, ISSN 1301-045X, s. 1-14, 2003, Eskişehir

D13. H. Ak ve A. Konuk, "Açık İşletmelerde Patlatma Etkilerinin Yönsel Değişimi" Çukurova Üniversitesi, Yerbilimleri / Geosound Dergisi, ISSN 1019-1003, s. 257-268, 2005, Adana.

D14. A. Konuk, S. Yerel, S. Önder ve M. Işık, "Kömür Madeni İşletmelerinde Verimlilik Artışı İçin Alınacak Kararlarda İşçilerin Tercihleri", Madencilik, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Madencilik Dergisi, 45 (3), 3-8, 2006.

D15. M. UYGUN, Y. KASAP, A. KONUK, "Tunçbilek Bölgesi Kömür Madenciliğinde Uygulanan İşletme Yöntemlerinin Verimlilik Analizi" , TMMOB Maden Mühendisleri Odası Madencilik Dergisi, Sayı: 46/1   Yıl: Mart/2007, Sayfa 25-32, Ocak 2007

D.16. H. ANKARA, S. YEREL ve A. KONUK; (2007); " Açık Ocak Madenindeki Kamyonların Özdeşliklerinin İki Örnek Kolmogorov-Smirnov (K-S) Testi ile Belirlenmesi"; Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 19 (1), 105-108, 2007

D17. H. AK ve A. KONUK, (2008), "Açık İşletme Basamakları Tenör Kontrolünde Jeoistatistiksel Tahmin Modeli Seçimi", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, ISSN 1301-045X, s. 1- 14, C .XXI, V.XXI, S.1

D.18. A. KONUK ve S. ÖNDER, (2008), "Bor Madeni İşletmeciliğinde Verimlilik ve Karlılık", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, ISSN 1301-045X, s. 1- 14, C .XXI, V.XXI, S.1


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. A. Konuk ve Ş. Eskikaya, "Ereğli Kömürleri İşletmesinde Kozlu Bölgesinden Çıkarılan Kömürlerin Zonguldak Merkez Lavvarına Bantlı Konveyörlerle Taşınması", Türkiye Mad. Bil. Ve Tek. 8. Kongresi Bildiriler Kitabı, Şubat 1983, Ankara.

E2. A. Konuk ve H. Ankara, "Türkiye Kömür Madenciliğinde Ekonometrik Verimlilik", Türkiye 7. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, Mayıs 1990, Zonguldak.

E3. A. Konuk, "Manyezit İşletemeleri Yüklenici Firmaları İçin Başabaş Üretim Miktarı Kestirimi", Türkiye Mad. Bil. Ve Tek. 12.Kongresi Bildiriler Kitabı, Mayıs 1991, Ankara.

E4. G. Yersel ve A. Konuk, "Türkiye Kil Madenciliğinde Toplam Faktör Verimliliği", V.Ulusal Kil Semp. Bildiriler Kitabı, A.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları, No:25, Eylül 1991, Eskişehir.

E5. A. Konuk, "Manyezit İşletmeleri Yüklenici Firmaları İçin Belirsizlik Koşullarında Başabaş Analizleri", Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi 7.Mühendislik Haftası Bildiriler Kitabı, Mayıs 1992.

E6. A. Konuk ve D. Ercan, "Kriging Yöntemiyle Rezerv-Tenör Tahminlerinde Örnekleme Verilerini Yetersizliğinden Kaynaklanan Bilgi Kayıpları"; S.D.Ü. Müh. Mim. Fak. 8. Mühendislik Haftası Bildiriler Kitabı, Mayıs 1994.

E7. A. Konuk ve H. Ak, "Açık İşletme Basamaklarında Tenör Kontrolünün Arama Sondajlarıyla Yapılabilirliğinin Jeoistatistiksel Analizi", Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi, 2-6 Kasım 1998, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Ankara.

E8. H. Ankara, S. Yerel, A.H. Ersoy, A. Konuk & M. Yavuz, " Diskli Blok Kesme Makinalarındaki Kayıpların Shewart Kontrol Grafikleri İle Belirlenmesi" Türkiye V. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu, 421-430, 2-3 Mart 2006, Afyon.

E9. Ankara, H., Yerel, S. Ve Konuk, A.; 2007; "Eskişehir-Sarıcakaya Bölgesinde Bulunan Mavi Kalsedonların Aşındırılma Özelliklerinin Karşılaştırılması"; 6. Uluslar arası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, İzmir, s.112-115.

E10. Konuk, A. Ve Kasap, Y.; "İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Maden Mühendislerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları"; Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu- Adana, 08-09 Mart 2007, s.293-300.


F. Diğer yayınlar :

F1. A. Konuk, M. Göktan ve O. Patır, 1991; Açık İşletmelerde Delme Patlatma, Ders Kitabı, A.Ü. Müh. Mim. Fak. Yayınları No:102, Eskişehir.

F2. A. Konuk ve M. Göktan, 1992 (1999); Açık İşletme Madenciliği, Ders Kitabı, Osmangazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Maden Müh. BölümüYayınları (İkinci Baskı), Eskişehir.

F3. A. Konuk ve S. Önder, 1999; Maden Ekonomisi, Ders Kitabı, Osmangazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Maden Müh. Bölümü Yayınları, Eskişehir.

F4. A. Konuk ve S. Önder, 1999; Maden İstatistiği, Ders Kitabı, Osmangazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Maden Müh. Bölümü Yayınları, Eskişehir.