Doç.Dr. Melih İPHAR

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Melih İPHAR
Doğum Tarihi: 10 Kasım 1972

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maden Mühendisliği

Anadolu Üniversitesi

1994

Y. Lisans

Maden Mühendisliği

Osmangazi Üniversitesi

1996

Doktora

Maden Mühendisliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2004


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :

Sıvıların Kayaçların Mekanik Dayanımları ve Aşındırıcılıkları Üzerindeki Etkisi
Danışman: Doç.Dr. R. Mete GÖKTAN


Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Bulanık Kümelerin Sökücü Seçimi Amacıyla Kazılabilirlik Sınıflama Sistemlerine Uygulanması
Danışman: Prof.Dr. R. Mete GÖKTAN


Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Ar.Gör.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Osmangazi Üniversitesi

1994-2004

Dr.Ar.Gör.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Osmangazi Üniversitesi

2004-2006

Yar.Doç.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2006-


Projelerde Yaptığı Görevler :

G.L.İ. Derin Sahalar Yeraltı Linyit Ocağı Ana Nakliyat Galerisinin Tasarımı, Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2000/09, Araştırmacı, 2001.


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

TMMOB Maden Mühendisleri Odası


Ödüller :

TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülleri


Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

  Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik Uygulama

2007-2008

Güz

Mukavemet

3 0 59+34

Kaya Şev Stabilitesi

3 0 27+31

Kaya Mekaniği Çözümlemeleri

4 2 2+2

Entegre Ofis

3 1 40
İnternet Prog. I 3 1 37

İlkbahar

Statik 4 0 50+37

Kaya Mekaniği Çözümlemeleri

4 2 1+1
İnternet Prog. II 3 1 35
Mesleki Yabancı Dil II 1 1 38

2008-2009

Güz

Mukavemet

3 0 35+22

Kaya Şev Stabilitesi

3 0 30+46

Kaya Mekaniği Çözümlemeleri

4 2 1+1

Mesleki Yabancı Dil I

1 1 20
İnternet Prog. I 3 1 21

İlkbahar

Statik 4 0 25+25
İnternet Prog. II 3 1 21
Mesleki Yabancı Dil II 1 1 17

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Iphar, M., Goktan R.M., An application of fuzzy sets to the Diggability Index Rating Method for surface mine equipment selection. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Volume 43, Issue 2, February 2006, Pages 253-266.

A2. Yavuz, M., Iphar, M., Once, G., The optimum support design selection by using AHP method for the main haulage road in WLC Tuncbilek colliery. Tunnelling and Underground Space Technology 2008 23(2) 111–119.

A3. Melih Iphar, Mahmut Yavuz and Hakan Ak, Prediction of ground vibrations resulting from the blasting operations in an open-pit mine by adaptive neuro-fuzzy inference system. Environmental Geology 2008 56(1):97–107.

A4. Hakan Ak, Melih Iphar, Mahmut Yavuz, Adnan Konuk, Evaluation of ground vibration effect of blasting operations in a magnesite mine. Soil Dynamics and Earthquake Engineering 2009 29(4):669–676.

A5. İphar, M., M. Yavuz, ve H. Ak, “Reply to the comment on “Prediction of ground vibrations resulting from the blasting operations in an open pit mine by adaptive neuro-fuzzy inference system” by Tarkan Erdik”, Environmental Earth Sciences DOI:10.1007/s12665-009-0019-3.

A6. Iphar M., Yavuz M., and Ak H., Reply to the discussion on “Prediction of ground vibrations resulting from the blasting operations in an open pit mine by adaptive neuro-fuzzy inference system” by Yavuz Karsavran. Environ. Earth Sci. 2010, (60):1343–1345.

A7. Iphar M., ANN and ANFIS performance prediction models for hydraulic impact hammers. Tunnelling and Underground Space Technology 2012, (27):23–29.


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında ( Proceedings ) basılan bildiriler :

B1. Önce, G., Iphar, M. and Yavuz, M., Study of ground control of the main transport road of the deep coal seam panels of GLI Tuncbilek mine in Turkey. Proceedings of the Second International FLAC Symposium, Lyon, France, 29-31 October 2001, pp.281-286.

B2. Yavuz, M., Iphar, M., Aksoy, M. and Once, G., Evaluation of floor heaving in galleries by numerical analysis. 31st International Symposium on Application of Computers and Operations Research in the Minerals Industries, The South African Institute of Mining and Metallurgy, 14-16 May 2003, Cape Town, South Africa, pp. 185-189.

B3. Iphar, M., Aksoy, M., Yavuz, M. and Once, G., The effect of tunnel inclination and “k” ratio on the behavior of surrounding rock mass. Proceedings of the Third International FLAC Symposium, Sudbury, Ontario, Canada, 21-24 October 2003, pp.127-134.

B4. Iphar, M., Goktan, R.M., Adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) modeling for predicting rock uniaxial compressive strength from schmidt hammer hardness. Proceedings of the Sri Lankan Geotechnical Society's First International Conference on Soil & Rock Engineering, Colombo, Sri Lanka August 5-11, 2007.

B5. Iphar, M., Tunnel drivage performance prediction of hydraulic impact hammers using adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS), 10th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2010, 20-26 June, 2010, Bulgaria, pp. 611-618.


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. İphar, M., Göktan, R.M., The effect of liquids on mechanical strength and abrasiveness of rocks. Journal of Engineering and Architectural Faculty of Osmangazi University, No.1, Vol. XVI, 2003, pp.1-14.


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. İphar, M., Göktan R.M., Mermerlerde sürtünme ile aşınma kaybının uyarlanabilir sinirsel-bulanık ağ etkileşim sistemi yardımıyla kestirilmesi. MERSEM'2006 Türkiye V. Mermer ve Doğal Taş Sempozyumu, Afyon, 2-3 Mart 2006, s.171-182.

E2. İphar M., Ak H. ve Yavuz M., Açık işletmelerde patlatmadan kaynaklanan yer sarsıntılarının esnek hesaplama yöntemiyle tahmini. 4. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, İzmir, 02-03 Haziran 2011, s. 143-150.