Prof.Dr. R. Mete GÖKTAN

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: R. Mete GÖKTAN
Doğum Tarihi: 23. 05. 1951

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maden Müh.

İstanbul Teknik Üniversitesi

1974

Y. Lisans

Maden Müh

İstanbul Teknik Üniversitesi

1976

Doktora

Maden Müh

İstanbul Teknik Üniversitesi

1988

Prof.

Maden Mekz. ve Tekn.

Anadolu Üniversitesi

1998


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :

Ereğli Kömürleri İşletmesi Denizaltı çalışmalarının incelenmesi, , İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1976.
Danışman: Prof.Dr. Cemal BİRÖN


Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Kayaç sökülebilirliğinin teorik ve uygulamalı analizi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1988.

Danışman: Prof.Dr.Şinasi ESKİKAYA


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

Akcebe, C. Akustik özellikleri yardımıyla kayaçların mekanik dayanımlarının kestirimi, 1995
İphar, M. Sıvıların kayaçların mekanik dayanımları ve aşındırıcılıkları üzerindeki etkisi, 1996.
Şekerci, A. Elmaslı Sondaj Tekniğinde Elmas Kronların İmalatı ve Yeniden Kazanımı, 1998.
Güneş, N. Türkiye Doğal Taşlarının Coğrafi Bilgi Sistemi Ortamında Değerlendirilmesi, 2003.
Dağlıyar, A. Bir Magnezit Ocağı Sondaj Verilerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Değerlendirilmesi, 2003.
Gürkan, Ş.Y. Türkiye'de Mermer Dışsatımı ve Karşılaşılan Sorunlar, 2003.
Yılmaz, M. Taşıyıcı Sistem Çelik Halatları ve Madencilik sektöründeki uygulamaları, 2007.


Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Altındağ, R. Kayaç gevreklik ölçütlerinin kazı mekaniği amaçları için kullanılabilirlik analizleri, 1997.
Büyüksağiş, İ.S. Dairesel Testereli Blok Kesme Makinalarında Mermerlerin Kesilebilirlik Analizleri, 1998.
İphar, M. Bulanık Kümelerin Sökücü Seçimi Amacıyla Kazılabilirlik Sınıflama Sistemlerine Uygulanması, 2004.


Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

  Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik Uygulama

2008-2009

Güz

Maden Makinaları

3

0

 

Tek. İng. III

2

0

 

İlkbahar

Kazı mak. Ve Mekz.

3

0

 

Mermer Üret. Ve İşl. Tek. 

3

0

 

Teknik İng. II

2

0

 

2007-2008

Güz

Maden Makinaları

3

0

 

Tek. İng. III

2

0

 

Tek. İng. V

2

0

 

İlkbahar

Kazı mak. Ve Mekz.

3

0

 

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. GOKTAN, R.M . Discussion on article ‘Influence of Rock Brittleness on TBM Penetration Rate in Singapore Granite' by Q.M. Gong and J. Zhao [Tunnelling and Underground Space Technology, Vol. 22, 2007, 317-324]. Tunnelling and Underground Space, Vol 23,. 2008, pp.215-216.

A2. KARACA Z., GUNES YİLMAZ N., GOKTAN RM ., Comparison of averaging procedures for point load testing of rock. Geotechnical Testing Journal, 2008, Vol.31, Issue 5

A3. GUNES YILMAZ, N., KARACA, Z., GOKTAN, R.M., AKAL, C., Relative Brittleness characterization of some selected granitic building Stones: Influence of mineral grain size. Construction and Building Materials, Vol. 23, 370-375, 2009.

A4. GOKTAN, R.M. Comment on Correlation of P and S-Waves with Cutting Specific Energy and Dominant Properties of Volcanic and Carbonate Rocks'by Ersoy and U. Atici. Rock Mechanics and Rock Engineering 2007 40 (5), 491-504. Rock Mechanics and Rock Engineering. DOI: 10.1007/s 00603-008-0007-z.

A5. BUYUKSAGIS, I.S., GOKTAN, R.M . Effect of Schmidt hammer type on uniaxial compressive strength prediction of rock. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2007, Vol. 44, 299-307.

A6. GUNES YILMAZ, N., YURDAKUL, M., GOKTAN , R.M. Prediction of radial bit cutting force in high-strength rocks using multiple linear regression analysis. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Vol. 44, 2007, 962-970.

A7. GOKTAN, R.M ., YILMAZ GUNES, N., A new methodology for the analysis of the relationship between rock brittleness index and drag pick cutting efficiency, Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy, 2005, Vol.105, 727-734.

A8. IPHAR, M., GOKTAN R.M ., An application of fuzzy sets to the Diggability Index Rating Method for surface mine equipment selection, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2006, Vol.43, 253-266.

A9. GOKTAN, R.M., and GUNES, N., A Semi-empirical approach to cutting force prediction for point-attack picks, Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy, Vol.105, April 2005, pp. 257-263.

A10. GOKTAN, R.M., and GUNES, N., A comparative study of some Schmidt hammer testing procedures with reference to machine performance prediction ”, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Volume 42, 2005, pp. 466-472.

A11. BUYUKSAGIS, I.S., GOKTAN, R.M., 2005, “Investigation of marble machining performance using an instrumented block-cutter”, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 169, 258-262.

A12. GOKTAN, R.M., 2006, Discussion on “ ISRM suggested method for determining the Shore hardness value for rock” by R. Altindag, A. Guney, ”, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Volume 43, 2006, pp. 996-997.

A13. GÖKTAN, R.M and AYDAY, C., A suggested improvement to the Schmidt Rebound Hardness ISRM suggested method with particular reference to rock machineability, Int.J.Rock Mech.Min.Sci.and Geomec.Abstr.,Vol. 30, No.3,1993, 321-322.

A14. GÖKTAN, R.M., A theoretical performance comparision of drag picks in relation to coal strength parameters, Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy,Vol.92, No.4,1992, 85-88.

A15. GÖKTAN, R.M., and ESKİKAYA, Ş., Prediction of ripping machine performance in terms of rock mass properties, The Civil Engineer in South Africa, Vol.31,1991, 13-24.

A16. GÖKTAN, R.M., Brittleness and micro-scale rock cutting efficiency,Mining Science and Technology, Vol.13,1991,227-241.

A17. GÖKTAN, R.M., Effect of cutter pick rake angle on the failure pattern of high-strength rocks, Mining Science and Technology, Vol.11,1990, 281-285.


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında ( Proceedings ) basılan bildiriler :

B1. GÖKTAN, R.M., Prediction of drag bit cutting force in hard rocks, Proc. of the 3 rd Int. Symp. on Mine Mechanization and Automation, Golden, Colorado, USA, Vol.1, 1995, 10-31/10-38.

B2. GÖKTAN, R.M., AYDAY, C., and ZENGİN, M., A case study on the comparision of measured and predicted mean fragment size from a large-scale blast, Proc. of the 8 th Int. Congr. on Rock Mechanics, Tokyo, Japan, Vol.1, 1995, 77-79.

B3. AYDAY, C., and GÖKTAN, R.M., Evaluation of geological and geotechnical data by using GIS for diggability classification of an open-pit mine, Proc. of the 9 th Thematic Conference on Geological Remote Sensing, Pasedena, California, USA, Vol.1. 1993, 457-467.

B4. AYDAY, C and GÖKTAN, R.M., Correlations between L and N-type of Schmidt hammer rebound values obtained during field testing, Proc. of the Int. Symp. on Rock Characterization, EUROCK'92, Chester, UK, 1992, 47-50

B5. GÖKTAN, R.M., Prediction of drag bit cutting force in hard rocks, Proc. of the 3 rd Int. Symp. on Mine Mechanization and Automation, Golden, Colorado, USA, Vol.1, 1995, 10-31/10-38.

B6. GÖKTAN, R.M., AYDAY, C., and ZENGİN, M., A case study on the comparision of measured and predicted mean fragment size from a large-scale blast, Proc. of the 8 th Int. Congr. on Rock Mechanics, Tokyo, Japan, Vol.1, 1995, 77-79.

B7. İPHAR, M., GOKTAN, R.M. Adaptive Neuro-fuzzy Inference system (ANFIS) modeling for predicting rock uniaxial compressive strength from Schmidt hammer hardness. Proceeedings of the Sri Lankan Geotechnical Society's First International Conference on Soil and Rock Engineering, Colombo, Sri Lanka, August 5-11,2007, 1-7.


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. GUNES YİLMAZ N., GOKTAN RM ., Effect of sawing rate on force and energy requirements in the circular sawing of granites. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 21, 2008, Sayı II, 59-74.

D2. GÜNEŞ, N ve GÖKTAN, R.M., Türkiye doğal taşlarının coğrafi bilgi sistemi ortamında değerlendirilmesi, Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi, CİLT 18, Sayı 1, 2005, pp. 1- 17.

D3. İPHAR, M ve GÖKTAN, R.M., The effect of liquids on mechanical strength and abrasiveness of rocks, Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi, Cilt 16, S.1,2003, 1-14.

D4. GÖKTAN, R.M., Kalem uçlu keskiler için Evans teorisi üzerine eleştirel bir yaklaşım, Kaya Mekaniği Bülteni, Cilt 12, 1996, 31-37.

D5. GÖKTAN, R.M. ve EMİR, E., Rockwell sertlik deneyinin mermerlerde sürtünme ile aşınma dayanımı kestirimi amacıyla kullanılabilirliği, Türkiye'de Mermer, Sayı 46, 1996, 17-20.

D6. AYDAY, C. ve GÖKTAN, R.M., Schmidt çekici ölçme yöntemlerinin istatistiksel karşılaştırılması, Kaya Mekaniği Bülteni, Cilt 9, 1993, 25-35.

D7. GÖKTAN, R.M., Kayaç kırılganlık oranının darbeli delme performans analizlerinde kullanılabilirliği, Anadolu Üniv. Müh.Mim.Fak.Dergisi, Cilt 8,S.1, 1992 ,89-99.

D8. GÖKTAN, R.M., Kayaç-keski sürtünme katsayısı üzerine bir çözümleme, Akdeniz Üniversitesi Müh.Fak.Dergisi, S.6, 1991, 19-23.

D9. GÖKTAN, R.M., Geleneksel ve Darbeli Sökücülerin Kazı Mekaniği Açısından Değerlendirilmesi, Anadolu Üniv. Müh.Mim.Fak.Dergisi, Cilt 6,S.1, 1990 ,93-103.

D10. GÖKTAN, R.M., Evaluation of the indirect methods for assessing uniaxial strength of rocks, Anadolu Üniv. Müh.Mim.Fak.Dergisi, Cilt 4,S.2, 1988 ,75-92.


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. İPHAR, M ve GÖKTAN, R.M. Mermerlerde sürtünme ile aşınma kaybının uyarlanabilir sinirsel-bulanık ağ etkileşim sistemi yardımıyla kestirilmesi. Mersem'2006 Türkiye V. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu Bildiriler Kitabı 2-3 Mart 2006, pp. 171-182.

E2. BÜYÜKSAĞİŞ, S ve GÖKTAN, R.M., Knoop sertlik indeksinin mermerlerin fiziko-mekanik özelliklerinin kestiriminde kullanılabilirliği, Kayamek'2002-VI, Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Konya, 2002, 211-215.

E3. BÜYÜKSAĞİŞ, S ve GÖKTAN, R.M., Otomasyonel laboratuar ölçekli mermer kesme deney setinin tanıtımı, Türkiye 3. Mermer Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Afyon, 2001, 277-288.

E4. GÖKTAN, R.M., ve AYDAY, C., Geleneksel ve kuramsal RQD uygulamaları ile ilgili sorunlar, Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu Bildiri Özetleri, 14-17 Mayıs, 1990, Ankara.

E5. AYDAY, C., GÖKTAN, R.M., Süreksizlik yüzey pürüzlülüğünün sayısal olarak belirlenmesi, Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 5-7 Kasım, 1990, Ankara, 149-157.

E6. ESKİKAYA, Ş., GÖKTAN, R.M., Kayaçların sökülebilirliği ve açık işletme madenciliğindeki yeri, Türkiye 6. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, Zonguldak,1988,468-480.