Genel Bilgiler - Vizyon, Misyon

Vizyon-Misyon
    Uzgörü-Özgörev
    Program Eğitim Amaçları
    Program Çıktıları
 
Laboratuvar
    Laboratuvarlar
    Analiz Ücretleri
 
Program Eğitim Amaçları
  • Maden Mühendisliği ve ilgili alanlarda teknik, araştırma, iş güvenliği veya yönetici pozisyonlarında görev alabilecek bilgi birikimine sahip olmak.
  • Maden mühendisliği ve ilgili alanlarda tasarım ve proje bazlı problemleri modern madencilik prensipleri ve uygulamalarını kullanarak analiz edebilme ve çözebilme becerisine sahip olmak,
  • Maden Mühendisliği ve ilgili alanlardaki ekiplerle takım çalışması yapabilme becerisine sahip olmak,
  • Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olmak,
  • Mesleğiyle ilgili yasaların ve etik ilkelerin bilincinde olmak.
  • Gerek mesleki gerekse de meslek hayatı dışında yaşam boyu öğrenme bilincine (felsefesine) sahip olmak,