Y.Doç.Dr. Y. Hakan GÜRSOY

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Y. Hakan GÜRSOY
Doğum Tarihi: 05 04 1972

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maden Mühendisliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

1995

Y. Lisans

Maden Mühendisliği / Cevher Hazırlama ABD

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

1999

Doktora

Maden Mühendisliği / Cevher Hazırlama ABD

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2007


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :

Sarıcakaya Yöresi Altere Granitlerinden Feldspatın Kazanımı
Prof. Dr. Bahri ÖTEYAKA


Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Jameson Flotasyon Hücresinde İnce Taneli Kompleks Bakır Cevherlerinin Zenginleştirilebilirliği
Prof. Dr. Bahri ÖTEYAKA


Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Ar.Gör.

Müh. Mim. Fakültesi / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

1998-2007

Dr.Ar.Gör.

Müh. Mim. Fakültesi / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2007- 2014

Y.Doç.Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2014-


İdari Görevler :

ESOGÜ Maden Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu Bşk. Yrd. (2003-2009)


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Maden Mühendisleri Odası
Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Derneği

ESERLER

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında ( Proceedings ) basılan bildiriler :

B1. B.Öteyaka, K.Bilir, H.Gürsoy, Y.Uçbaş, R.Bozkurt, M.Çiftçi; “Recovery of Feldspar from Altered Granites”; 8th International Mineral Processing Symposium, Antalya/Turkey, 16-18 October 2000, pp:323-326.

B2. H.Gürsoy, B.Öteyaka, A.Uçar, O Şahbaz; “Effect of Bias and Jet Length on Flotation of Cu-Zn Sulphide Ore” 11th International Mineral Processing Symposium, Antalya/Turkey, 21-23 October 2008, pp:339-344.

B3. İpek, H. ve Gürsoy, H., “Possible Use of -3mm Ulexite Tailings as Marketable Product”, 6 th . Southern Hemisphere Meeting on Mineral Technology May 27–June 1, Rio de Janerio, 726-731, 2001

B4. Öteyaka, B., Bilir, K., Taşdemir, T . , Gürsoy, H., Taşdemir, A. and Öz, Y., The Role of Nozzle and Downcomer Diameter in Jameson Cell, IX th International Mineral Processing Symposium, Extended Abstracts, 18-20 September 2002, Cappadocia-Turkey, pp. 138-139.