Prof.Dr. M. M. Volkan BOZKURT

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: M. M. Volkan BOZKURT
Doğum Tarihi: 12-07-1968

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maden Mühendisliği

Anadolu Üniversitesi

1989

Y. Lisans

Mining and Metallurgy

McGill University

1993

Doktora

Mining and Metallurgy

McGill University

1997

Doç.

Maden Mühendisliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2002

Prof.

Maden Mühendisliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2007


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :

Electrochemical Studies on Chalcocite-Heazlewoodite System
Danışman: Prof. Dr. James A. Finch


Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Pentlandite/Pyrrhotite Interactions and Xanthate Adsorption
Danışman: Prof. Dr. James A. Finch


Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Arş. Gör.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Anadolu Üniversitesi

1990-1991

Arş. Gör.

Department of Mining and Metallurgy, McGill University

1991-1997

Öğr. Gör.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Esk. Osmangazi Üniversitesi

1998-1999

Yar. Doç.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Esk. Osmangazi Üniversitesi

1999-2001

Doç. Dr.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Esk. Osmangazi Üniversitesi

2002-2007

Prof. Dr.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Esk. Osmangazi Üniversitesi

2007-


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

Güzel, A., “Duvar Karosu Sırında Boraks Penta Hidratın Kullanılabilirliğinin Denenmesi”, Osmangazi Üniversitesi, 2001.
Özgür, İ., “Isıl İşlemlerin Bazı Minerallerin Öğütülebilirliği Üzerine Etkisi”, Osmangazi Üniversitesi, 2002.
Sayarer G., “Seramik Yer Karosu Bünyede Bazaltın Alternatif Bir Hammadde Olarak Kullanımı”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.
Başkan,Ö., “Granit Seramik Üretim Prosesinde Öğütme Öncesi Boyut Küçültmenin Enerji Tasarrufuna Katkısının Araştırılması”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.
Uzuntaş, M. “Kırıcı Tipinin Tane Şekli Üzerine Etkisinin Görüntü Analiz Yöntemiyle İncelenmesi” 2007.


Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Abakay, H., “Adıyaman Linyitinin Zenginleştirilebilme Olanaklarının Araştırılması”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.


Projelerde Yaptığı Görevler :

Yürütücü, Manyetik Taşıyıcı Yöntemi Kullanılarak Pegmatitlerden Feldispatların Kazanılması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, , Proje No: 200215005, 2005.


İdari Görevler :

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Fakülte Kurulu Doçent Temsilciliği, 2004-2006.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Dekan Yardımcılığı, 2009-


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Maden Mühendisleri Odası (1989- )
Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Derneği (2001- )


Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

  Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik Uygulama

2006-2007
Lisans

Güz

Maden Müh. Giriş A

2

0

46

İlkbahar

Mineral Processing I

2

0

6

Yaz

Teknik İngilizce I

2

0

14

Teknik İngilizce IV

2

0

9

Maden Müh. Giriş

2

0

18

Cevher Hazırlamada Aletli Analiz Tek. I

3

0

8

2006-2007
Y. Lisans

Güz

Cevher Hazırlamada Aletli Analiz Tek. II

3

0

3

İlkbahar

Mineral Processing II

3

2

4

2007-2008
Lisans

Güz

Maden Müh. Giriş A

2

0

42

İlkbahar

Mineral Processing I

3

2

2

Yaz

Teknik İngilizce I

2

0

22

Teknik İngilizce IV

2

0

17

Maden Müh. Giriş

2

0

24

Cevher Hazırlama I

3

2

54

2007-2008
Y. Lisans

Güz

Cevher Hazırlamada Aletli Analiz Tek. I

3

0

4

İlkbahar

Cevher Hazırlamada Aletli Analiz Tek. II

3

0

4

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1 . H. A. Temel, V. Bozkurt, D. Ayhan, “Flotation of Lignite”, Energy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects, In press (2009).

A2. H. A. Temel, V. Bozkurt, A. K. Majumder, “Selective Oil Agglomeration of Lignite”, Energy & Fuels, 23, 2, 779-784 (2009).

A3. A. Kara, K. Kayacı, A. S. Kücüker, Y. Ucbas, V. Bozkurt, “Possible use of rhyolite as a flux in porcelain stoneware production”, Industrial Ceramics, In press (2009).

A4. V. Bozkurt and I. Ozgur, “Dry Grinding Kinetics of Colemanite”, Powder Technology , 176, 88-92 (2007).

A5. V. Bozkurt and O. Baskan, Energy Saving in the Ceramic Body Mix Preparation, Industrial Ceramics, 27, 2, 101-104 (2007).

A6. V. Bozkurt, A. Kara, Y Ucbas, K. Kayaci and M. Ciftci, “Possible Use of Trachyte as a Flux in Floor Tile Production”, Industrial Ceramics, 26 (2), 87-94 (2006).

A7. V. Bozkurt, Y. Ucbas, S. Koca and H. Ipek, “Technical Note: Recovery of Feldspar from Trachyte by Flotation”, Minerals Engineering, 19, 1216-1217 (2006).

A8. G. Gurpinar, E. Sonmez and V. Bozkurt, “Effect of Ultrasonic Treatment on Flotation of Calcite, Barite and Quartz”, Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy - Section C., Vol. 113, No 2, 91-95 (2004).

A9. V. Bozkurt , Z. Xu, S. H. R. Brienne, I. S. Butler and J. A. Finch, “In Situ Orientation Study of Xanthate on Copper Under Potential Control”, Journal of Electroanalytical Chemistry , 475 , 2 , 124-129 (1999).

A10. V. Bozkurt , Z. Xu and J. A. Finch, “Effect of Depressants on Xanthate Adsorption on Pentlandite and Pyrrhotite: Single vs Mixed Minerals”, Canadian Metallurgical Quarterly , 38 , 2 , 105-112 (1999).

A11. V. Bozkurt , Z. Xu and J. A. Finch, “Pentlandite/Pyrrhotite Interaction and Xanthate Adsorption”, International Journal of Mineral Processing , 52 , 203-214 (1998).

A12. Q. Zhang, Z. Xu, V. Bozkurt and J. A. Finch, “Pyrite Flotation in the Presence of Metal Ions and Sphalerite”, International Journal of Mineral Processing , 52 , 187-201 (1997).

A13. V. Bozkurt , S. H. R. Brienne, S. R. Rao, I. S. Butler and J. A. Finch, “Technical Note: Development of In Situ External Reflection Spectroscopy Technique for Adsorbed Films”, Minerals Engineering , 9 , 3 , 351-355 (1996).

A14. S. H. R. Brienne, V. Bozkurt , Z. Xu, S. R. Rao, I. S. Butler and J. A. Finch, “IR Spectroscopic Investigations of the Stability of Xanthate-Mineral Interaction Products”, Applied Spectroscopy , 50 , 4 , 521-527 (1996).

A15. V. Bozkurt , S. R. Rao and J. A. Finch, “Electrochemistry of Chalcocite-Heazlewoodite-Sulfhydril Collector Systems”, Canadian Metallurgical Quarterly , 33 , 3 , 175-183 (1994).


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında ( Proceedings ) basılan bildiriler :

B1. Y. Ucbas, V. Bozkurt, K. Bilir, Recovery of Sanıdıne from Trachyte, Proceedings of the 11th International Mineral Processing Symposium 21-23 October 2008, 817-821.

B2. V. Bozkurt, Y. Ucbas, H. Ozdag, Recovery of Leucıte from Phonolıte, Proceedings of the 11th International Mineral Processing Symposium 21-23 October 2008, 811-815.

B3. V. Bozkurt, Y. Uçbaş, E. Sönmez, H. İpek and S. Koca, “Separation of Feldspar Minerals from Quartz Using Magnetic Carrier Technology”, Proceedings of the XXIII International Mineral Processing Congress, İstanbul Vol. 3, 963-968, 2006.

B4. V. Bozkurt, Y. Uçbaş, S. Koca and H. İpek, 2004, “Trachyte: Alternative Source of Feldspar”, Proceedings of the Xth International Mineral Processing Symposium, İzmir, 1039-1045, Mining Development Foundation of Turkey, 2004.

B5. M. Kaya and V. Bozkurt, “Thorium as a Nuclear Fuel”, Proceedings of the 18th International Mining Congress Symposium, Antalya, 571-578, The Chamber of Mining Engineers of Turkey, 2003.

B6. H. Kurama and V. Bozkurt, “Microwave Application in the Size Reduction of Naturally Occurring Zeolites”, Extended Abstracts Proceedings of the 9th International Mineral Processing Symposium, Cappadocia, 44-45, Balkema, Rotterdam, 2002.

B7. G. Gürpınar, E. Sönmez and V. Bozkurt, “Effect of Ultrasonic Treatment on Flotation of Calcite, Barite and Quartz”, Extended Abstracts Proceedings of the 9th International Mineral Processing Symposium, Cappadocia, 116-118, Balkema, Rotterdam, 2002.

B8. V. Bozkurt and Y. Uçbaş, “Concentration of Feldspar from Trachytes”, Proceedings of the 8th International Mineral Processing Symposium, Antalya, 327-331, Balkema, Rotterdam, 2000.

B9. H. İpek and V. Bozkurt, “Benefication of Emet Colemanite Tailings by Ultrasonic Sound Waves”, Proceedings of the 6th International conference on Environmental Issues and Management of Waste in Energy and Mineral Production SWEMP 2000, Calgary, 431-434, CIM, Canada, 2000.

B10. V. Bozkurt, Z. Xu and J. A. Finch, “Xanthate Adsorption on Pentlandite and Pyrrhotite: Effect of Mineral Interactions”, Proceedings of the 7th International Mineral Processing Symposium, İstanbul, 93-98, Balkema, Rotterdam, 1998.

B11. V. Bozkurt, Z. Xu and J. A. Finch, “Pentlandite/Pyrrhotite Interaction: Xanthate Adsorption in the Presence of Ni Ions”, Proceedings of the 2nd UBC-McGill Bi Annual International Symposium on Fundamental of Mineral Processing and the Environment, Sudbury, 101-111, CIM, Canada, 1997.

B12. V. Bozkurt, S. H. R. Brienne, Z. Xu, I. S. Butler and J. A. Finch, “A Novel Approach for In Situ Spectroelectrochemical Characterisation of Collector-Mineral Interactions”, Proc. 4th International Symposium on Electrochemistry in Mineral and Metal Processing, Los Angeles, Vol. 96-6, 108-118, The Electrochemical Society, Pennington, NJ, 1996.

B13. V. Bozkurt, S. H. R. Brienne, Z. Xu, S. R. Rao, I. S. Butler and J. A. Finch, “Xanthate Interaction with Chalcocite and Heazlewoodite”, Proc. Copper’95, Santiago, Chile, Vol. II, 169-183, CIM and AIME, Santiago, Chile, 1995.


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. H. Abakay Temel, V. Bozkurt, 2008, Adıyaman Gölbaşı Linyitinin Yıkama Özelliklerinin Araştırılması, Madencilik, 47, 4, 13-21.

D2. V. Bozkurt , Y. Uçbaş ve K. Bilir, “Production of Super Clean Magnesite - Manyezit Artıklarından Süper Temiz Manyezit Üretimi”, Journal of Ore Dressing-Cevher Hazırlama Dergisi , 2 , 37-46, (1999).


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. K. Kayacı, F. Önol, V. Bozkurt, B. Kayacı, G. Kaya VE M. Çiftçi, 2005, "Bilecik - Söğüt (Yakacık) Bölgesi Kilinin Zenginleştirilmesi ve İstanbul Yöresi Killeri İle Karşılaştırılarak Seramik Sektöründe Kullanım Olanaklarının Araştırılması", 12. Ulusal Kil Sempozyumu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, 05-09 Eylül, 260-271.

E2. V. Bozkurt, Y. Uçbaş, S. Koca ve H. İpek, “Yeni bir Feldspat Kaynağı: Trakit”, V. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu , 318-322, İzmir, 2004.

E3. İ. Özgür, V. Bozkurt ve H. İpek, “Boşluk Doldurma Oranının Kolemanit'in Öğütme Kinetiği Üzerine Etkisi”, V. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu , 323-327, İzmir, 2004.

E4. V. Bozkurt , Y. Uçbaş ve K. Bilir, “Manyezit Cevherinin Seçimli Aglomerasyon ile Zenginleştirilmesinde Bazı Bastırıcıların Etkisi”, Türkiye 16. Madencilik Kongresi , 405-411, Ankara, 1999.


F. Diğer yayınlar :

F1. E. Sönmez and V. Bozkurt, “Concentration of Magnesite Wastes” , Processing and Disposal of Minerals Industry Wastes 2003 , Falmouth, UK, June 18-20 2003, Poster.