Doç.Dr. Tuba TAŞDEMİR

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Tuba TAŞDEMİR
Doğum Tarihi: 04.01.1975

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maden Müh. Bölümü

Osmangazi Üniversitesi

1995

Y. Lisans

Maden Müh. ABD, Cevher Hazırlama Bilim Dalı

Osmangazi Üniversitesi

1998

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Maden Müh. ABD, Cevher Hazırlama Bilim Dalı

Osmangazi Üniversitesi

2006


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :

Etibank 100.Yıl Gümüş İşletmesi Zenginleştirme Ünitesine Geri Beslenen Suyun Arıtılması
Danışman: Prof. Dr. Haldun KURAMA


Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Jameson Hücresinde Hold-Up’ın Modellenmesi ve Bazı Çalışma Parametrelerinin Flotasyon Verimine Etkisi
Danışman: Prof. Dr. Bahri ÖTEYAKA


Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Ar.Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

1997-2006

Dr.Ar.Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2006-2008

Yrd.Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2008-2015

Doç.Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2015-


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Maden Mühendisleri Odası, ANKARA

Cevher Hazırlama Derneği, İZMİR


Ödüller:

TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK ÖDÜLLERİ (2000, 2007, 2009).

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1 . Taşdemir, A. and Taşdemir, T., A Comparative Study on PSD Models for Chromite Ores Comminuted by Different Devices, Particle & Particle Systems Characterization, 26, 69-79, 2009.

A2. Taşdemir, T., Öteyaka, B. and Taşdemir, A. Air Entrainment Rate and Holdup in the Jameson Cell, 2007, Minerals Engineering, 20/8, pp. 761-765.

A3 . Taşdemir, A., Taşdemir, T., Öteyaka, B., The effect of Particle Size and Some Operating Parameters in the Separation Tank and the Downcomer on the Jameson Cell Recovery, 2007, Minerals Engineering, 20/15, pp. 1331-1336.

A4 . Kurama, H . and Çatalsarık (Taşdemir) T. , Removal of zinc cyanide from a leach solution by an anionic ion-exchange resin, 2000, Desalination, Volume 129, pp. 1-6.


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında ( Proceedings ) basılan bildiriler :

B1 . Öteyaka, B., Bilir, K., Taşdemir, T . , Gürsoy, H., Taşdemir, A. and Öz, Y., The Role of Nozzle and Downcomer Diameter in Jameson Cell, IX th International Mineral Processing Symposium, Extended Abstracts, 18-20 September 2002, Cappadocia-Turkey, pp. 138-139.

B2. Çatalsarık (Taşdemir), T. and Kurama, H. The Recovery of Zinc and Cyanide from Recycled Water by Using Acidification-Filtration-Reneutralization (AFR) Process, 1998, Innovations in Mineral and Coal Processing, Atak, Önal and Çelik (eds.), Balkema, Rotterdam, pp. 843-847.


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1 . Taşdemir, T., Öteyaka, B. and Taşdemir, A., Jameson Hücresinde Önemli Çalışma Parametrelerinin Hava Tutunumu ve Giren Hava Miktarına Etkileri, Aralık 2006, Madencilik, Cilt 45, Sayı 4, Sayfa 11-18.


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Taşdemir, T., Jameson Flotasyon Hücresinin Atıksu Arıtımında Kullanımı , 3. Madencilik ve çevre sempozyumu,   11-12 Haziran 2009, Ankara (Basımda).