Araş.Gör. Semih OLUKLULU

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Semih OLUKLULU
Doğum Tarihi:

Semih OLUKLULU

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maden Mühendisliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2011

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enst./Maden Müh. ABD

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2014

Doktora

Fen Bilimleri Enst./Maden Müh. ABD

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Devam Ediyor


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :

Çayırhan Bölgesi Linyitlerinin Gravite Süreçleriyle Zenginleştirilmesi (2014)
Danışman: Prof.Sr. Sabiha KOCA


Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Araş.Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2012


Projelerde Yaptığı Görevler :

1. Çayırhan Bölgesi Linyitlerinin Fiziksel, Fizikokimyasal ve Biyolojik Yöntemlerle Temizlenebilirliğinin Araştırılması, BAP, Araştırmacı, 2013


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Üye, 2011


ESERLER

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında ( Proceedings ) basılan bildiriler :

B1. Pınar Aytar, Yağmur Toptaş, Semih Oluklulu, Ercan Sağol, Derya Öz Aksoy, Ahmet Çabuk, Sabiha Koca, Hüseyin Koca (2013). Bidesulphurization as a Complement to Floatation for Cleaning Coal. 17th International Coal Preparation Congress (Tam metin bildiri) (Yayın No: 425393)

B2. 2. Derya Öz Aksoy, Sabiha Koca, Semih Oluklulu, Hüseyin Koca (2012). Separation of Unburned Carbon from Seyitomer Power Plant Bottom Ashes. XVIth Conference on Environment and Mineral Processing (Tam metin bildiri) (Yayın No: 425031)


Üniversite Dışı Deneyim:

  1. 2012, Maden Müh., Umay Madencilik / Eskişehir
  2. 2011-2011, Maden Müh., Yeraltı Krom İşletmesi / Kütahya