Araş.Gör. Sait KURŞUNOĞLU

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Sait KURŞUNOĞLU
Doğum Tarihi: 02/06/1980

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maden Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendiliği
(Çift Anadal)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2006

Y. Lisans

Maden Mühendisliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2007-Devam ediyor


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :

Atık çinko-karbon ve alkali pillerden çinko ve manganın geri kazanılması
Prof.Dr. Muammer Kaya


Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Arş. Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2009-


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Maden Mühendisleri Odası
Metalurji Mühendisleri Odası