Prof.Dr. Sabiha KOCA

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Sabiha KOCA
Doğum Tarihi: 25.10.1959

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maden Mühendisliği

Anadolu Üniversitesi

1980

Y. Lisans

Maden Mühendisliği

Anadolu.Üniversitesi

1985

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Maden Mühendisliği

Anadolu Üniversitesi

1992

Doc. / Prof.

Maden Mühendisliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

1999


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :


Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :


Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Araş.Gör.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Anadolu Üniversitesi

1983-1992

Yar.Doç. Dr.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

1992-1998

Doç. Dr

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

1999-2004

Prof. Dr.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2004-


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

Cengiz Demir, 1995, “Sürmene Bakırlarının Kolon Flotasyonu ile Zenginleştirilmesi”, Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
Murat Karaoğlu, 1999, “TKİ Alpagut-Dodurga Linyitleri İşletmesi Şlamlarından Kömürün Kazanılması”, Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
Reyhan Uçar, 2004, Seyitömer Termik Santral Cüruflarından Yanmamış Karbonun Kazanılması, Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
Yasemin Bektaş, 2005, “Kömürün Temas Açısı Ve Yüzebilirliği”, Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.


Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Mehmet Savaş, 2000, Kolemanit-Realgar Minerallerinin Yüzey Özellikleri ve Flotasyon Yöntemi ile Arseniğin Kolemanitten Ayrılması, Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.


Projelerde Yaptığı Görevler :

“Ses Ötesi Dalgaların Bor Konsantresi Kazanımında Kullanılabilirliği”, Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ender Sönmez, Projede Görev Alanlar: Doç. Dr. Sabiha Koca, Prof. Dr. Hüseyin Özdağ, Araş. Gör. Halil İpek, 1997-1999.

“Manyetik Taşıyıcı Yöntemi Kullanılarak Pegmatitlerden Feldspatların Kazanılması”, Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Volkan Bozkurt, Projede Görev Alanlar: Prof. Dr. Yaşar Uçbaş, Prof. Dr. Sabiha Koca, Doç. Dr. Ender Sönmez, Araş. Gör. Halil İpek, 2002-2005.

“Yavaş, Hızlı, Ani Piroliz Yöntemi ve Manyetik Zenginleştirme ile Seyitömer Bölgesi Linyitlerinin Desülfürizasyonu”, Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Hüseyin Koca, Projede Görev Alanlar: Prof. Dr. Sabiha Koca, Prof. Dr. Ö. Mete Koçkar, 2003-2005.


Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

  Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik Uygulama

2007-2008

Güz

  Madencilikte Çevre Problemleri (I. ve II. Öğretim)

3

0

 

  Mühendislik Çözümlemeleri (I. ve II. Öğretim)

4

2

 

İlkbahar

Analitik Kimya (I. ve II. Öğretim)  

3

2

 

Kömür Teknolojisi (I. ve II. Öğretim  

3

0

 

Mühendislik Çözümlemeleri (I. ve II. Öğretim)

4

2

 

Yaz

Analitik Kimya

3

2

 

Mühendislik Çözümlemeleri

4

2

 

2008-2009

Güz

  Madencilikte Çevre Problemleri (I. ve II. Öğretim)

3

0

 

  Mühendislik Çözümlemeleri (I. ve II. Öğretim)

4

2

 

İlkbahar

Analitik Kimya (I. ve II. Öğretim)  

3

2

 

Kömür Teknolojisi (I. ve II. Öğretim  

3

0

 

  Mühendislik Çözümlemeleri (I. ve II. Öğretim)

4

2

 

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1 . Koca, H., Koca, S., Sönmez, E., 1999; ''Cleaning of Seyitömer Thermic Power Plant's Fuel by Multi-Gravity Separator'', Bulletin of the Czech Geological Survey , Volume 74, No 2-3, pp 151-154.

A2 . Koca, H., Koca, S., Koçkar, O.M., 2000; "Upgrading of Kütahya Region Lignites by Mild Pyrolysis and High Intensity Dry Magnetic Separation", Minerals Engineering , Volume 13, No 6, pp 657-661.

A3 . Koca, S., Savas, M., Koca, H., 2003; "Flotation of Colemanite from Realgar", Minerals Engineering , Volume 16, No 5, pp 479-482.

A4 . Koca, S., Koca, H., 2004, "Effects of Wollastonite and Barite on the Physical Properties of Ceramic Body", Industrial Ceramics , Volume 24, No 2, pp. 81-84.

A5 . Koca, S., Savas, M., 2004, "Contact Angle Measurements at the Colememanite and Realgar Surfaces”, Applied Surface Science, Volume 225, No 1-4, pp. 347-355.

A6 . Sonmez, E., Koca, S., Özdağ, H., İpek, H., 2004, " Beneficiation of Colemanite Concentrates from Fine Wastes by Using Ultrasound Waves ", Minerals Engineering , Volume 17, No 2, pp. 395-361.

A7 . Koca, S., Koca, H., 2005; "Beneficiation of Graphite Fines from Moulding Factory Wastes", Waste Management & Research , Volume 23, No 4, pp 338-342.

A8 . Bozkurt, V., Ucbas, Y., Koca, S., İpek, H., 2006, "Recovery of Feldspar From Trachyte by Flotation", Minerals Engineering , Volume 19, No 11, pp. 1216-1217.

A9 . Koca, H., Koçkar, O.M., Koca, S., 2007; "Desulphurisation of Lignites by Slow, Fast and Flash Pyrolysis and High Intensity Dry Magnetic Separation", Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects , Volume 29, No16, pp 1457-1470.

A10 . Oz, D., Koca, S., Koca, H., 2009 ; " Recycling of Coal Combustion Wastes ", Waste Management & Research, Volume: 27, No: 3, pp: 267-273 .


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında ( Proceedings ) basılan bildiriler :

B1 . Ozdağ, H., Uçbaş, Y., Koca, S., 1994, “Recovery of Chromite from Slime and Table Tailings by Multi-Gravity Separator”, Proceedings of the International Conference on Innovations in Mineral Processing, June, Laurentian Universty, Sudbury, Ontorio, Canada, pp.267-278.

B2 . Koca, S., Özdağ, H., 1994, “Flotation of Alunite from Kaolin”, In Proceedings of the 5th International Mineral Processing Symposium, Demirel, H., and Ersayın, S., (Editors), September, 6-8, Cappadocia, Türkiye, A. A. Balkema Publishers, Rotterdam, The Netherlands, pp. 135-140.

B3 . Koca, S., Savaş, M., 1998, ''Zeta Potentials of Colemanite and Realgar", In Proceedings of the 7th International Mineral Processing Symposium, Atak, S., Onal, G. and Celik, M. S. (Editors), September, 15-17, İstanbul, Türkiye, A. A. Balkema Publishers, Rottedam, The Netherlands, pp. 205-209.

B4 . Koca, H., Koca, S., Sönmez, E., 1998; ''Physical Concentration of Seyitömer Oil Shales by Multi-Gravity Separator'', Second International Symposium on Mine Environmental Engineering , 29-31 July, Uxbridge, ENGLAND.

B5. Koca, H., Koca, S., Sönmez, E., Ertok, C., 1999; ''De-sliming and Cleaning of Kutahya-Seyitömer Lignites by Multi-Gravity Separator'', In Proceedings of Vlll Balkan Mineral Processing Conference , Salatic, D., (Editor), Volume 2, Faculty of Mining and Geology, University of Belgrade, pp. 537-545.

B6. Koca, S., Koca, H., 2000; "Carrier Flotation of Alunite From Kaolin Clay", XXI. International Mineral Processing Congress , 23-28 July, Roma, ITALY.

B7. Koca, H., Koca, S., Karaoğlu, M., 2000; "Recovering Of Fine Coal Particles from Tailing Ponds of TKİ-Alpagut-Dodurga Coal Washing Plant", The 6th International Conference on Environmental Issues and Management of Waste in Energy and Mineral Production, SWEMP 2000 , May 30-June2, Calgary, Alberta, CANADA.

B8. Koca, S., Koca, H., 2003; "Beneficiation of Graphite Fines from Moulding Factory Wastes", X. International Conference on Tailings and Mine Wastes, 12-15, October, Vail, Colorado, USA.

B9. Bozkurt, V., Uçbaş, Y., Koca, S., İpek, H., 2004; "Trachite: Alternative Source of Feldspar", In Proceedings of the 10 th International Mineral Processing Symposium, October, 5-7, Çeşme, İzmir, Turkey, Üç Adım Matbaa-Reklam Ltd. Şti. İzmir, Turkey, pp. 1039-1045.

B10. Oz, D., Koca, H., Koca, S., 2004; "Beneficiation of Unburned Carbon from Coal Combustion Wastes", In Proceedings of the 5 th International Symposium on Mining Science and Technology, October, 20-22, Xuzhou, Jiangsu, China, A. A. Balkema Publishers, Leiden, The Netherlands, pp. 541-545.

B11. Koca, S., Oz, D., Koca, H., 2006; "Recyling of Thermal Power Plant Bottom Ashes", In Proceedings of the XXIII. International Mineral Processing Congress , Onal, G., et al. (Editors), Volume 3, September, 3-8, Istanbul, Turkey, Promed Advertising Limited, Istanbul, Turkey, pp. 2182-2187.

B12. Bozkurt, V., Ucbas, Y., Sonmez, E., Ipek, H., Koca, S., 2006; "Separation of Feldspar Minerals from Quartz Using Magnetic Carrier Technology", In Proceedings of the XXIII. International Mineral Processing Congress , Onal, G., et al. (Editors), Volume 2, September, 3-8, Istanbul, Turkey, Promed Advertising Limited, Istanbul, Turkey, pp. 963-968.

B13. Ucar, R., Koca, S., Oz, D., Koca, H., 2007; "Concentration of Unburned Carbon from Seyitomer Power Plant Bottom Ashes", In Proceedings of the XII. Balkan Mineral Mineral Processing Congress , Anastassakis , G. N., (Editor), June, 10-14, Delphi, Greece.


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1 . Özdağ, H., Uçbaş, Y., Koca, S., 1993, “Enrichment of Chromite Ore by means of Multi-Gravity Separator”, Geosound , Çukurova Üniversitesi, No 23, December, pp. 167-176.


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1 . Koca, H., Poole, C., Koca, S., 1988; ''İnce Taneli Kömürlerden Seçimli Pirit Flokülasyonu'', Türkiye 6. Kömür Kongresi , ZONGULDAK.

E2. Demir, C., Koca, S., 1995, “Sürmene Bakırlarının Kolon Flotasyonu ile Zenginleştirilmesi”, Mühendislikte 20. Yıl Sempozyumu Bidiriler Kitabı, 5-6 Ekim, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Zonguldak, pp. MAD15/1-MAD15/10.

E3. Koca, S., Okur, E., 1997, “Kaolenlerden Kuvarsın Uzaklaştırılması”, VII. Ulusal Kil Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Işık, İ., (Editör), 24-27 Eylül, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, pp. 457-465.


F. Diğer yayınlar :

F1. Koca, H., Koca, S., Sönmez, E., 1998, ''Cleaning of Kutahya-Seyitömer Thermic Power Plant's Fuel by Multi-Gravity Separator'', In Abstracts of the 8th Coal Geology Conference , June, 22-27, Prague, Czech Republic, pp. 30.

F2. Koca, S., Savas, M., Koca, H., 2002, "Flotation of Colemanite from Realgar", In Extended Abstract of the IX th International Mineral Processing Symposium , September, 18-20, Cappadocia, Turkey, Kozan Ofset, Ankara, Turkey, pp 111-112.

F3. Koca, H., Koca, S., Koçkar, O.M., 2000, "Upgrading of Kütahya Region Lignites by Mild Pyrolysis and High Intensity Dry Magnetic Separation", Minerals Engineering'99 , September, 22-24, Falmouth, UK.

F4. Koca, S., Koca, H., 2002, "Effects of Wollastonite and Barite on the Physical Properties of Ceramic Body”, 8 th International Conference on Ceramic Processing , September, 2-5, Hamburg, Germany.