Prof.Dr. Muammer KAYA

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Muammer KAYA
Doğum Tarihi: 30 Mayıs 1960

Telefon:(222) 239 37 59 - 3428 / 3325
e-mail: mkaya@ogu.edu.tr

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maden Mühendisliği

Eskişehir D.M.M.A

1981

Y. Lisans

Metalurji Mühendisliği, Cevher Hazırlama ABD

McGill University, Kanada

1985

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Metalurji Mühendisliği, Cevher Hazırlama ABD

McGill University, Kanada

1989

Doc.

Maden Mühendisliği, Cevher Hazırlama ABD

Anadolu Üniversitesi

1993

Prof.

Maden Mühendisliği, Cevher Hazırlama ABD

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

1999


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :

Batch and Continuous Flotation Kinetics
Prof.Dr. Andre Laplante


Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Froth Washing in Mechanical Flotation Cells
Prof.Dr. Andre Laplante


Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Yrd.Doç.Dr.

Anadolu Üniversitesi

1990-1993

Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

1993-1999

Prof.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

1999-Bugün


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

1. Özcan C. “Magnezitin Kalsinasyon+Gravite Yöntemi (Ağır Ortam) ile Zenginleş-tirilmesi”, 1992.
2. Alp H. “Artık Kağıdın Flotasyon Yoluyla Mürekkepsizleştirilmesi”, 1993.
3. Tuncer H. “Cevher Hazırlamada Bilgisayar Uygulamaları”, 1993.
4. Bender K. “ Kütahya 100. Yıl Gümüş Tesisinin Kırma ve Eleme Ünitesinin İncelenerek Alternatif Akım Şemasının Oluşturulması”, 1993.
5. Öz D. “Mürekkep Gidermenin Fizikokimyası”, 1995.
6. Erdoğan N. “Tane Dağılımının Tuğla Kalitesi Üzerine Etkisi”, 1995.
7. Severcan V. “Hurda Akümülatör Atık Baca Tozunun Değerlendirilmesi”, 1997.
8. Gültekin Y. V. “ Kırşehir Bölgesi Alkali Siyanitlerin Zenginleştirilmesi”, 2002.
9. Devecioğlu D. “Süperiletken MgB2 Üretim Teknolojisi”, 2005.
10. Gitmez A. “Seyitömer ve Soma Linyit Kömürleri için Zenginleştirme Tesis Tasarımı”, 2005.
11. Tuğru M.S., “Atık Çinko-Karbon ve Alkali Pillerden Çinko Geri Kazanımı”, 2009.


Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

1. Önçek S. “ Magnezitin Kolon Flotasyonuyla Zenginleştirilmesi”, 1993.
2. Sümer G. “Aydın-Çine Feldispatının Özellikleri ve Flotasyon Yöntemi ile Zenginleş-tirilmesi”, 1994.
3. Kurama H. “Doğal Zeolit ile Atık Sulardan ağır Metal İyonlarının Uzaklaştırılması”, 1994.
4. Koca H. “Seyitömer Havzası Kömürlerinin Yıkanabilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Otisca Prosesinin Uygulanabilirliğinin Araştırılması”, 1995.
5. Bentli İ. “Flotasyon Makine Tasarımı”, 2000.
6. Erdoğan N. “Kümaş Elektro-Filtre Magnezit Tozu Atıklarından Magnezyum Bileşikleri (MgO, Mg(OH)2, MgCl2, MgB2) Üretimi, 2002.
7. Öz D. “ Kütahya Gümüşköy Gümüş Cevherinde Verim Artırma Çalışmaları”, 2002.


Projelerde Yaptığı Görevler :

Proje Yöneticisi, Atık Kağıtların Flotasyonla Mürekkebinin Uzaklaştırılması, OGU-AF, 1993.
Proje Yöneticisi, İyon Değişimi ile Atık Sulardan Amonyum İyonunu Uzaklaştırmak, OGU-AF, 1996-30
Araştırmacı, Eskişehir Kullanma Suyundan İçme Suyu Eldesi, OGU-AF, 1998-22.
Proje Yöneticisi, Kütahya Gümüşköy Gümüş Cevherinin Verimini Artırma Çalışması, OGU-AF, 1999.


İdari Görevler :

Bölüm Başkan Yrd. Osmangazi Üniversitesi 1994-1996
Teknoloji Araştırma Merkezi Müdürü Osmangazi Üniversitesi 1995-Bugün


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Cevher Hazırlama Derneği
TEMA
Eskişehir Çevre Derneği
The American Minerals, Metals and Materials Society (TMS)


Ödüller :

NATO Science Scholorship TÜBİTAK 1984-1986
Rugh William Steward Award McGill University 1986
McGill Doktora Bursu Kanada NSERC 1986-1990
Yayın Ödülü (2 kez) TÜBİTAK 1994


Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

  Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik Uygulama

2007-2008

Güz

Flotasyon (L) 3 2 100
Metalurji (L) 2 0 110
Cevher Haz. Tesis Proje (L) 3 0 30
Flotasyon Kimyası (YL) 3 0 3

İlkbahar

Enerji Yönetimi (L) 3 2 20
Akım Şeması Gel Tek. (Ph.D) 3 0 3
Yaz Flotasyon (L) 6 4 35
Metalurji (L) 4 0 30

2008-2009

Güz

Flotasyon (L) 3 2 100
Metalurji (L) 2 0 110
Cevher Haz. Tesis Proje (L) 3 0 30
Flotasyon Kimyası (YL) 3 0 3

İlkbahar

Enerji Yönetimi (L) 3 2 20
Akım Şeması Gel Tek. (Ph.D) 3 0 3
Yaz Flotasyon (L) 6 4 35
Metalurji (L) 4 0 30

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1 . Kaya M.; Laplante A.R., “Investigation of Batch and Continuous Flotation Kinetics in a Modified Denver Flotation Cell”, Canadian Metallurgical Quarterly, Volume 25, 1986, pp:1-8.

A2. Kaya M.; Laplante A.R.; Smith H.W., “The Effect of Froth on Flotation Kinetics-A Mass Tranfer Approach”, Journal of Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, Volume 5, 1989, pp: 147-169.

A3. Kaya M.; Laplante A.R., “Froth Washing Technology in Mechanical Flotation Machines”, Industrie Minerale Mines et Carrieres, Les Technique Supplement, Paris, Volume 74, Dec. 1992, pp: 90-94.


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında ( Proceedings ) basılan bildiriler :

B1. Kaya M.; Laplante A.R., “Investigation of Batch and Continuous Flotation Kinetics in a Modified Denver Laboratory Flotation Cell”, 24th Annual Conference of Metallurgists (CIM), Vancouver, Canada, Aug. 1985 (sunuldu).

B2. Kaya M.; Laplante A.R., “Factors Influencing Design, Hydrodynamics, Mixing, Residence Time Distribution, Scale Up, Selection and Sizing of Flotation Machines”, Presented at the Profesional Development Seminar, Mc.Gill University, May 1986 (sunuldu).

B3. Kaya M.; Laplante A.R., “Estimation of Gas Holdup and Bubble Size in the Recovery Zone of a Laboratory Flotation Machine”, 26th Annual Conference of Metallurgists (CIM), Winnipeg, Canada, Aug. 1987 (sunuldu).

B4. Kaya M.; Laplante A.R., “Mechanical Flotation Machines-A Review”, Presented at the Profesional Development Seminar, Mc.Gill University, Mar. 1988.

B5. Kaya M.; Laplante A.R., “Evaluation of the Potential of Washwater Addition and Froth Vibration on Gangue Entrainment in Mechanical Flotation Cells”, 2nd Int. Mineral Proc. Sym. Proceedings, Ed. by Y. Aytekin, İzmir, Turkey, Oct. 1988, pp: 175-184.

B6. Kaya M.; Laplante A.R., “Froth Washing in Mechanical Flotation Cells”, 21st Canadian Mineral Processers (CMP) Meeting, Ottawa, Jan. 1989, pp: 497-541.

B7. Kaya M.; Laplante A.R., “Evaluation of Froth Washing in Mechanical Flotation Cells by Conductuvity and Tracer Tests”, 28th Annual Conference of Metallurgists (CIM), Processing of Complex Ores Ed. By G.S. Dobby and S.R. Rao, Halifax, Pergamon Press, Canada, Aug. 1989, pp. 235-248.

B8. Kaya M.; Laplante A.R., “Froth Washing and Froth Vibration in Mechanical Flotation Machines”, SME-AIME Annual Meeting, Salt Lake City, U.S.A., 1990, Preprint 90-30.

B9. Kaya M.; Laplante A.R.; Tan C.; Huls B.; Putz A.; Lacombe P.; Kemp R., “Plant Applications of Froth Washing in Mechanical Flotation Cells”, 22nd Canadian Mineral Processers (CMP) Meeting, Ottawa, Jan. 1990, pp. 160-197.

B10. Kaya M.; Laplante A.R.; Tan C.; Huls B.; Putz A.; Lacombe P.; Kemp R.; Ayotte N., “Industrial Applications of Froth Washing in Flotation”, 3rd Int. Mineral Proc. Sym. Proceedings, Ed. by G.Önal, İstanbul, Turkey, Sept. 1990, pp. 556-567.

B11. Kaya M.; Laplante A.R., “Froth Washing Technology in Mechanical Flotation Machines”, XVII Int. Mineral Proc. Congress, Dresden, Sept. 1991, pp: 203-217.

B12. Kaya M.; McIvor R.,” A Comminution Study for Reduction of Grinding Energy Cost”, 4th Int. Mineral Proc. Sym. Proceedings, Ed. by G. Özbayoğlu, Antalya, Turkey, Sept. 1992, pp: 29-41.

B13. Kaya M.; Önçek S.; Özcan C., “Magnesite Concentration Technology”, Innovations in Mineral Processing, Sudbury, Canada, June 1994, pp. 253- 266.

B14. Kaya M.; Alp H., ”Waste Paper Deinking by Froth Flotation”, 5th Int. Mineral Proc. Sym. Proceedings, Kapadokya, Turkey, Sept. 1994 s: 193-201.

B15. Önçek S.; Kaya M., “Concentration of Magnesite by Column Flotation”, 5th Int. Mineral Proc. Sym. Proceedings, Kapadokya, Turkey, Sept. 1994, s. 211-219.

B16. Kurama H; Kaya M., “Removal of Heavy Metals from Waste Water with Bigediç Clinoptilolite”, Treatment and Minimization of Heavy Metal Containing Wastes, J.P.Hager, B. Mishra, C.F. Davidson and J.L. Litz (Eds), Las Vegas, U.S.A., 1994, pp: 113-125.

B17. Kurama H; Kaya M., “Removal of Heavy Metals From Waste Water with Bigediç Clinoptilolite”, Treatment and Minimization of Heavy Metal Containing Wastes, J.P.Hager, B. Mishra, C.F. Davidson and J.L. Litz (Eds), Las Vegas, U.S.A., 1994, pp: 113-125.

B18. Sümer G., Kaya M., “Aydın-Çine Feldispatlarının Özellikleri ve Flotasyon Yöntemi ile Zenginleştirilmesi”, II. Uluslararası Seramik Kongresi, Vol.1, M.L. Öveçler ve H Yaparlar (Eds), Ekim1994, s: 156-166.

B19. Sümer G., Kaya M., “Aydın-Çine Feldispatlarının Özellikleri ve Flotasyon Yöntemi ile Zenginleştirilmesi”, II. Uluslararası Seramik Kongresi, Vol.1, M.L. Öveçler ve H Yaparlar (Eds), Ekim1994, s: 156-166.

B20. Kurama H.; Kaya M., “Heavy Metals Removal by Ion Exchange using Turkish Clinoptilolite Pb++, Cu++ Cd++, Hg++/Na+ Equilibrium and Kinetics”, Min. Chem. 1995, The 5th Sym. on Mining Chemistry, İstanbul, November 1995.

B21. Kurama H.; Kaya M., “Turkish Zeolite Uses as an Ion Exchanger”, 6th Balkan Conference on Mineral Processing, Ohrid Macedonia, Sept. 1995, pp: 479-484.

B22. Kaya M., “Mass Balancing in Mineral Processing”, 6th Balkan Conference on Mineral Processing, Ohrid Macedonia, Sept. 1995, pp: 510-515.

B23. Kaya M.; Öz D.,”Waste Paper Deinking by Froth Flotation”, XIX International Mineral Processing Congress Proceedings, San Fransisco, USA, Ch. 34, 22-27 Oct. 1995, pp. 167-170.

B24. Kurama H.; Kaya M., “Pellezitation of Fine Zeolite Powders”, Balkan Reginol Conference on Metallurgy, 28-30/May/1996, Varna, Bulgaria.

B25. Kaya M.; Kurama H.; Öz D., “Comparison of the Current Cyanide Distruction Methods”, First Inter. Sym. on Mine Enviromental Engineering, Kütahya, Aug. 1996, pp. 275-283.

B26. Kurama H.; Öz D.; Kaya M.; “Technological Evaluation of Turkish Sepiolites”, 6th Inter. Mineral Proc. Sym., Kuşadası, Eylül 1996, pp. 407-414.

B27. Koca H.; Kaya M., “Cleaning of Seyitömer Lignites by Otisca Process” 6th Inter. Mineral Proc. Sym., Kuşadası, Eylül 1996, pp. 441-449.

B28. Kurama H.; Kaya M.; Öz D., “Comparison of the Current Industrial Cyanide Detoxification Methods”, Cluj Romania, Ekim 1996 (sunuldu).

B29. Kaya M.” How Eskişehir Solved Air Pollution Problem within One Year”, European Coal Conference 97, Dokuz Eylül University, İzmir, 5-10/May/1997 (sunuldu).

B30. Kurama H. ;.Kaya M., “Comparision of Air Pollution Problem in Two Cities of Turkey”, 2nd International Symposium on Energy, Environment & Economics, Kazan, Russia Sept.7-10 1998, pp: 273-277.

B31. Kaya M. and Severcan V. “Evaluation of Scrap Battery Recycle Plant Fly Ashes”, VII th International Mineral Processing Symposium, İstanbul, 15-17 Eylül, 1998, s: 749-754.

B32. Erdoğan N; Kaya M. ve Kurama H, “Tane Boyut Dağılımının Krom-Manyezit Tuğla Kalitesine Etkisi”, with International Participation IV. Ceramic Congress, 22-25 Sept.1998, Eskisehir.

B33. Kaya M; Kurama H. “The Role of Flotation in Waste Recycling/Recovery”, VIIIth Balkan Mineral Processing Conference, Herceg-Novi-Yugoslavia, 14-18/Sept./1999 .

B34. Bentli İ, Kaya M., “Flotation Hydrodynamics”, 8th International Mineral Processing Symposium, Antalya, 16-18 October 2000, 263-270.

B35. Kaya M., “Environmental Impacts of Mineral Resource Exploitation and Use”, 17th International Mining Congress and Exhibition of Turkey”, TMMOB Maden Müh. Odası, Ankara, 19-22 June 2001, 485-492.

B36. Kaya M. and Bozkurt V., “Thorium as a Nuclear Fuel”, 18th International Mineral Processing Congress (IMCET), June 2003, 571-578.

B37. Kaya M., “Concentration of Kütahya Region Coals” XXII International Mineral Processing Congress CD, Cape Town, S. Africa, Sept. 2003.

B38. Erdoğan N., Kaya M., Batar T., Kahraman B. Tekir U., Production of High Purity MgCl2 from Fine Magnesite Waste Dust, Proceedings of the Xth International Mineral Processing Symposium, Challenges and Opportunities in Mineral Processing, Ed by A. Akar, Ü. İpekoğlu, İ. Çöçen, M. Polat, pp: 681-686.

B39. Kaya M, Erdoğan N., “Production of Magnesium Compounds from Kümaş (Turkey) Electro-Statik Filter Dusts”, Global Symposium on Recycling, Waste Treatment and Clean Technology-REWAS 2004, Sept 26-29, 2004, Madrid-Spain, pp. 563-574.

B40. Kaya M. “The Use of Froth Flotation in Environmental Protection”, 1st International Conference on Engineering for Waste Treatment, REWAS 2004, May 2005, Albi-France, 114-120.

B41. Kaya M., “ E-Waste Recycling”, ERAENV-Thematic Networking, Bucharest, Romania, ss: 29-30, May 2006.

B42. Kaya M.,, “Water is Life”, International Environment Symposium, Istanbul, Haziran 2006..

B43. Kaya M., Gitmez A.„Coal Preparation Plant Design for Seyitömer Lignite Establishment (SLI) in Turkey“, 2nd International Conference on Advances in Mineral Resources Management and Environment Geotechnology-AMIREG-2006”, Amireg Proceedings, Hania-Greece, 445-552, Sept. 2006.

B44. Kaya M., Devecioğlu D., “Süper İletken Magnezyum Diborid (MgB2) Üretim Yöntemleri ve Kullanım Alanları”, 3rd International Boron Symposium, Ankara Turkey, Kasım 2006,419-426.

B45. Kaya M., and Kök M.V., “Turkey's Energy Profile”, The Role of Fossil Fuel Generation Technologies in the Future European Energy Systems, European Union, JRC Energy-Institude Workshop, Petten-Holland, 23-24 Nov. 2006. 30p, (CD).

B46. Kaya M.and Sözeri A., “Gelecekte Avrupa ve Türkiye Enerji Sistemlerinde Enerji Üretim Teknolojisinin Rolü”, 13. Uluslararası Enerji, Kojenerasyon ve Çevre Teknolojileri Konferansı (ICCI-2007), 30-31 Mayıs, İstanbul (poster).

B47. Kaya M. and Sözeri A., “E-Atık Geri Dönüşüm ve Kazanım Teknolojileri”. 13. Uluslararası Enerji, Kojenerasyon ve Çevre Teknolojileri Konferansı (ICCI-2007), 30-31 Mayıs, İstanbul, CD..

B48. Kaya M., “Electronic Waste Problem and It's Disposal, Reuse, Recycle and Recovery Technology”, European Metallurgical Conference Proceedinds, Vol. 4, 1613-1631, Dusseldorf-Germany, June 10-15, 2007.

B49. Kaya M., “Gold Potential, Mining and Processing of Turkey”, AusIMM World Gold 2007 Conference, Cairns, Australia, 22-24 October 2007, (poster).

B50. Kaya M., “Toryum Nükleer Yakıt Dönüşümünün Perspektifi ve Ülkemiz açısından Önemi”, 14th Inter. Energy and Environmental Technology Systems Fair and Conferences, ICCI-2008, 15-17 May 2008, ss: 256-263.

B51. Kaya M. and Çetin E., “Harnessing ICT to Improve E-Government and E-Governance”, International Conference on E-Government and E-Governance-ICEGOV-2009, 12-13 March 2009, Ankara, Turkey pp: 79-96.

B52. Kaya M. and Sözeri A., “A Review of Electronic Waste (E-waste) Recycling Technologies “Is e-Waste an Opportunity or Treat?”, TMS-2009, 138th Annual Meeting and Exhibition. Collected Proceedings DVD., Feb. 15-19 2009, San Francisco-USA.


C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

C1. Laplante A.R.; Kaya M.; Smith H.W., “The Effect of Froth on Flotation Kinetics-A Mass Tranfer Approach”, Ed. by J.S. Laskowski, Gordon and Breach Sci. Pub. Inc., N.Y., 1989, pp: 147-169.


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Kaya M., “Daha Temiz Bir Konsantre İçin Flotasyon Makinalarında Köpük Yıkama Teknolojisi”, Etibank Vakfı Bülteni, Sayı: 6, Haziran 1993, s: 23-28.

D2. Kaya M.; Alp H.; Öz D., “Atık Kağıtların Köpük Flotasyonu ile Mürekkebinin Giderilmesi”, 15. Yıl Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, Nisan MMF Dergisi, 1994, s: 503-520.

D3. Kaya M., “Hava Kirliliğinin ve Atmosferik Olayların Yapı Taşları ile Harçların Bozulması Üzerine Etkileri”, İnşaat Mühendisleri Odası, Bülten 98, Sayı:9, Ağustos-Aralık, 1998, s: 14-21.

D4. Kaya M., “Alev Geciktirici ve Duman Bastırıcı Katkı Maddeleri”, Yangın ve Güvenlik Dergisi, Sayı: 43, Mart/Nisan 1999, s:44-49.

D5. Kurama H., Bilgiç C., Kaya M., “Evaluation of Tunçbilek Coal Fired Power Plant Fly Ash for Industrial Usage”, Cevher Hazırlama Dergisi, Sayı: 2, 1999 s: 55-62.

D6. Bentli İ., Yamık A., Şan O., N. Özbayrak ve Kaya M., “Murgul-Çakmakkaya Sülfürlü Bakır Cevheri Kaba Flotasyonunda Ortam Suyu Sıcaklığının Etkisi”, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, Sayı 1, 1999, s: 127-134.

D7. Kaya M., "Eskişehir'de Doğalgaza Bakış", TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Bülteni, Esk. Şb., Sayı: 39, Ocak-Şubat 2000, ss: 20-21.

D8. Kaya M., “Türkiye'de Kadına Bakış“, İşgüç-Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Çilt 5, Sayı 1, Haziran 2003, ( www.isgüc.org ).

D9. Kaya M., “Beyin Depremi/Erozyonu“, İşgüç-Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Çilt 5, Sayı 2, 2003, ( www.isgüc.org ).

D10. 104. Kaya M., “Beyin Göçü/Erozyonu“, Üniversite ve Toplum Dergisi, Cilt 3, Sayı 3, Eylül 2003, ( www.universite-toplum.org ).

D11. Kaya M., “e-Atıklar”, Üniversite ve Toplum Dergisi, Cilt 3, Sayı 4, Eylül 2003, ( www.universite-toplum.org ).

D12. Kaya M., Türk Bilim Adamları Ülkemizi Dünya ile İşbirliğine Götürüyor, Üniversite ve Toplum Dergisi, Eylül 2004, Cilt 4, Sayı: 3, Sayfa: 3, ( www.universite-toplum.org ).

D13. Kaya M., Küresel Çarpıklıklar, Endüstriyel İlişkiler ve İnsan Kaynakları Dergisi (İşgüç), Cilt 6, Sayı:2, Eylül 2004.

D14. Kaya M., , “Küresel Çarpıklıklar“, Üniversite ve Toplum Dergisi, Cilt: 4, Sayı:4, Aralık 2004.

D15. Kaya M., “Isınma Amaçlı Faaliyetlerden Kaynaklanan Zehirlenmelere Karşı Alınacak Önlemler”, Termodinamik Dergisi, Sayı 149, Ocak 2005, s:90-97.

D16. Kaya M., Bürokrasiden Kurtulmanın Yolu e-Devlet, Üniversite ve Toplum Dergisi, Mart 2005, Cilt 5.

D17. Kaya M., Temmuz 2005, “Ülkemizin Geleceği için Potansiyel Enerji Kaynakları“, Dizayn Konstriksiyon Dergisi, Sayı 235, s: 82-83.

D18. Kaya M., Temmuz 2005, “Türkiye Yatırım Profili“, Termodinamik Dergisi, Sayı 13, s: 64-72.

D19. Kaya M., Temmuz-Agustos 2005, “PET-Polietilentereftalat“, Ambalaj-Paketleme-Dolum ve Plastik Teknolojileri Dergisi, Sayı 4.

D20. Kaya M., Eylül-Ekim 2005, “E-Atıklar Hem Önemli Sorun Hem de Fırsat“, Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi, Sayı: 4, s: 60-62.

D21. Kaya M., Ekim 2005, “Nano-Ölçek Dünyası, Nano-Teknoloji Nedir ve Nerelerde Kullanılır?“, Termodinamik Dergisi, s: 158-159.

D22. Kaya M., Aralık 2005, e-Atık Pazarı 2009'da 11 Milyar Doları Geçecek, Üniversite ve Toplum Dergisi, Cilt 5, Sayı: 4.

D23. Kaya M., “Gelişmiş Ülkelerin Kültür Mühendisliğinde ve Zeka Ekonomisinde En Önemli Silahı: Propaganda/Özendirme”, Üniversite-Toplum Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, Mart 2008


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Kaya M., “Flotasyon Selüllerinde Köpük Yıkamaya Ait Tesis Uygulamaları”, Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi, 6. Mühendislik Haftası, Isparta, Mayıs 1991 (sunuldu).

E2. Kaya M. (Eds), “Cevher Hazırlama Sistemleri”, Mesleki Gelişme Semineri, Haziran 1991, 600 s.

E3. Kurama H; Kaya M., “Doğal Klinoptilolitin İyon Değişim Özellikleri Pb++, Cu++, Cd++, Hg++/Na+ Dengesi”, 1. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 9 Eylül Üniversitesi, Ed. by. H. Köse ve M . Kızıl, İzmir, Nisan 1995, s: 313-321.

E4. Sümer G.; Kaya M., “Aydın-Çine Feldispatlarının Flotasyon ile Zenginleştirilmesi”, 1. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 9 Eylül Üniversitesi, Ed. by. H. Köse ve M. Kızıl, İzmir, Nisan 1995, s: 59-69.

E5. Tuncer H.; Kaya M., “Bilgisayar Programıyla Değirmen Seçimi”, Madencilikte Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, Köse ve Kızıl (Eds), İzmir, 28-29 Eylül 1995, s: 187-193.

E6. Erdoğan N.; Bentli İ.; Kaya M., “Tane Dağılımının Tuğla Kalitesi Üzerine Etkisi”, Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi Mühendislikte 20. Yıl Sempozyumu, 5-6 Ekim 1995, Zonguldak, Mad. 21.

E7. Koca H.; Kaya M.; Bozkurt R., “Seyitömer Bölgesi Linyitlerinin Açık Havada Dağılabilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi”, Türkiye 10. Kömür Kongresi, Mayıs 1996, Zonguldak, s: 151-158.

E8. Kaya M., Öz D., “Mineral Esaslı Alev Geciktirici ve Duman Bastırıcı Katkı Maddeleri”, 3. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 14-15 Ekim 1999, İzmir, Turkiye, s: 152-162.

E9. Kaya M., "Eskişehir ve Civarı İş Dünyası 2000 Ödülleri", Eskişehir Ticaret Odası Dergisi, Sayı: 81, Temmuz 2001, s: 65-67.

E10. Kaya M. ve Öz.D., “ Dünya'da ve Türkiye'de Madencilik Eğitiminin Dünü Bugünü“, Maden Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu 2001 Kitabı, TMMOB, Ocak 2002, 91-98.

E11. Erdoğan N., Kaya M., Batar T. ve Kahraman B., “Artık Magnezit Tozundan Yüksek Saflıkta Sinter Üretimi”, 5. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Ed. A. Akar ve A. Seyrankaya, Mayıs 2004, s: 291-300.

E12. Bentli İ. ve Kaya M., “Kütahya-Değirmisaz –0.5 mm Linyit Kömürünün Modifiye Flotasyon Hücresinde Zenginleştirilmesi”, 14. Kömür Kongresi, 24-Haziran 2004, Zonguldak.

E13. Gitmez A. and Kaya M., Haziran 2006, “ Seyitömer Linyit Kömürleri İçin Yıkama Tesisi Tasarımı”, Türkiye 15. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, Zonguldak, ss: 229-239.

E14. Kaya M., Sözeri A. “Elektronik Atık (e-Atık) Geri Dönüşümü/Kazanımı, AB Sürecinde Türkiye'de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu (TÜRKAY-2007), 28-31 Mayıs, 2007, İstanbul LKKM, (CD).

E15. Kaya M., “Toryum Nükleer Yakıt Dönüşümünün Perspektifi, Eskişehir ve Ülkemiz Açısından Önemi”, TMMOB, Eskişehir Kent Sempozyumu, 28-29 Şubat 2008, Eskişehir, ss: 97-109.

E16. Kaya M. Ve Çetin E., “Türkiye'de Araştırma-Geliştirme; Ne Durumdayız? Ne Yapmalıyız?”, Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi-2008, Adana ÜSAM, 26-27 Haziran 2008, 256-271.

E17. Kaya M., “Gold Potential and Production of Turkey”, European Metalurgical Congress (EMC-2009), Innsbruck, Austria, June 28- July1.


F. Diğer yayınlar:

F1. Kaya M., Magnezit ve Bazik Refrakterler Teknolojisi Kitabı, Nisan 1993, 300 s.

F2. Kaya M., Cihaz Teknolojisi, Otomatik Cihazlar ve Ölçme Sistemleri, Rudolf Radnai and Edwaerd G. Kingham (yazar) Milli Eğitim Bakanlığı Yayın No: 2731, Yardımcı ve Kaynak Kitaplar Dizisi No: 92, ISBN 975-11-0863-2, Tercüme edilmiş ve yayınlanmıştır, Mart 1994

F3. Kaya M.; Mutlu H., “Hava Kirliliğini Azaltmada Örnek Bir Kent: Eskişehir”, T.M.M.O.B. Makina Müh. Odası Esk. Şb. Bülteni, Sayı: 17, 1996, s:20-24.

F4. Kaya M., “Eskişehir Bacasız Sanayisi-Üniversiteler”, Bakış Dergisi, Sayı 3, Mart 1997, s: 13-15.

F5. Kaya M., “Eskişehir Madencilik Sektörü”, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Dergisi, Sayı 10, Nisan 1997, s: 11.

F6. Kaya M., “Madenciliğin Önü Açılmalı”, İMMİB Metal Maden Dergisi, Sayı 41, Eylül-Kasım 1997, s: 62-63.

F7. Kaya M.; Öteyaka B.; “Kömür Hazırlama Tesislerinde Proses Kontrol ve Similasyon”, Kömür Özellikleri, Teknolojisi ve Çevre İlişkileri, Ed. Orhan Kural, Bölüm 19, 1998, s: 315-324,

F8. Kaya M., “Eskişehir'deki Meskenlerde Yakıt Tüketimleri ve Fiat Karşılaştırması”, T.M.M.O.B. Makina Müh. Odası Esk. Şb. Bülteni, Sayı: 30, 1998, s:17-19.

F9. Kaya M, Flotasyon Elkitabı-I, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 449, MMF Yayın No: 56, 1. Baskı Nisan 1991, 2. Baskı Mart 1995, 3. Baskı Mart 1998, 170 s

F10. Kaya M., "Eskişehir'de Doğalgaza Bakış", TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Bülteni, Esk. Şb., Sayı: 39, Ocak-Şubat 2000, s: 20-21.

F11. Kaya M., Maden Mühendisleri için Metalurji Kitabı, Tekam Yayın No: TN20-002-MK, 2000.

F12. Kaya M., "Anadolu'nun Delikanlı ve Dinamik Kenti Eskişehir", Eskişehir Ticaret Odası Dergisi, Sayı: 76, Ocak-Mart-2000, s: 29-31.

F13. Kaya M., "Aynadaki Türkiye", Türk Metal Dergisi, Sayı 11, Nisan 2000, s: 8-11.

F14. Kaya M., "Sağlığımız Allaha Emanet", Türk Metal Dergisi, Sayı 12, Mayıs 2000, s: 7-8.

F15. Kaya M., "Rakamlarla Türkiye Profili", Eskişehir Ticaret Odası Dergisi, Sayı: 77, Nisan-Mayıs 2000, s: 55-59.

F16. Kaya M., "Sanayimiz Teknoloji Tembeli", Türk Metal Dergisi, Sayı: 13, Haziran 2000, s:23.

F17. Kaya M., "Eğitime En Az Para Harcayan 5. Ülkeyiz", Türk Metal Dergisi, Sayı: 14, Temmuz 2000, s: 12-13.

F18. Kaya M., "Sigara Canavarı", Türk Metal Dergisi, Sayı: 14, Ağustos 2000, s: 16-17.

F19. Kaya M., "Eskişehir'in Sosyal Profili", Eskişehir Ticaret Odası Dergisi, Sayı: 78, Haziran-Ağustos 2000, s: 83-84.

F20. Kaya M., "Üretmeden Kalkınamayız", Türk Metal Dergisi, Sayı: 16, Eylül 2000, s: 24-25.

F21. Kaya M., "Sigara Canavarı", Eskişehir Ticaret Odası Dergisi, Sayı: 80, Nisan-2001, s: 36-39.

F22. Kaya M., "Türkiye 2000 Profili", Türk Metal Dergisi, Ekim 2001, s: 6-11.

F23. Kaya M., "Eskişehir'de Refah Artışı Türkiye Ortalamasının İki Katından Fazla", Dünya Gazetesi, Eskişehir Bölge Eki, 37, 16 Kasım, 2001, 34.

F24. Kaya M., “Çözüm = Güven+Üretim+İhracat”, Türk Metal Dergisi, Sayı 31, Aralık 2001, 14-16.

F25. Kaya M., “Rakamlarla 2000 Yılı Türkiye Profili ”, Eskişehir Ticaret Odası Dergisi, Sayı: 83, Ocak 2002, s: 59-66.

F26. Kaya M., “Beyin Göçü“, Türk Metal Dergisi, Sayı 35, Nisan 2002, 11-13.

F27. Kaya M., “Eskişehir'in Sosyo-Ekonomik Sorunları ve Çözüm Önerileri“, Eskişehir Ticaret Odası Dergisi, Sayı 84, Mayıs 2002, 78-81.

F28. Kaya M., “Sigara Gerçeği“, Türk Metal Dergisi, Sayı 39, Ağustos. 2002, 28-29.

F29. Kaya M., “Beyin Göçü”, Eskişehir Ticaret Odası Dergisi, Sayı 85, Ağustos 2002, 47-49.

F30. Kaya M. et.al., “Toryum“, Ekovitrin Ekonomi Dergisi, Kasım 2002, 23.

F31. Kaya M., “Yeni Nükleer Arayışlar-Toryum Gerçeği“, Enerji Dünyası Dergisi, Sayı: 45, Aralık 2002, 39-44.

F32. Kaya M., “Sonsuz Enerji Kaynağı Toryum“, AESOB Dönemeç Dergisi, Sayı 68, Kasım-Aralık 2002, 20-23.

F33. Kaya M., “Karbonmonoksit Zehirlenmeleri”, Makina Müh. Odası Esk. Şubesi Bülteni, Sayı 56, Kasım-Aralık 2002 ( www.mmo.org.tr/eskisehir ).

F34. Kaya M., “ Beyin Göçünün Nedenleri”, Konya Ticaret Odası Lonca dergisi, Sayı 10, Güz 2002, s: 10-12.

F35. Kaya M., “Türkiye'yi Ancak Toryum Kurtarır“, Yenises Dergisi, Ocak 2003, 15.

F36. Kaya M., “ Sigara Salgını“, ETO Dergisi, Sayı: 88, Mayıs 2003, s: 60-62.

F37. Kaya M., “Temiz ve Çevre Dostu Üretim”, Sanayide Yeni Ufuk Dergisi, Eskişehir Sanayi Odası, Sayı 25, 2003, s: 18-19.

F38. Kaya M., “Eskişehir Bilim Şehri Olabilecek Potansiyele Sahip”, Eskişehir Ticaret Odası Dergisi, Sayı 89, Ağustos 2003, s: 62-63.

F39. Kaya M., “ Sanayide Enerji Tüketimi”, Türkmetal Dergisi, sayı 49, Haziran 2003, s: 11-13.

F40. Kaya M., “Duvardan Duvara Sorun”, Eskişehir Ticaret Odası Dergisi (ETO), sayı: 90, Aralık 2003, s: 36-37.

F41. Kaya M. “Mineraller ve Sağlığımız”, Eskişehir Ticaret Odası Dergisi (ETO), sayı: 90, Aralık 2003, s: 83-85.

F42. Kaya M., “Bilgi Çağının Zehirli Atıkları”, Eskişehir Ticaret Odası Dergisi (ETO), sayı: 91, Mart 2003, s: 59-60.

F43. Kaya M, The Economist Dergisinden Türkiye'ye Bakış, Türk Metal Dergisi, Nisan 2004, Sayı: 59, s: 18-19.

F44. Kaya M, Günümüzde Eskişehir'de Şirketleşme, ETO-Eskişehir Ticaret Odası Dergisi, Mayıs 2004, Sayı: 92, s:61-64.

F45. Kaya M., İ. Şıklar, Ö. Dağdemir, Z. Aşan,G. Banger, Sosyo-Ekonomik Profil ve Yerel Yönetimlere Bakış-Eskişehir Kitabı, Eskişehir Ticaret Odası ETO-Yayın No: 18, 2004, 76 sayfa.

F46. Kaya M., 1998-2004 Yılları Arasında Eskişehir'de Konutlarda Isınma Maliyetlerinin Karşılaştırılması, Haziran 2004, s: 57.

F47. Kaya M., “Servet ve Refah Onlarda”, Türk Metal Dergisi, Sayı 62, Temmuz 2004, s: 28.

F48. Kaya M., ,”Hayat Onların Emrinde“, Türk Metal Dergisi, Sayı 64, Eylül 2004s: 74-75.

F49. Kaya M., Beyin Göçü ve Türkiye, Yenises Dergisi, Sayı 106, Ekim 2004, ss: 33-36.

F50. Kaya M., “Sanayide Enerji Tüketimi ve Enerji Yönetiminin Önemi“, Sektörel Tanıtım Dergisi, Makina İmalatcıları Birliği, Sayı 83, Kasım 2004, s: 74.

F51. Kaya M., “Açlığı Önlemek için Biyotek Besinler“, ETO-Eskişehir Ticaret Odası Dergisi, Sayı 94, Kasım 2004, s: 36-37.

F52. Kaya M.,”Ekonomiye Bakış 2004”, Türk Metal Dergisi, Sayı 67, Aralık 2004, s: 24-27

F53. Kaya M., “Toryum: Dünya Rezervinin Yarısı Türkiye'de“, Cumhuriyet Gazetesi Sektör Maden Eki. Aralık 2004, s: 19-22.

F54. Kaya M.,”Günümüzde Eskişehir'de Şirketleşme”, Dünya Gazetesi Eskişehir Eki, 9.Aralık 2004, s:14.

F55. Kaya M., Ekonomiye Bakış 2004, ETO-Eskişehir Ticaret Odası Dergisi, Şubat 2005, Sayı: 95, s:37-40.

F56. Kaya M., “Başbakanlarımız“, Türk Metal Dergisi, Sayı: 69, Şubat 2005, s:30.

F57. Kaya M., “Taşımacılık Sektörüne Bakış“, Türk Metal Dergisi, Sayı: 70, Mart 2005, s: 32-35.

F58. Kaya M., “Tuz ve Sağlığımız”, Gıda-Ambalaj Tanıtım Dergisi, Mart-Nisan-2005, Sayı: 5, s: 34.

F59. .Kaya M., “Temiz ve Çevre Dostu Üretim”, MİB- Sektörel Tanıtım Dergisi, Sayı 89, Mayıs 2005, s:72.

F60. Kaya M., “Eskişehir'de Şirketleşme”, Dünya Gazetesi Eskişehir Eki. Mayıs 2005.

F61. Kaya M., “ Mineraller ve Sağlığımız”, Gıda Tanıtım Dergisi, Sayı 6, Mayıs-Haziran 2005,s: 36.

F62. Kaya M., “Eskişehir'de Kadın Profili“, ETO-Eskişehir Ticaret Odası Dergisi, Sayı 96, Mayıs 2005, s: 91-94.

F63. Kaya M., , “Türkiye'nin Enerji Verimsizliğinin Maliyeti Her Yıl 2 Keban Barajı“, Ambalaj/Pack Dergisi, Sayı 103, Temmuz-Agustos 2005, s: 30.

F64. Kaya M., “PET-Polietilentereftalat“, Ambalaj-Paketleme-Dolum ve Plastik Teknolojileri Dergisi, Sayı 4. Temmuz-Agustos 2005.

F65. Kaya M., “Türkiye'nin Yatırım Profili (1963-2005)“, Sektörel Tanıtım Degisi, Sayı 92, Agustos 2005, s: 34.

F66. Kaya M., “Kimyasal Maddelerle Emniyetli Ortamda Çalışma“, Sektörel Tanıtım Dergisi, Sayı: 93, Eylül 2005, s: 36.

F67. Kaya M., “Küresel Elektronik Atık Pazarı 2009'da 11 Milyar $'ı Geçecek“, İşveren Dergisi, Sayı 12, Eylül 2005, s: 60-63.

F68. Kaya M., “Nano Ölçek Dünyası“, Sektörel Tanıtım Dergisi, Sayı: 94, Ekim 2005, s: 72.

F69. Kaya M., “Nano-Ölçek Dünyası“, İşveren Dergisi, Sayı:11, Ekim 2005, s: 96-97.

F70. Kaya M., “Çok Kez Kullanımlı Malzemeler: Plastikler“, Ambalaj/Pack Dergisi, Sayı:5, Kasım-Aralık 2005, s: 20.

F71. Kaya M., “20 Yıl Sonraki Türkiye'nin Demografik Yapısının Göstergelerine Bakış”, İşveren Dergisi, Cilt 44, Sayı: 2, Kasım 2005, s: 18-19.

F72. Kaya M., “Türkiye Beynini Kaybediyor”, Yenises Dergisi, Sayı 120, Aralık 2005, s: 13.,

F73. Kaya M., “Türkiye'nin Enerji Kayıp-Kaçak Profili“, TİSK-İşveren Dergisi, Sayı 3, Cilt 44, Aralık 2005, s: 94-94.

F74. Kaya M., “Magnezit Piyasası Canlanıyor“, Makina İmalatçıları-Sektörel Tanıtım Dergisi, Sayı 97, Ocak 2006, s: 24.

F75. Kaya M., “Açlığı Önlemek için Biotek Besinler“, Ambalaj-Gıda Tanıtım Dergisi, Sayı: 10, Ocak 2006, s: 24.

F76. Kaya M., “Beyin Bolluğu-Taşması-Saçılması”, Sanayide Yeni Ufuk-ESO Dergisi, Sayı 34, Ocak-Mart 2006, s: 18-20.

F77. Kaya M., “Türkiye'de Elektrik Enerjisi Üretim ve Tüketimine Bakış”, İşveren Dergisi, Cilt 44, Sayı 5, Şubat 2006, s: 58-62.

F78. Kaya M., “ 2006 Yılında Yatırım ve Girişim Açısından Türkiyenin Dünyadaki Yeri”, Sektörel Tanıtım Dergisi, Sayı 99, Mart 2006, s: 112.

F79. Kaya M., “Sağlıklı ve Verimli Çalışma Ortamı İçin Hava Kalitesi”, Türk Metal Dergisi Sayı: 81, Nisan-2006, s:34-35.

F80. Kaya M., “Fakirlik ve Kötü Beslenme ile Savaş”, Gıda ve Ambalaj Tanıtım Dergisi, Sayı: 6, Nisan 2006, s: 62.

F81. Kaya M., “Dünya Üniversitelerinin Webometrik Sıralaması”, İşveren Dergisi, Cilt 44, Sayı 7, Nisan 2006, s: 20-27.

F82. Kaya M., “Küresel Sorun: Kaya Mayınları-Ölümcül Miras”, Sektörel Tanıtım Dergisi, Sayı 101, May 2006, s: 44.

F83. Kaya M., “e-Atıklar Hem Önemli Sorun Hem de Fırsat”, Sektörel Tanıtım Dergisi, Sayı: 102, Haziran-2006, s: 32.

F84. Kaya M., 2006 Yılında yatırım ve Girişimciler Açısından Türkiye'nin Dünyadaki Yeri, Eskişehir-Ticaret Odası Dergisi (ETO), Sayı: 101, Ekim 2006, 42-45.

F85. Kaya M., “Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi”, Sektörel Tanıtım Dergisi, Ekim 2006, 100.

F86. Kaya M., “Yenilenebilir Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi”, Global Enerji Dergisi, Kasım, 2006, 16-19.

F87. Kaya M., “Quality Teachers, Quality Education”, İşveren Dergisi, Kasım 2006, 20-21.

F88. Kaya M., “Binalarda Isı Tasarrufu Önlemleri”, Sektörel Tanıtım, Kasım 2006, s: 100.

F89. Kaya M., Kurtuluşumuz Toryumda, Milli Politika Dergisi, sayı: 358, Aralık 2006, 4-7.

F90. Kaya M., “Ucuz ve Kesintisiz Enerji: Güneş Enerjisi”, Buğday Vakfı Dergisi, Ocak-2007,

F91. Kaya M., “Kadınların Tüketim Tercihleri”, Türk Metal Dergisi, Sayı 91, Şubat 2007, s: 9.

F92. Kaya M., “Türkiye'de Araştırma-Geliştirme Durum Değerlendirmesi, İşveren Dergisi, Mart 2007, s: 70-73.

F93. Kaya M., “Türkiye'de Yaşamın Bedeli”, Haber Objektif Dergisi, Sayı 41, Mart 2997, s: 50-51.

F94. Kaya M., “Eskişehir Nekadar Eski Bir Şehir”, Bakış Dergisi, Sayı 54, Mart 2007, s: 28-41.

F95. Kaya M., “Webometrik Türk Kadınlarının Güzellik Sırlarının Değerlendirilmesi”, Sektörel Tanıtım Dergisi, Sayı 112, Nisan 2007, s: 66.

F96. Kaya M., “Türkiye'de Yaşamın Bedeli”, Türkmetal Dergisi, sayı 92, Mart 2007, s: 14.

F97. Kaya M., “İşsizlikte Dezavantajlı Gruplar”, Türkmetal Dergisi, sayı 92, Mart 2007, s: 30-31.

F98. Kaya M., “ETO, Üniversitelerle Birlikte Tüketici Anketi Yapacak”, ETO Dergisi, Sayı 103, Mart 2007, s: 24-25.

F99. Kaya M., “Türkiye'de Araştırma-Geliştirme: Ne Durumdayız? Ne yapmalıyız? ”, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) yayın no: 285, ISBN: 978-975-6728-36-9, Eylül 2007, 100 s.

F100. Kaya M., “Su ve İnsan”, Türk Metal Dergisi, Sayı 95, Haziran 2007, s: 22-23.

F101. Kaya M., “Türkiye ve Eskişehir'in Devlet Yolları”, Eskişehir'e Yeni Bakış Dergisi, Sayı 58, Agustos 2007, s: 36-37.

F102. Kaya M., “ Çevre ve Çocuk Sağlığı, Bebiş Dergisi, Sayı 2, Eylül 2007, s: 4-5.

F103. Kaya M., “Toryum Nükleer Yakıt Dönüşümünün Perspektifi”, TİSK-İşveren dergisi, Cilt 46, Sayı: 3, Aralık 2007, s: 73—75.

F104. Kaya M., “2007'de Türkiye'de İş Yapma Kolaylığı/Zorluğu”, Türk Metal Dergisi, Sayı 100, Kasım 2007, s: 17-21.

F105. Kaya M., “Neden Gelişemiyoruz? Neden Refahımız Artmıyor?”, Termodinamik Dergisi, sayı 184, Aralık 2007, s: 60-66.

F106. Kaya M., “ Eskişehir'in Bacasız Sanayisi: Üniversiteler”, ESO - Sanayide Yeni Ufuk Dergisi, Ekim-Aralık 2007, sayı: 41, s:26-29.

F107. Kaya M., “Bilim-Teknoloji-Refah -1”, Sektörel Tanıtım, Otomasyon Dergisi, 2008/1, s: 54-56.

F108. Kaya M., “Toryum Milli Servet Olabilecek mi?”, Global Enerji Dergisi, Sayı 41, Ocak 2008, s: 22-26.

F109. Kaya M., “Çevreci Plastikler-Yeşil Ambalaj”, TİSK-İşveren Dergisi, Cilt 46, Sayı 5, Şubat 2008, s: 96-98.

F110. Kaya M., “Bilim-Teknoloji-Refah -2”, Sektörel Tanıtım Otomasyon dergisi, Mart 2008, s: 70-72.

F111. Kaya M., “Beyin Göçü Erozyonu”, Yenises Dergisi, Mart 2008, s: 44-45.

F112. Kaya M., “Gelişmiş Ülkelerin Kültür Mühendisliğinde ve Zeka Ekonomisinde en Önemli Silahı: Propoganda/Özendirme”, Türkiye İşveren sendikaları Konfederasyonu, İşveren Dergisi, Cilt 46, Sayı: 7, Nisan 2008, s: 87-92.

F113. Kaya M., “Su”, Eskişehir Ticaret Odası ETO Dergisi, Sayı 108, Ocak-Şubat 2008, s: 38-41.

F114. Kaya M., “ Çevreci Plastikler; Yeşil Ambalaj Üretmek İçin Geliyor”, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, İşveren Dergisi, Cilt 46, Sayı: 5, Şubat 2008, s: 96-98.

F115. Kaya M., “2005-2008 Yılları Arasında Türkiye'de İş Yapma Kolaylığı-Zorluğu, Eskişehir Ticaret Odası ETO Dergisi, Sayı 109, Mart-Nisan 2008, s: 26-27.

F116. Kaya M., “Türkiye'de Gelecek ve Umut Vaad Eden Sektörler”, Yenises Dergisi, Şubat 2009, s: 10—12.

F117. Kaya M., “ Türkiye'nin En Büyük İsrafı: Beyin Göçü”, Yenises Dergisi, Mayıs 2009, s: 8.

F118. Kaya M., “Research and Development in Turkey”, REX/270 Report for 26th meeting of the EU-Turkey Joint Consultative Committee, İstanbul-Turkey, 27-28 April 2009, 12p (prepared on behalf of TİSK).

F119. Kaya M., “Araştırma ve Geliştirme” Rapor Türkiye İşveren sendikaları Konfederasyonu (TİSK) hazırlanmış rapor, Nisan 2009.

F120. Kaya M., “Research and Development”, Report prepared for TİSK, Nisan 2009, 75 p.