Y.Doç.Dr. Kemal BİLİR

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Kemal BİLİR
Doğum Tarihi: 19 Ocak 1961

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maden Mühendisliği

Anadolu Üniversitesi

1989

Y. Lisans

Cevher Hazırlama

Anadolu Üniversitesi

1993

Doktora

Cevher Hazırlama

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

1997


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :

“Kömürden Piritik Kükürdün Uzaklaştırılması”
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Rifat BOZKURT


Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

“Modifiye Flotasyon Kolonunda İnce Tanelerin Sürüklenmesi ve İri Taneli Cevherlerin Zenginleştirilmesi”,
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Bahri ÖTEYAKA


Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Arş.Gör.

Müh.-Mim. Fakültesi, Anadolu Üniversitesi

1989-1993

Arş.Gör.

Müh.-Mim. Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

1993-1998

Yrd.Doç.

Müh.-Mim. Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

1998-


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

1. Öz, Y.. “Jameson Flotasyon Kolonunun Dizaynı ve Çalışma Değişkenlerinin İncelenmesi” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2000.
2. Tanacıoğlu, Ö., “Modifiye Flotasyon Kolonunda İnce Boyutlu Gang Tanelerinin Sürüklenmesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2004.


Projelerde Yaptığı Görevler :

1. “Kömürden Pirite Bağlı Kükürdün Uzaklaştırılması”, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Proje No: 90 K 120 370
2. “Etibank Mazıdağı Konsantratörü Kaba Artıklarının Değerlendirilmesi Etüdü”, 11 Mart 1993
3. “Linyit Kömüründen Pirite Bağlı Kükürdün Kolon Flotasyonu ile Uzaklaştırılması”, Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 95/11, Nisan 1995-Nisan 1997
4. “Sarıcakaya Eskişehir Yöresi Altere Granitlerinden Feldspat Kazanımı”, Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 97/1, Haziran 1997.
5. Manyetik taşıyıcı yöntemi ile kromit şlam artıklarından kromit’in kazanılması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu, 2008


İdari Görevler :

1. Staj Komisyonu Başkanlığı, 2001 - 2003
2. Bölüm Başkan Yardımcılığı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2001 - 2008
3. Fakülte Kurulu Üyeliği, 2008 -


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Derneği
Maden Mühendisleri Odası

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

  Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik Uygulama

2007-2008

Güz

Temel Bilgi Tek. Kullanımı

1

2

145

Bilgisayar Programlama

2

2

144

Kömür Hazırlama

3

0

3

İlkbahar

Temel Bilgisayar Bilimleri

2

2

294

Nümerik Analiz

2

0

119

2008-2009

Güz

Temel Bilgi Tek. Kullanımı

1

2

45

Bilgisayar Programlama

2

2

113

Kömür Hazırlama

3

0

5

İlkbahar

Temel Bilgisayar Bilimleri

2

2

168

Nümerik Analiz

2

0

78

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1 . BOZKURT, V., UÇBAŞ, Y. ,BİLİR, K., “Production of super clean magnesite-Manyezit artıklarından süper temiz manyezit üretimi”“Production of super clean magnesite-Manyezit artıklarından süper temiz manyezit üretimi”, Ore Dressing-Cevher Hazırlama,1999, 2, 37-46.


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında ( Proceedings ) basılan bildiriler :

B1. BOZKURT, V., BİLİR, K., BOZKURT, R., “Tunçbilek 0-30 mm Kriblaj Ürününün Kalite Arttırımı”, Proceedings of the III. International Mineral Processing Symposium, 11-13 September 1990, İstanbul, 287-294.

B2. ÖZDAĞ, H., UÇBAŞ, Y., BILIR, K., “Beneficiation of Mazıdağı Phosphate and Kümaş Magnesite Ores by Selective Agglomeration”, Proceedings of the III. International Mineral Processing Symposium, 11-13 September 1990, İstanbul, 440-450.

B3. ÖTEYAKA, B., UÇBAŞ, Y., BİLİR, K., ÖZDAĞ, H., “Entrainment of Fine Gangue Particles in Column Flotation with Negative Bias”, Proceedings of the 6 th International Mineral Processing Symposium, 24-26 September 1996, Kuşadası-Türkiye, 333-336.

B4. BİLİR, K., ÖTEYAKA, B., UÇBAŞ, Y., “The Effect of Particle Size on Recovery in Concentration of Feldspar by using MFC”, Proceedings of the 7 th International Mineral Processing Symposium, 15-17 September 1998, İstanbul, Türkiye, 323-327.

B5. ÖTEYAKA, B., BİLİR, K., GÜRSOY, H., UÇBAŞ, Y., BOZKURT, R., ÇİFTÇİ, M., “Recovery of Feldspar from Altered Granites”, Proceedings of the 8 th International Mineral Processing Symposium, 16-18 October 2000, Antalya- Türkiye, 323-326.

B6. BİLİR, K., ÖTEYAKA, B., PARLAKTUNA, O., PİRİNÇ, A., “Automatic Control of Flow Rates in a Negative Biased Flotation Column”, 9 th International Mineral Processing Symposium, 18-20 September 2002, Cappadocia- Türkiye, 135-137.

B7. ÖTEYAKA, B., BİLİR, K ., TAŞDEMİR, T., GÜRSOY, H., TAŞDEMİR, A., ÖZ, Y., “The Role of Nozzle and Downcomer Diameter in Jameson Cell”, 9 th International Mineral Processing Symposium, 18-20 September 2002, Cappadocia- Türkiye, 138-140.

B8. Y. Uçbaş, V. Bozkurt, K. Bilir, Recovery of Sanidine from Trachyte , Proceedings of the 11th International Mineral Processing Symposium 21-23 October 2008, Belek-Antalya.


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. ANKARA, H., BİLİR. K., “Kriblaj Tesisinde Kalite Denetimi” Madencilikte Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu'95, 28-29 Eylül 1995, İzmir, 235-240.

E2. BİLİR, K., ÖTEYAKA, B., UÇBAŞ, Y., ÖZDAĞ, H., “Bilgisayar Yardımıyla Geliştirilen İstatistiksel Modelle MGS'de Kromit Veriminin Tahmini”, Madencilikte Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu'95, 28-29 Eylül 1995, İzmir, 241-247.

E3. ÖTEYAKA, B., UÇBAŞ, Y., BİLİR, K., “Zonguldak Toz Kömürlerinin Modifiye Flotasyon Kolonuyla Zenginleştirilmesi”, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi, Türkiye 10. Kömür Kongresi, 20-24 Mayıs 1996, Zonguldak, 123-132.

E4. BİLİR, K., ÖTEYAKA, B., UÇBAŞ, Y., BOZKURT, R., SÜER, Ü., “Modifiye Flotasyon Kolonunda İri Taneli Feldspatların Zenginleştirilmesi”, 2. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 16-17 Ekim 1997, İzmir, 253-261.

E5. BOZKURT, V., UÇBAŞ, Y., BİLİR, K., “Manyezit cevherinin seçimli aglomerasyon ile zenginleştirilmesinde bazı bastırıcıların etkisi”, Türkiye 16. Madencilik Kongresi, 15-18 Haziran 1999, Ankara, 405-411.