Araş. Gör. Hasan Serkan GÖKÇEN

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Hasan Serkan GÖKÇEN
Doğum Tarihi:

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Maden Mühendisliği Bölümü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2007

Y. Lisans

Maden Müh. ABD, Cevher Hazırlama Bilim Dalı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2010

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Fen Bilimleri Enstitüsü/Maden Mühendisliği Anabilim Dalı (Dr)

EskişehirOsmangazi Üniversitesi

devam ediyor


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :

Sodyum feldispatın karıştırmalı bilyeli değirmende kuru olarak çok ince boyuta öğütülebilirliliğinin araştırılması, 2010.
Danışman: Prof.Dr. YAŞAR UCBAŞ


Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :


Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Araş.Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2009-

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

Sodyum Feldispatın Karıştırmalı Bilyalı Değirmende Çok İnce Öğütülmesinin Porselen Seramik Karo Üretimindeki Etkilerinin İncelenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 2009-2011.

Karıştırmalı Bilyalı Değirmende Mikanın Kuru Ve Yaş Olarak Mikronize Boyuta Öğütülmesinin Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 2013-2015.

Karıştırmalı Bilyalı Değirmende Mikanın Mikronize Boyuta Öğütmesinde Özgül Yüzey Alanı Değişiminin İncelenmesi, BAP, Araştırmacı, 2013.


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. GÖKÇEN HASAN SERKAN,ÇAYIRLI SERKAN,UCBAŞ YAŞAR (2015).  The effect of grinding aids on dry micro fine grinding of feldspar.  International Journal of Mineral Processing, 136, 42-44., Doi: 10.1016/j.minpro.2014.10.001 (Yayın No: 1378398).


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında ( Proceedings ) basılan bildiriler :

B1. ÇAYIRLI SERKAN,GÖKÇEN HASAN SERKAN,BOZKURT MURAT MÜMTAZ VOLKAN,UCBAŞ YAŞAR (2014).  Fine grinding of mica.  14th International Mineral Processing Symposium and Exhibition, 39-43. (Poster) (Yayın No: 1380237)

B2. ÇAYIRLI SERKAN,GÖKÇEN HASAN SERKAN,UCBAŞ YAŞAR,KAYACI KAĞAN (2013).  Dry fine grinding of mica in a stirred ball mill.  13th European Symposium on Comminution and Classification, 364-367. (Poster) (Yayın No: 1380217)

B3. GÖKÇEN HASAN SERKAN,ÇAYIRLI SERKAN,UCBAŞ YAŞAR,KAYACI KAĞAN (2012).  Dry grinding of albite in stirred ball mill: The effect of grinding time at different stirrer speeds.  8th International Industrial Minerals Symposium, 271-276. (Sözlü Bildiri) (Yayın No: 1380192)

B4. ÇAYIRLI SERKAN,GÖKÇEN HASAN SERKAN,UCBAŞ YAŞAR,KAYACI KAĞAN (2012).  Wet grinding of albite in stirred ball mill: The effect of grinding time at different stirrer speeds.  8th International Industrial Minerals Symposium, 71-76. (Poster) (Yayın No: 1380204)

B5. ÇAYIRLI SERKAN,GÖKÇEN HASAN SERKAN,UCBAŞ YAŞAR,KAYACI KAĞAN (2012).  Wet grinding of sodium feldspar in a stirred ball mill.  13th International Mineral Processing Symposium, 83-90. (Sözlü Bildiri) (Yayın No: 1380172)

B6. GÖKÇEN HASAN SERKAN,ÇAYIRLI SERKAN,UCBAŞ YAŞAR,KAYACI KAĞAN (2012).  Dry grinding of sodium feldspar in a stirred ball mill.  13th International Mineral Processing Symposium, 21-28. (Sözlü Bildiri) (Yayın No: 1380181)