Prof.Dr. Hüseyin ÖZDAĞ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Hüseyin ÖZDAĞ
Doğum Tarihi: 23.06.1949

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maden Mühendisliği

Hacettepe Üniversitesi

1973

Y. Lisans

Maden Mühendisliği

Hacettepe Üniversitesi

 

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Maden Mühendisliği

Birmingham University

1983

Prof.

Maden Mühendisliği

Maden Mühendisliği

I994


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :

Yüksek Mühendis Diploması ile mezun oldu. Ayrıca Yüksek Lisans tezi Yapmak Zorunluluğu yoktu


Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Dissolution of Çayeli Ore in Acidified Ferric Sulphate Solutions
Dr.Stuart GUY


Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Ar.Gör.

Mühendislik Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

1975-1978

Yrd. Doç.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Anadolu Üniversitesi

1984-1989

Doç.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Anadolu Üniversitesi

1990-1994

Prof.

Müh. Mim. Fakültesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

1994-


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

Nermin Gence Elazığ-Kefdağı kromitlerinin zenginleştirilmesi • 1985
Bahri Öteyaka Kütahya Gümüşköy-Aktepe baritinin flotasyonla zenginleştirilmesi.
Ferihan Kula KÜMAŞ tesisinin -4 mm boyutunun flotasyonla zenginleştirilmesi • 1988
Abdülkadir Coşanay Bigadiç bor madenleri işletme müessesesi yıkama tesisi artığının katı-sıvı ayrımı
Ali Uçar Kestelek tesis artıklarından borun kazanılması • 1989 •
Halil İpek Mazıdağ fosfat şlamının kolon flotasyonu yöntemiyle zenginleştirilmesi, 1990
Emin Cafer Çilek CaO dozajının gümüş çözünürlüğüne etkisinin araştırılması ve CaO-LIÇ ilişkisi • 1990
Bahattin Kaya Tane boyutunun gümüşün çözünürlüğüne etkisinin araştırılması • 1990
Bülent Selim Kaçmaz Kütahya-Gümüşköy cevherlerinin zenginleştirilmesi • 1991
Güner Sümer Alunitli kaolinlerin zenginleştirilmesi • 1991
Vedat Deniz Burdur-Yeşilova yöresi kromitlerinin zenginleştirilmesi • 1992
İbrahim Alp Kütahya Gümüşköy tesis atıklarından gümüş ve baritin kazanılması • 1992
A.Tahsin Uğurlubilek Düşük tenörlü cevherlerden kükürdün flotasyon ile kazanılması • 1993
Nezahat Ediz Kırka Boraks İşletmesi atık killerinin tuğla yapımında kullanılabilirliğinin araştırılması • 1994


Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Yaşar Uçbaş Manyezit cevherinin yağ aglomerasyonu yöntemi ile zenginleştirilmesi • 1991
Sabiha Koca Kaolin ve alunitin reaktif adsorpsiyon mekanizmalarının flotasyon reaktiflerinin seçimine etkisi • 1992
Emin Cafer Çilek Düşük tenörlü kükürt cevherlerinin kolon flotasyonu ile kazanılması • 1993
Fatma Garip Potasyum etil ksontat-pirit arayüzeyinde adsorbsiyon-termal desordsiyon işlemi ve desorblanan ksantat iyonlarının pirit yüzeyine tekrar adsorbsiyonu • 1994
Dilek Çuhadaroğlu Zonguldak lavuarı filtrasyon girişi-0,5 mm boyutlu kömürün yağ aglomerasyonu, flotasyon ve agkloflatasyon yöntemleri ile zenginleştirilmesi • 1994
Ali Uçar Fluorit flotasyonuna yüzey özelliklerinin etkisi • 1995
Vedat Deniz Bond öğütülebilirliği ve iş indeksi ile statik ve dinamik parametreler arasındaki ilişkiler • 1996
İbrahim Alp Yüksek frekanslı ses dalgalarının cevher zenginleştirmede kullanılabilirliğinin araştırılması • 1998
Bülent Selim Kaçmaz Feldspatların flotasyonunda reaktif seçimi için yüzey özelliklerinin ve reaktif adsorblama mekanizmalarının belirlenmesi • 1998
Eyüp Sabah Çeşitli amin türleri kullanılarak sepiyolitin adsorbsiyon mekanizmasının açıklanması • 1998
Nezahat Ediz Tinkal cevherinin zenginleştirilmesi ve borlu suların arıtılmasında tek kademeli çözme helezonu tasarımı • 1999
Veli Uz İnorganik, organik ve biyolojik bazlı ilavelerin killerin seramik özellikleri üzerine etkisi • 2004


Projelerde Yaptığı Görevler :

Araştırıcı ve yönetici


İdari Görevler :

Başlayış Tarihi

Bitiş Tarihi

Görevi

1975

1978

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Asistan Tem.)

1985

1989 Nisan

Bölüm Bşk Yard.

1989 Mayıs

1989 Ekim

Bölüm Başk.

1989 Kasım

1993 Eylül

Bölüm Bşk Yard.

1993 Ekim

1996 Ekim

Dekan Yard.

1995 Ekim

2004 Nisan

Senato Üyeliği

1999 Kasım

2002 Kasım

Dekan yard.

1999 Kasım

2002 Kasım

Fakülte Yön. Kur. Üyeliği

2002 Kasım

Devam ediyor

Bölüm Başk.

2002 Kasım

Devam ediyor

Fakülte Kurulu Üyeliği

2004 Nisan

Aralık 2007

Bor Araştırma uygulama Merkezi Müdürlüğü

Nisan 2007

 

Senato Üyeliği


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Maden Mühendisleri Odası Üyeliği
Cevher Hazırlama Derneği Üyeliği


Ödüller :

Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Doktora bursu
Nato Bursu


Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

  Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik Uygulama

2007-2008

Güz

Cevher Hazırlama II

3

2

110

Teknik İng. I

2

0

115

İleri Hidrometalurji

3

0

4

Manyetik Ayırma Çöz.

4

2

3

İlkbahar

Cevher Hazırlama I

3

2

105

Teknik İng. IV

2

0

106

Manyetik Ayırma Çöz.

4

2

2

Yaz

Cevher Hazırlama I

3

2

21

Teknik İng. I

2

0

15

Manyetik Ayırma Çöz.

4

2

1

Cevher Hazırlama II

3

2

16

Teknik İng. IV

2

0

15

2008-2009

Güz

Cevher Hazırlama II

3

2

105

Teknik İng. I

2

0

110

Manyetik Ayırma Çöz.

4

2

3

Uzmanlık Alan Dersi

3

0

1

İlkbahar

Manyetik Ayırma Çöz.

4

2

2

Uzmanlık Alan dersi

3

0

1

Cevher Hazırlama II

3

2

105

Teknik İng. IV

2

0

106

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.   GENCE, N., ÖZDAĞ, H., "Surface Properties of Magnesite and Surfactant Adsorption Mechanism" Int.J.Miner.Process. 43 (1995) 37-47.

A2.   GARİP, F., ÖZDAĞ, H. “The Adsorption of Potassium Ethyl Xahthate on Pyrite and Effect of Na 2 S on the Concentration of Xanthate Ion in the Potassium Ethyl Xanthate Solution.” International Journal of Mineral Processing 55(1998) 129-137

A3.   İPEK, H. , ANKARA, H., ÖZDAĞ, H ., “The Application of Statistical Process Control” Mineral Engineering 12(7( 827-835, 1999

A4.   EDİZ, N. , ÖZDAĞ, H., “ Processing of Tincal Ore With a Single-stage Helical Extractor.” LUMA, Leeds University Mining Association, 2001, 93-101.

A5.   NURBAŞ, N. M., KILICASLAN, S., ILHAN, S., OZDAG, H., “ Biosorption of Cr 6+ , Pb 2+ , and Cu 2+ Ions in Industrial Waste Water on Bacillus sp.” Chemical Engineering Journal, 85, (2002) 351-355.

A6.   UCAR, A., OZDAG, H., “ Mechanism of the Collector Adsorption in Fluorite Flotation.” Transaction of the Institution of Mining and Metallurgy, Section C,. Mineral Processing and Extractive Metallurgy, Technical note, Vol. III, C100-5, 2002

A7.   DENİZ, V., OZDAG, H., “A new Approach to Bond Grindability and Work Index: dynamic elastic parameters.” Mineral Engineering, Vol. 16, Issue 3, 2003, 211-217

A8.   YEREL, S; ANKARA, H; KONUK, A; ÖZDAĞ, H, “ Preventive maintenance policy supported by a quality control chart and Kolmogorov-Smirnov tests: Emet Colemanite Mineral Processing Plant, Turkey ” Mınerals & Metallurgıcal Processıng   Volume: 24, 2007, 152-156


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında ( Proceedings ) basılan bildiriler :

B1. BOZKURT, R., ÖZDAĞ, H., GEZGİN, N., "Manyezit Zenginleştirme Atıklarının Değerlendirilmesi", II. Uluslararası Cevher Hazırlama Sempozyumu Makaleleri. 4-6 Ekim 1988, İzmir, 209-218.

B2. ÖZDAĞ, H., BOZKURT, R., UÇAR, A., "Kestelek Bor Yıkama Artıklarından Borun Kazanılması", II. Uluslararası Cevher Hazırlama Sempozyumu Makaleleri. 4-6 Ekim 1988, İzmir, 281-288.

B3. ÖZDAĞ, H., UÇBAŞ, Y., "Beneficiation of Mazıdağı Phosphate and Kümaş Magnesite Ores by Selective Agglomeration", Proceedings of the III. International Mineral Processing Symposium. Sept. 11-13, 1990, İstanbul, Turkey, 440-456

B4. SÜMER, G., ÖZDAĞ, H., "Alünitli Kaolinlerin Zenginleştirilmesi", IV. Uluslararası Cevher Hazırlama Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Cilt 2., 1992, 644-655.

B5. KOCA, S., ÖZDAĞ, H., "Flotation of Alunite From Kaolin" , 5. International Mineral Processing Symposium. Spt.6-8, 1994.

B6. ÖZDAĞ, H., UÇBAŞ, Y., KOCA, S., "Recovery of Chromite from Slime and Table Tailings by Multi-Gravity Separator", International Conference on Innovations in Mineral Processing-Laurentian University, Sudbury, Ontario, Canada, June 6-8, 1994.

B7. UÇBAŞ, Y., ÖZDAĞ, H., "Relationship Between Shake Frequencey and Amplitude in the Concentration of Chromite Fines By Multi-Gravity Separator", 5. International Mineral Processing Symposium. Sept. 6-8 1994.

B8. EDIZ, N:, SEYFETTINOGLU, M.A., OZDAG, H., “The Use of Waste Materials in the Filtration of Nitrogen Oxides.” The First International Symposium on Mine Environmental Engineering, 29-31 July, 1996, Kutahya, Turkey.

B9. SÖNMEZ, E., ÖZDAĞ, H., SAVAŞ, M., “Beneficiation of Emet Tailings by Water Absorption+MechanicalAttrition+Magnetic Separation”, Proceedings of The 6th International Mineral Processing Symposium, 24-26 Sept.1996 Kuşadası-Türkiye, 143-149.

B10. ÖTEYAKA, B., UÇBAŞ, Y., BİLİR, K., ÖZDAĞ, H., ”Entrainment of Fine Particles in Column Flotation With Negative Bias”, Proceedings of The 6th International Mineral Processing Symposium, 24-26 Sept.1996 Kuşadası- Türkiye, 333-337.

B11. UÇBAŞ, Y., ÖZDAĞ, H., “Concentration of Magnesite Fines by Magnetic Separation and Selective Agglomeration” Proceedings of The 6th International Mineral Processing Symposium, 24-26 Sept.1996 Kuşadası- Türkiye,687-693.

B12. ÇUHADAROĞLU, D., ÖZDAĞ, H., “Flotation and Oil Agglomeration Studies for Beneficiation of -0.5 mm Coal of Zonguldak Washery” Proceeding of The 6th International Mineral Processing Symposium, 24-26 Sept.1996 Kuşadası-Türkiye 475-481

B13. UÇBAŞ, Y., ÖZDAĞ, H., " Alternative Approaches to Minimizing Collector Consumption in the Selective Agglomeration of Magnesite" 7. Balkan Conference on Mineral Processing, Romania, 26-30 May 1997, Vatra Dornei

B14. ÖTEYAKA, B., ÖZDAĞ, H.,SOTO, H., "Estimation of Interception Probability of Particle-Bubble in Flotation" 7. Balkan Conference on Mineral Processing, Romania, 26-30 May 1997, Vatra Dornei

B15. ÇİLEK, E.C., ÖZDAĞ, H., “A Comparison of Flotation Column Scale-up Models 7 the International Mineral Processing Symposium, İstanbul, 15-17 Sept. 1998.

B16. SEYFETTİNOGLU, M.A., EDIZ. N., OZDAG, H., SANDIKCI, A., AFYON, N.H., “ Treatment of Waste Water Containing Various Chemical Matters.” Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production.” 1998, ISBN 90 5410 9564

B17. SEYFETTİNOGLU, M.A., EDIZ. N., EDIZ, G., OZDAG, H. “ Wasteless Boron Industry.” The 35 th Annual Conference and the Tri-National American Turkish- Israeli Conference, March, Tel-Aviv, 1999.

B18. DENİZ, V., OZDAG, H., “ The Relationship Betweem Seismic Velocities and the Bond Work Index.” VIII Balkan Mineral Processing Conference, 13-18 Sept. ,1999, Belgrade Yugoslavia.

B19. IPEK; H., AKNARA, H:, OZDAG, H., “An Investigation into the Enrichment of Phosphate Slimes by Column Flotation.” XXI International Mineral Processing Congress, Rome, Italy, 23-27 June, 2000.

B20. ALP, I., OZDAG, H., “ Investigation of the Processing of Colemanite Tailing by Ultrasonic Sound Waves.” VIII International Mineral Processing Symposium, Antalya-Turkey, 16-18 Oct. 2000.

B21. DENİZ, V., OZDAG, H., “E new Approach to Bond Grindability and Work Index: Dynamic Elastic Parameters.” IX International Mineral Processing Symposium. Capadocia-Turkey, 18-20 Sept. 2002

B22. GOKTEPE, F., OZDAG, H., “ Beneficiation Study of Balya Lead-Zinc Mine Waste by Mozly Multi Gravity Separator.” IX International Mineral Processing Symposium. Capadocia-Turkey, 18-20 Sept. 2002

B23. SONMEZ, E., OZDAG, H., KOCA, S., İPEK, H., ”Beneficiation of Colemanite Concentrates From Fine Wastes.” Processing and Disposal of Minerals Industry Wastes' 03 in Falmouth, UK, June 18-20, 2003.

B24. KURAMA, H., OZDAG, H:, “The Leachcability of Metals and Nickel Extraction From Lignite Fly Ash.” Processing and Disposal of Minerals Industry Wastes' 03 in Falmouth, UK, June 18-20, 2003.

B25. UZ, V., IŞIK, İ., ÖZDAĞ, H. “ Effectcs of Ca(BO 2 ) 2 .H 2 O and Na 2 B 2 O 3 .4 H 2 O Addition on Viscosity and Plasticity Values in Clays.” III. International Boron Symposium, 2-4 November 2006, Ankara, Turkey.

B26. ALP, İ., DEVECİ, H., YAZICI, E.Y., ÖZDAĞ, H., SAVAŞ, M .” Enrichment of Kestelek Colemanite Ore by Magnetic Separation.” III. International Boron Symposium, 2-4 November 2006, Ankara, Turkey.

B27. BOZKURT, V., UÇBAŞ, Y., ÖZDAĞ, H. “Recovery of Leucite From Phonolite” XI. International Mineral Processing Symposium. Belek-Antalya -Turkey, 21-23 Oct. 2008


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. ÖZDAĞ, H., ”Hidrometalurjik Süreçler”, Anadolu Üni. Müh. Mim. Fak. Dergisi, Cilt 2, 1985, 149-157

D2. GENCE, N., ÖZDAĞ, H., ” Elazığ-Kefdağı Kromitlerinin Zenginleştirilmesi.” Anadolu Üni. Müh. Mim. Fak. Dergisi, Cilt 3, Sayı 1 1986,121-133

D3. ÖTEYAKA, B., ÖZDAĞ, H., “Kütahya Gümüşköy-Aktepe Baritinin Flotasyonla Zenginleştirilmesi.” Anadolu Üni. Müh. Mim. Fak. Yayınları, No.36, 1986, 105-122.

D4. ÖZDAĞ, H., BOZKURT, R., ÖTEYAKA, B., “ Mihallıçcık Kaoleninin Zenginleştirilmesi.”Akdeniz Üni. Isparta Müh. Fak. Dergisi No.34,1988,164-183

D5. YEŞİLKAYA, L., POSLU, K., ÖZDAĞ, H., “Kırka Boraks İşletmesi Tinkal Konsantratörü Artıklarındaki Kilin Flokülasyonla Ayrıştırılması ve Kullanılabilirliğinin Araştırılması.” Anadolu Üni. Müh. Mim. Fak. Dergisi, Cilt V, Sayı 2 1989.

D6. ÇİLEK, E.C., YAMIK, A., ÖZDAĞ, H., “Siyanür Liçi Parametreleri ve Gümüşköy Cevheri Örneğinin Liçinde pH'ın Rolü.” Akdeniz Üni. Isparta Müh. Fak. Dergisi Sayı 5, 1990, 63-79.

D7. GENCE, N., ÖZDAĞ, H., “Flotation of Magnesite With Sodium Oleate and OleicAcid as Collector; An Infrared Spectrophotometric Study.”, Doğa-Tr.I.of Engineering and Environmental Sciences 17, 1993, 53-56.

D8. DENİZ, V., ÖZDAĞ, H., YAMIK, A., "Burdur-Yeşilova Yöresi Kromitlerinin Zenginleştirilebilirliği", Cumhuriyet Üniv. Müh. Fak. Madencilik Bilim ve Teknolojisi Dergisi, C.1, S.1, 1993, 29-37.

D9. ÖZDAĞ, H., UÇBAŞ, Y., KOCA, S., "Enrichment of Chromite Ore by Means of Multi-Gravity Separator", Science and Technology Bulletin on Earth Sciences Çukurova Üniv. Yayını, Sayı 23, Aralık 1993,167-176.

D10. GENCE, N., ÖZDAĞ, H., "Amin Flotasyonuyla Serpantinin Manyezitten Ayrılması" Osmangazi Üniv. Müh.Mim.Fak. Dergisi. Sayı 1 Cilt lX 1996 43-53.

D11. GARİP, F., ÖZDAĞ, H., “Adsorplanmış Ksantatın Termal Desorpsiyonu ve Desorplanan Ksantatın Pirit Yüzeyine Tekrar Adsorpsiyonu” Madencilik, cilt 38, Sayı 2-3 , 1999

D12. TAŞDEMİR, A., ÖTEYAKA, B., ÖZDAĞ, H., Çeneli Kırıcıda Ufalanan Kromitlerin Tane Şekil Karakterizasyonu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt:XXI, Sayı:1,103-123, 2008.

D13. UZ, V., ÖZDAĞ, H., HOCAOĞLU, E. “CSH Katkısının Porselen Süspansion/Ürün Özelliklerine Etkilerinin Araştırılması” Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı:16, s.105-112 (ISSN – 1302 – 3055) Eylül 2008


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. DEMİREL, H. ve ÖZDAĞ, H., "Küresel Aglomerasyon Yöntemindeki Gelişmeler", Türkiye Madencilik Bilimsel ve Teknik 5. Kongresi 14-18 Şubat 1977, Ankara.

E2. ÖZDAĞ, H., "Demir(III) Sülfat Ortamında Kalkopiritin Çözündürülmesi Sırasında Oluşan Serbest Kükürdün Olumsuz Etkisinin Giderilmesi", Türkiye Madencilik Bilimsel ve Teknik 9. Kongresi, 6-10 Mayıs 1985, Ankara.

E3. UÇBAŞ, Ü.Ü., POSLU, K., ÖZDAĞ, H., "Etibank Kırka Tinkal Konsantratöründeki +1 mm'lik Kaba Konsantrenin Zenginleştirilmesi", Akdeniz Üniv. Isparta Mühendislik Fakültesi VII. Mühendislik Haftası, 25-29 Mayıs 1992.

E4. ÖZDAĞ, H., GÜRPINAR, G., SÖNMEZ, E., "Düşük Tenörlü Manyezit Cevherlerinden Kimyasal Yöntemlerle Magnezyum Bisülfit Üretimi Olanaklarının Araştırılması", Türkiye 14. Madencilik Kongresi, 6-9 Haziran 1995.

E5. SÖNMEZ, E., ÖZDAĞ, H., SAVAŞ, M., "Ses Ötesi Dalgaların Kolemanit Artıklarının Zenginleştirilmesinde Kullanımının Araştırılması" Türkiye 15. Madencilik Kongresi 6-9 Mayıs 1997, Ankara, 319-325.

E6. UÇBAŞ, Y., ÖTEYAKA, B., ÖZDAĞ, H., " Manyezit Cevherinin Yağ Aglomerasyonu ile Zenginleştirilmesinde Bazı Proses Değişkenlerinin Aglomera Boyutu ve Proses Verimi Üzerine Etkisi" Türkiye 15. Madencilik Kongresi 6-9 Mayıs 1997, Ankara, 383-389.

E7. EDİZ, N., SEYFETTİNOĞLU, A., ÖZDAĞ, H., " Akpınar Yöresi Üst Kömür Altı Sideritli Killerinin Seramik Sektöründe Kullanım Olanaklarının Araştırılması " VIII. Ulusal Kil Sempozyumu, 24-26 Eylül 1997, Kütahya

E8. İLHAN, S., NURBAŞ, M., EKMEKÇİ, S., ÖZDAĞ, H., " Pomzanın Biyoteknolojide Adsorbant Olarak Kullanımı. " I. Isparta Pomza Sempozyumu, 26-28 Haziran 1997, Isparta

E9. UÇBAŞ, Y., ÖTEYAKA, B., ÖZDAĞ, H., " Manyezit Cevherinin Yağ Aglomerasyonu ile Zenginleştirilmesinde Bazı Proses Değişkenlerinin Aglomerat Boyutu ve Oleik Asit Tüketimi Üzerine Etkisi." II. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 16-17 Ekim 1997, İzmir

E10. SABAH, E., SAĞLAM, H., ÖZDAĞ,. H., ÇELİK, M.S., “ Türk Sepiyolitlerinin Elektrokinetik Özellikleri” IV. Seramik Kongresi, Eylül 1998, Eskişehir.