Prof.Dr. Haldun KURAMA

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Haldun KURAMA
Doğum Tarihi: 14 Mayıs 1963

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maden Mühendisliği

Anadolu Üniversitesi

1985

Y. Lisans

Maden Mühendisliği

Anadolu Üniversitesi

1988

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Maden Mühendisliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

1994

Doç.

Maden Mühendisliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2004

Prof.

Maden Mühendisliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2008


Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Ar.Gör.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Anadolu Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Osmangazi Üniversitesi

1986-1993
1993-1994

Yar.Doç.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Osmangazi Üniversitesi

1994- 2003

Doç. Dr.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Osmangazi Üniversitesi

2004-2008

Prof. Dr.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Osmangazi Üniversitesi

2008-


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

Erbek, M.,"Atık Sulardan Amonyum İyonlarının Uzaklaştırılması", Osmangazi Üniversitesi, 1997
Çatalsarık, T., "Etibank 100.Yıl Gümüş İşletmesi Zenginleştirme Tesisinde Liç Ünitesine Geri Beslenen Suyun Arıtılması", Osmangazi Üniversitesi, 1998
Bilgiç, C., "Tunçbilek Termik Santral Atık Uçucu Kül’ün Endüstriyel Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi", Osmangazi Üniversitesi, 1999
Kaya, M., "Tunçbilek Termik Santralı Atık Taban Cürufunun Çimento Sanayinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması" Osmangazi Üniversitesi, 2005


Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Erkuş, S. "Atık Manyezit Tozlarının Magnezyum Diborid Üretiminde Kullanılması" Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Devam ediyor


Projelerde Yaptığı Görevler :

Eskişehir Kullanma Suyundaki Amonyum İyonlarının Uzaklaştırılması, Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje çalışanı, 1997

Doğal Zeolit ve Santral Taban Cürufunun Hafif Beton Üretiminde Kullanımının Araştırılması, Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje yöneticisi, proje No: 2005/150/8

İçme Sularından Amonyum İyonlarının Flotasyon Tekniği İle Uzaklaştırılması, TUBİTAK Proje yöneticisi, proje No: 105Y082


İdari Görevler :

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ERASMUS Fakülte Koordinatörlüğü 2003-
TSE Atıkların Karakterizasyonu MTC91 Ayna komite Üyeliği 2007-
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Araştırma Ve Uygulama Merkez Müdürlüğü 2007-


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Maden Mühendisleri Odası
Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Derneği


Ödüller :

MTA Genel Müdürlüğü Lisans Destekleme bursu 1983-1985

Milli Eğitim Bakanlığı Turkey-Hungary Bilateral Exchange Program bursu, 1991

Diğer Eğitim Faaliyetleri

Doktora sonrası araştırma, Freiberg Technical University, Freiberg-Almanya Eylül 1999-Ocak 2000

Doktora sonrası araştırma, Dresden Technical University, Dresden-Almanya Ocak 2000-Temmuz 2000

Çevre-Ekonomi Çalıştayı, Forgea International, Iglesias-Monteponi-İtalya, Mart 21-26, 2005

ERASMUS Akademik Değişim Programı, Tallinn College of Engineering, Faculty of Architectural and Environmental Engineering – Tallin –Estonya, Nisan 2007

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Analitik Kimya (Lisans)

İstatistik (Lisans)

Katı/Sıvı Ayırımı (Lisans)

Kimyasal Madencilik (Lisans)

Metalürjik Atıklar ve Çevre Kontrolü ( Metalürji Mühendisliği-Lisans)

Metalürji ( Lisans Yaz okulu)

Madencilik Endüstrisinde Atık Yönetimi ( Y. Lisans)

Gravite Ayırımı (Y. Lisans)

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1 . Kurama, H. ve Çatalsarık, T." Removal of Zinc Cyanide from a Leach Solution by Anionic Ion-Exchange Resin" Desalination , 129, 1-6 (2000).

A2 . Kurama, H. , Zimmer, A. ve Reschetilowski, W. "Chemical Modification Effect on the Sorbtion Capacities of Natural Clinoptilolite" Chem. Eng. Technol ., 25 ,301-305 (2002).

A3 . Kurama, H ., Poetzscke, J. and Haseneder, R. "The Application of Membrane Filtration for the Removal of Ammonium Ions from Potable Water" Water Research , 36, 2905-2909 (2002)

A4. Kurama, H. ve Göktepe, F. "Recovery of Zinc from Waste Material Using Hydrometallurgical Processes" Environmental Progress , 22, 3, 161-167(2003)

A5. Kara, A., Kurama, H. , Kara, Y. Kurama, S. "Utilization of Coal Combustion Fly Ash in Terracotta Bodies" Key Engineering Materials , 264-268, 2513-2516 (2004)

A6 . Karasu, B., Kaya, G., Aydasgil, A., Kurama, H. "Use of Tunçbilek Thermal Power Plant's Fly Ash in Stoneware Glazes as a Colouring Agent" Key Engineering Materials , 264-268, 2501-2504 (2004)

A7. Kurama, S., Kara, A., Kurama, H. " The Effect of Boron Waste in Phase and Microstructural Development of a Terracotta Body During Firing " Journal of the European Ceramic Society , 26, 755-760 (2006)

A8 . Kurama, S., Kara, A., Kurama, H. "Investigation of Borax Waste Behavior in Tile production" Journal of the European Ceramic Society , 27, 1715-1720 (2007)

A9 . Kurama, S., Kurama, H. "The Reaction Kinetics of Rice Husk Based Cordierite Ceramics" Ceramic International 34, 269-272 (2008)

A10. Kurama, H. ve Kaya M. " Usage of Coal Combustion Bottom Ash in Concrete Mixture" Construction and Building Materials 22, 1922-1928 (2008)

 A11. Kurama, H. Topçu,İ.B., Karakurt, C. "Properties of Autoclaved Aerated Concrete Produced from Coal Bottom Ash" J. of Material Processing Technology 209, 767-773 (2009)


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında ( Proceedings ) basılan bildiriler :

B1 . Kurama, H. ve Kaya, M. "Removal of Heavy Metals From Wastewater with Bigadic Clinoptilolite", Treatment and Minimization of Heavy Metal-Containing Wastes , Las Vegas, 113-126, TMS, Pennsylvania , 1994.

B2 . Kurama, H. ve Kaya, M. "Turkish Zeolite Uses as an Ion Exchanger ", 6 th Balkan Conference on Mineral Processing , Ohrid, 479-485, 1995.

B3 . Kurama, H. ve Kaya, M. " Heavy Metals Removal by Using Turkish Clinoptilolite Pb ++ , Cu ++ , Cd ++ ,Hg ++ /Na + equilibrium and kinetics," Min. Chem.95 The Fifth Symposium on Mining Chemistry , Istanbul, Vol. 1, 101-111, 1995.

B4 . Kurama, H. ve Kaya, M. "Pelletization of Natural Zeolites", Development of Metallurgy in Balkan at The Beginning of the XXI st Century , Varna, 1996.

B5 . Kaya, M., Kurama, H. Oz, D. "Comparison of Current Cyanide Distraction Methods", First International Symposium on Mine Environment Engineering , Kütahya, Dumlupınar Üniversitesi, 275-283, 1996.

B6 . Kurama, H., Oz,D. ve Kaya, M. "Technological Evaluation of Turkish Sepiolites", 6 th International Mineral Processing Symposium , Kusadası, Vol. 1, 407-415, A.A.Balkema, Rotterdam, 1996.

B7 . Kurama, H. Kaya, M. " Comparison of Air Pollution Problem in Two Cities of Turkey", 2 nd International Symposium on Energy, Environment & Economics , Kazan, Vol. 2, 273-278, Kazan Branch of Moscow Power Engineering Enstitute, Kazan, 1998.

B8 . Çatalsarik, T. ve Kurama, H. "Decomposition of Metal-Cyanide Complexes and Metal Recovery By using Acidification-Filtration-Reneutralization (AFR) Processes", VII. International Mineral Processing Symposium , İstanbul, 843-849, A.A.Balkema, Rotterdam, 1998.

B9 . Kaya, M. ve Kurama, H. "The Role of Flotation in Waste Recycling/Recovery", VIII Balkan Mineral Processing Conference , Belgrade, Vol. 1, 729-737, 1999.

 B10 . Kurama, H. Kara, A. " Utilisation of Coal Combustion Fly Ash In Traditional Ceramic Applications", TMS Fall 2002 Extraction and Processing division Meeting on Recycling and waste treatment in mineral and Metal Processing, Lulea, Sweden, 341-351, 2002

B11. Kurama, H. Kurama, S . "The effect of Chemical treatment on the Production of Active Silica from Rice Husk" 18.Th. International Mining Congress & Exhibition June 10-13, Antalya , Turkey , 431-437, 2003

B12 . Kurama, H. "The synthesis of Na-P Zeolite from Lignite Coal Fly Ash and NH 4 Ion Exchange Equilibrium" Global Symposium on Recycling Waste Treatment and Clean Technology, REWAS' 04, Madrid, Spain 1319-1329, 2004

B13 . Kurama, H. "Applications of Flotation Technique in Waste Treatment and Recycling" European Metallurgical Conference, EMC 2005, Dresden, Germany, volume 1, 387-403, 2005

B14. Kurama, H. "Power plant fly ash – A review of Beneficiation and Utilization" Sohn International Symposium Advance Processing of Metals and Materials, Edited By F. Kongoli and R.G. Reddy, San Diego Ca-US, Volume 9, 395-406, 2006

B15. Kurama, S., Kara, A. and Kurama, H. "Using De-watering sieve waste of borax to enhance the properties of floor tile" Sohn International Symposium Advance Processing of Metals and Materials, Edited By F. Kongoli and R.G. Reddy, San Diego Ca-US, Volume 5, 433-440, 2006

B16 . Hoşgün, H.L. and Kurama, H. "Dissolution Kinetics of Electro-filter Magnesite Dust Waste" XXIII International Mineral processing Congress Istanbul-Turkey, Edited by G. Önal et al, Volume 2, 1430-1434, 2006

B17. Kurama, H. " Recycle and Recovery of Metals from Secondary Sources" European Metallurgical Conference, EMC 2007, Düsseldorf, Germany, volume 2, 701-718, 2007

B.18. Kurama, H., Mergan, T., Karagüzel, C., Çelik, M.S., "Environmental Utilization of Flotation in Waste Stream Treatment", Proceedings of SECOTOX Conference and the International Conference on Environmental Management Engineering, Planning and Economics, Ed: Kongolos, A., Aravossis, K., Karagiannidis, A., Samaras, P., Skiathos-Grecee, June 24-28 Volume II, 1461-1466, 2007

B.19. Kurama, H., Karakurt, C., Topçu, İ.B. " Usability of the Turkish Coal Bottom Ash and Natural Zeolite in Concrete" Global Symposium on Recycling Waste Treatment and Clean Technology, REWAS' 08, Edited by Mishra, B., Lugwig, C., Das, S., Cancun, Mexico 1151-1156, 2008

B.20. Kurama, H., Mergan, T., Karagüzel, C., Demir, U., Çelik M. S. "Removal of Ammonium Ion from Tap Water by Flotation" Proceedings of the 11 th International Mineral Processing Symposium Edited by Özbayoğlu, G., Arol, A.İ., Ho ? ten, Ç., Atalay, Ü. Antalya , Turkey 1097-1105, 2008


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1 . Kurama, H., E Ataçlar, İ. Potoğlu, F. Savaroğlu ve S. Tokur "Zeolitin Triticum Satidum (Buğday) ve Cucumis Sativus (Salatalık)'ın Çimlenme-Bitki Büyüme ve Gelişmesi Üzerine Etkileri", Ekoloji Dergisi , cilt .8, 32 , 21-25 (1999).

D2 . Kurama, H. C. Bilgiç, M. Kaya "Evaluation of Tunçbilek Thermic Power Plant Fly Ash for Industrial Usage", Ore Dressing , 2 , 55-62 (1999).

D3 . Kurama, H. "Tunçbilek Termik Santralı Uçucu Külünden Metallerin Liç Edilebilirliği ve Ni kazanımı", Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1, 167-179 (2000).

D4 . Topçu, I.B., Kurama H. ve Karakurt, C. "Gaz Beton Üretiminde Taban Külünün Kullanımı" Çimento ve Beton Dünyası, 12 (68), 56-65 (2007)


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1 . Kurama, H. ve M. Kaya, "Atıksu Arıtımında Ca ++ /NH 4 Dengesi ve Endüstriyel Kullanım Parametrelerinin Belirlenmesi", Kayseri I. Atıksu Sempozyumu , 396-401, Kayseri, 1998.

E2. Kurama, H. ve N.S. Canarslan, "The Filtration of Pb ++ Ions Contained in a Wastewater by Foam Filter Fabricated Using Zeolite Based Composites ", 3. Seramik Kongresi . , İstanbul, Vol. 2, 463-470, Türk seramik Derneği, İstanbul, 1996.

E3. Erdoğan, N., M. Kaya, H. Kurama "Tane Boyut Dağılımının Krom-Manyezit Tuğla Kalitesine Etkisi ", Uluslar Arası Katılımlı IV. Seramik Kongresi , Eskişehir, Vol. 1, 223-229, Türk Seramik Derneği, İstanbul, 1998.


F. Diğer yayınlar :

F1. Kurama, H. "Oksitli Minerallerin Flotasyonu", Mesleki Gelişim Kursları; Cevher Hazırlama Sistemleri, Anadolu Üniversitesi, 1991.

F2. Taouli, A., Kurama, H. ve Reschetilowski, W., " Acidity and Catalytic Activity of Natural Clinoptilolite ", 4. Deutsche Zeolith-Tagung, Frankfurt am Main, Deutschland, Mart 2002.( Poster sunum-özet olarak sempozyum özet kitabında yer almıştır)

F3. Karasu, B.,H. Kurama, G. Kaya, ve A. Aydaşgil, "Use of Tunçbilek Thermal Plant Fly Ash in Stoneware Bodies", 11. Uluslararası Metalürji Kongresi, İstanbul, 5-9 Haziran 2002-(Poster sunum)

F4. Kurama, H. ve Özdağ, H. "The Leachability of Metals and Nickel Extraction from Lignite Fly Ash" Processing a nd Disposal of Minerals Industry Wastes ‘03 Cornwall-UK, 2003- (Poster sunum)