Prof.Dr. Halil İPEK

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Halil İPEK
Doğum Tarihi: 10 Ocak 1964

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maden Mühendisliği

Anadolu Üniversitesi

1987

Y. Lisans

Maden Mühendisliği

Anadolu Üniversitesi

1990

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Maden Mühendisliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2003

Doç.

Maden Mühendisliği, Cevher Hazırlama ABD

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2008

Profesör Maden Mühendisliği, Cevher Hazırlama ABD Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2014


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :

Mazıdağ Fosfat Şlamının Kolon Flotasyonu Yöntemiyle Zenginleştirilmesi
Doç. Dr. Hüseyin Özdağ


Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Seramik Hammadde Karışımlarının Öğütülebilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi
Prof. Dr. Yaşar Uçbaş


Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Mühendis

Etibank Bigadiç Maden İşletmesi

1991-1996

Ar.Gör.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

1996-2003

Dr.Ar.Gör.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2003-2005

Yard.Doç. Dr.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2005-2008

Doç. Dr.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2008-


Projelerde Yaptığı Görevler :

Ses Ötesi Dalgaların Bor Konsantresi Kazanımında ,Kullanılabilirliği, Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 199715004, Proje Çalışanı, 1999.

Seramik Hammadde Karışımlarının Öğütülebilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi, Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 199915011, Proje Çalışanı, 2003.

Manyetik Taşıyıcı Yöntemi Kullanarak Pegmatitlerden Feldispatların Kazanılması, Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 200215005, Proje Çalışanı, 2004.


İdari Görevler :

Bölüm Başkan Yrd. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2009-


Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

  Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik Uygulama

2007-2008

Güz

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı (Maden Müh. Böl.)

1

2

42

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı (Maden Müh. Böl. II. Öğr)

1

2

27

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı (Mimarlık Bölümü)

1

2

35

İlkbahar

Temel Bilgisayar Bilimleri (Mimarlık Bölümü)

2

2

46

Öğütme Teknolojisi (I. Öğr)

3

0

22

Öğütme Teknolojisi (II. Öğr)

3

0

15

2008-2009

Güz

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı (Maden Müh. Böl.)

1

2

58

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı (Mimarlık Bölümü)

1

2

24

İlkbahar

Temel Bilgisayar Bilimleri (Jeoloji Müh. Bölümü)

2

2

65

Temel Bilgisayar Bilimleri (Endüstri Müh. Bölümü)

2

2

92

Temel Bilgisayar Bilimleri (Endüstri Müh. Böl. II. Öğr)

2

2

55

Temel Bilgisayar Bilimleri (Mimarlık Bölümü)

2

2

33

Öğütme Teknolojisi (I. Öğr)

3

0

17

Öğütme Teknolojisi (II. Öğr)

3

0

14

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. İpek, H ., " Effect of grinding media shapes on breakage parameters ", Particle & Particle Systems Characterization ,   24 , 229-235 (2007)

A2 . İpek, H ., "As a Grindig Media Shape Cylpebs vs Balls", Trans Inst Min Metall C , 115 , No 2, 91-93 (2006)

A3. İpek, H ., " The effects of grinding media shape on breakage rate " Minerals Engineering , 19 , 91-93 (2006).

A4. Bozkurt V., Ucbas Y., Koca, S., İpek, H ., "Recovery of feldspar from trachyte by flotation", Minerals Engineering , 19 , 1216-1217 (2006).

A5. İpek, H ., Ucbaş, Y.ve Hoşten, Ç., "Ternary-Mixture Grinding of Ceramic Raw Materials", Minerals Engineering , 18 , 45-49 (2005).

A6. İpek, H ., Ucbaş, Y., Yekeler ve M., Hoşten, Ç., "Dry Grinding Kinetics of Binary Mixtures of Ceramic Raw Materials by Bond Milling", Ceramics International , 31 , 1065-1071 (2005).

A7. İpek, H ., Ucbaş, Y., Yekeler ve M., Hoşten, Ç., "Grinding of ceramic raw materials by a standard bond mill: Quartz, Kaolin and K-Feldspar", Trans Inst Min Metall C , 114 C213-C218 (2005).

A8. İpek, H ., Ucbaş, Y.ve Hoşten, Ç., "The Bond Work Index of Mixtures of Ceramic Raw Materials, Minerals Engineering 18 , 981-983 (2005).

A9. Sönmez, E., Koca, S., Özdağ, H.ve İpek, H ., "Benefication of Colemanite Concentrates from Fine Wastes by Using Ultrasound Waves", Minerals Engineering , 17 , 359-361 (2004)

A10 . İpek, H ., Ankara ve H., Özdağ, H., "The Aplication of Statistical Process Control", Minerals Engineering , 12 , 827-835 (1999).


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında ( Proceedings ) basılan bildiriler :

B1. Bozkurt V., Ucbas Y., Sonmez, E., İpek, H ., Koca, S., "Recovery Separation of Felsapar Minerals from quartz using magnetic carrier technology", 23 th Int. Mineral Processing Congress , 3-8 September, Istanbul, Turkey 963-968, 2006

B2. İpek, H., "Investigation of the Effects of Interstitial Filling Ratios on the Dry Grinding kKnetics of K-Feldspar", Sohn Int.Sym. Advanced Process. of Metals and Materials (The Minerals, Metals & Materials Society ), August 27-31, San Diego, CA, USA, 605-612, 2006

B3. Bozkurt, V., Uçbaş, Y., Koca, S. ve İpek, H ., "Trachyte: Alternative Source of Feldspar", 10 th Int. Mineral Processing Symposium , 5-7 October, Çeşme, İzmir, Turkey, 1039-1045, 2004.

B4. İpek, H ., Ucbaş, Y. ve Hoşten, Ç., "Determination of the Grindability Characteristics of Ceramic Raw Materials", 10 th Int. Mineral Processing Symposium , 5-7 October, Çeşme, Turkey, 113-117, 2004.

B5. Göktepe, F., İpek, H .ve ÇobanN, F., "Iron Removal From Balıkesir/İvrindi Talc Ore", 10 th Int. Mineral Processing Symposium , 5-7 October, Çeşme, Turkey, 199-204, 2004.

B6. İpek, H .ve Gürsoy, H., "Possible Use of -3mm Ulexite Tailings as Marketable Product", 6 th . Southern Hemisphere Meeting on Mineral Technology May 27–June 1, Rio de Janerio, 726-731, 2001

 B7. İpek, H . ve Özdağ, H., "An Investigation into the Enrichment of Phosphate Slime by Column Flotation", 21 th Int. Mineral Processing Congress , 23-27 June Rome, Italy C8a1-C8a5, 2000.

 B8. İpek, H . ve Bozkurt, V., "Benefication of Emet Colemanite Tailings by Ulrasonic Sound Waves", 6 th . Int. Conf. on Enviromental Issues and Management of Waste in Energy and Mineral Production , May 30-June 2, Calgary, Canada, 431-434, 2000.

B9. Ankara, H., İpek, H .ve Konuk, A., "Determination of Preventive Maintenance Schedule Using Statistical Process Control", 6 th Int. Conf. on Enviromental Issues and Management of Waste in Energy and Mineral Production , May 30-June 2, Calgary, Canada, 669-672, 2000.


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1 . İpek, H . ve Uçbaş, Y., "Temel Seramik Hammaddelerinin İş İndekslerinin Belirlenmesi", Osmangazi Üniversitesi. Mühendislik. Mimarlık Fakültesi. Dergisi , Cilt: XVI, Sayı: 2, 45-51, 2003.


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1 . Bozkurt, V., Uçbaş, Y., Koca, S. ve İpek, H ., "Yeni Bir Feldspat Kaynağı: Trakit", 5 th .Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu , 13-14 Mayıs, İzmir, Turkey, 318-322, 2004.

E2. Özgür, İ., Bozkurt, ve İpek, H ., "Boşluk Doldurma Oranının Kolemanit'in Öğütme Kinetiği Üzerine Etkisi", 5 th .Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu , 13-14 Mayıs, İzmir Turkey, 323-327, 2004.