Prof.Dr. Ender SÖNMEZ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Ender SÖNMEZ
Doğum Tarihi: 14.09.1956

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maden Mühendisliği

Eskişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi

1979

Y. Lisans

Maden Mühendisliği/ Cevher Hazırlama

Anadolu Üniversitesi

1985

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Maden Mühendisliği/ Cevher Hazırlama

Dokuz Eylül Üniversitesi

1991

Doç. / Prof.

Maden Mühendisliği/ Cevher Hazırlama

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

1998/2005


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :

“Mazıdağı-Taşıt Fosfat Cevherinin Zenginleştirilmesi”
Danışman: Yar. Doç. Ö. Faruk Emrullahoğlu


Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

“Kırka Tinkal Cevheri ve Konsantresinin Zenginleştirilme Olanaklarının Araştırılması”
Danışman: Prof. Dr. Yavuz Aytekin


Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Ar.Gör.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Anadolu Üniversitesi

1984-1991

Dr.Ar.Gör.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Anadolu Üniversitesi

1991-1992

Dr. Ar. Gör.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Osmangazi Üniversitesi

1992-1993

Yar.Doç.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Osmangazi Üniversitesi

1993- 1998

Doç. Dr.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Osmangazi Üniversitesi

1998-2005

Prof. Dr.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Osmangazi Üniversitesi

2005-


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

Gürpınar, G., “Düşük Tenörlü Cevherlerden Kimyasal Yöntemlerle MgCO3 Üretimi” Osmangazi Üniversitesi, FBE., 1993.

Savaş, M., “Etibank Emet Kolemanit İşletmesi Gölet Artıklarının Zenginleştirilme Olanaklarının Araştırılması” Osmangazi Üniversitesi, FBE., 1994.

Turgut, B., “Düşük Tenörlü Karaburhan Kromitlerinin Zenginleştirilebilirliğinin Araştırılması” Osmangazi Üniversitesi, FBE., 1995.

Yıldız, Y., “Artık Manyezit Cevherlerinin Zenginleştirilmesi” Osmangazi Üniversitesi, FBE., 2000.

Toraman, N., “Kütahya-Gümüşköy Gümüş Cevherinden Flotasyon Yöntemiyle Ön Konsantre Kazanımının Araştırılması” Osmangazi Üniversitesi, FBE., 2001.

Cankut, G., “Granit Seramik Karolarda Görülen Leke Tutma Hatasının Giderilmesi ve Seramik Atıkların Değerlendirilebilirliğinin Araştırılması”, Osmangazi Üniversitesi, FBE., 2004.

Çetinkaya, F., “Kavak-Krom Artıklarının Zenginleştirilebilirliğinin Araştırılması”, Osmangazi Üniversitesi, FBE., 2004.

Şimşek, O., “Kırka Tinkal Cevherinin Dekripitasyon Yöntemiyle Zenginleştirilmesi”, Osmangazi Üniversites, FBE, 2006.


Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Köseoğlu , K., “Na+, K+, Ca+2 ve Al+3 Katyonları ile Doyurulmuş Kaolinitin Reolojik Özellikleri”, Osmangazi Üniversitesi, FBE., 2003.

Karagüzel, C., “ Na-K-Feldspat Minerallerinin Flotasyon Yöntemi ile Ayrımında Hidrofobisiteyi Etkileyen Parametreler”, Osmangazi Üniversitesi, FBE, 2005.

Gürpınar, G., “Ses Ötesi Dalgaların Cevher Zenginleştirmede Kullanılabilirliğinin Araştırılması”, Osmangazi Üniversitesi, FBE, 2007.


Projelerde Yaptığı Görevler :

“Etibank Bandırma Boraks ve Asit Fabrikaları İşletmesi Müessesesi Boraks Fabrikası Artıklarının Kullanılabileceği Sanayi Dallarının Belirlenmesi”, Etibank Destekli Proje, Proje Yürütücüsü: Önce, G., Projede Görev Alanlar: Özdağ, H., Öteyaka, B., Uçbaş, Y., Sönmez, E., 1998.

“Etibank Bandırma Boraks ve Asit Fabrikaları İşletmesi Müessesesi Asitborik Fabrikası Artıklarının Kullanılabileceği Sanayi Dallarının Belirlenmesi”, Etibank Destekli Proje, Proje Yürütücüsü: Önce, G., Projede Görev Alanlar: Özdağ, H., Öteyaka, B., Uçbaş, Y., Sönmez, E., 1998.

“Ses Ötesi Dalgaların Bor Konsantresi Kazanımında Kullanılabilirliği”, Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Destekli Proje, Proje Yürütücüsü: Sönmez, E., Projede Görev Alanlar: Özdağ, H., Koca, S., İpek, H., 1997-2000.

“Kütahya-Gümüşköy 100. Yıl Gümüş İşletmesinde Siyanür Geri Kazanımı ve Gümüş Verimini Arttırma Çalışmaları”, Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Destekli Proje, Proje Yürütücüsü: Kaya, M., Projede Görev Alanlar: Sönmez, E.,Öz, D., 2002.

“Manyetik Taşıyıcı Yöntemi Kullanılarak Pegmatitlerden Feldspatların Kazanılması” Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Destekli Proje, Proje Yürütücüsü: Bozkurt, V., Projede Görev Alanlar: Uçbaş, Y., Sönmez, E., Koca, S., 2005.

“Çeşitli Feldspat Oluşumlarının Na ve K-Feldspatların Flotasyonla Seçimli Olarak Ayrılması ve Endüstride Kullanımlarının Araştırılması”, Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Destekli Proje, Proje Yürütücüsü: Sönmez, E., Projede Görev Alanlar: Çelik, M.S., Karagüzel, C., 2003 .


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Maden Mühendisleri Odası
Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Derneği


Ödüller :

TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülleri


Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

  Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik Uygulama

2007-2008

Güz

Endüstriyel Hammaddeler ve Hazırlanması

3

0

114

Endüstriyel Hammaddeler Çözümlemeleri

4

2

4

İlkbahar

Cevher Zenginleştirme Tesisleri

3

0

23

Endüstriyel Hammaddeler Çözümlemeleri

4

2

2

2008-2009

Güz

Endüstriyel Hammaddeler ve Hazırlanması

3

0

93

Endüstriyel Hammaddeler Çözümlemeleri

4

2

4

Uzmanlık Alan Dersi (Dr)

3

0

1

İlkbahar

Cevher Zenginleştirme Tesisleri

3

0

17

Endüstriyel Hammaddeler Çözümlemeleri

4

2

2

Uzmanlık Alan Dersi (Yl)

3

0

1

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Koca, H., Koca, S., Sönmez, E., 1998, “Cleaning of Seyitömer Thermic Power Plant's Fuel by Multi-Gravity Separator ”, Bulletin of the Czech Geological Survey , Volume 74, No. 3, pp. 151-154

A2. Sonmez, E., Koca, S., Ozdag, H., Ipek, H., 2004; “Beneficiation of Colemanite Concentrates From Fine Wastes by Using Ultrasound Waves”, Minerals Engineering , Volume 17, pp. 359-361.

A3. Gurpinar, G., Sonmez, E., Bozkurt, V., 2004; “Effect of Ultrasonic Treatment on Flotation of Calcite, Barite and Quartz”, Mineral Processing and Extractive Metallurgy (Trans. Inst. Min. Metall.C) , Volume. 113, No. 2, pp. 91-95.

A4. Karagüzel, C., Can, M.F., Sonmez, E., Celik, M.S., 2005; “Effect of Electrolyte on Surface Free Energy Components of Feldspar Minerals Usıng Thin Layer Wicking Method”, Journal of Colloid and Interface Science Volume 285 , Issue 1, pp. 192-200.


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında ( Proceedings ) basılan bildiriler :

B1. Sönmez, E., Aytekin, Y., 1992; “Kırka Tinkal Cevherinden Doğrudan Çözeltme ve Üç Kademeli Flokülasyon Yoluyla B 2 O 3 Kazanılması” In Proceeding of the 4 th International Mineral Processing Symposium , Antalya, Turkey, Vol. 2, pp. 751-764.

B2. Sönmez, E., Özdağ, H., Savaş, M., 1996; “Emet Gölet Artıklarının Suda Bekletme + Mekanik Dağıtma + Manyetik Ayırma Yoluyla Zenginleştirilmesi”, In Proceeding of the 6 th International Mineral Processing Symposium , Kuşadası, Turkey, pp. 143-148.

B3. Sönmez, E. and Koca, H., 1997; “Cleaning of Fine Coals by Multi-Gravity Separator”, In Proceeding of the 3 th European Coal Conference, 1997, İzmir, Turkey, pp. 481-489.

B4. Sönmez, E. and Turgut, B., 1997; “Enrichment of Chromite Ore by Means of Multi-Gravity Separator”, In Proceeding of the 7 th Balkan Conference on Mineral Processing , Vatra Dornei-Romania, Vol.I, pp. 332-336.

B5. Sönmez, E., Turgut, B., 1998; “Enrichment of low-grade Karaburhan chromite ores by gravitational methods” In Proceeding of the 7 th International Mineral Processing Symposium , İstanbul-Turkey, pp. 723-726.

B6. Koca, H., Koca, S., Sönmez, E., 1998; “Physical Concentration of Seyitömer Oil-Shales by Multi-Gravity Separator”, In Proceedings of Second International Symposium on Mine Environmental Engineering, Brunel University, UK, pp. 141-150.

B7. Koca, H., Koca, S., Sönmez, E., Ertok, C., 1999; “De-sliming and Cleaning of Kütahya –Seyitömer Lignites by Multi-Gravity Separator”, In Proceedings of VII Balkan Mineral Processing Conference, Salatic, D., (Editor), Volume II, Faculty of Mining and Geology, University of Belgrade, pp. 537-545.

B8. Gürpınar, G., Sönmez, E., Özdağ, H., 1999; “The Effect of Ultrasonic Treatment on Flotation”, In Proceedings of VII Balkan Mineral Processing Conference, Salatic, D., (Editor), Volume I, Faculty of Mining and Geology, University of Belgrade, pp. 175-178

B9. Öz, D., Kaya, M., Sönmez, E., Toraman, N., 2002; “Flotation and Roasting of Kütahya-Gümüşköy Silver Ore” In Extended Abstract of the IX th Internaional Mineral Processing Symposium , Cappadocia-Turkey, pp. 127-128.

B10. Sonmez, E., Koca, S., Ozdag, H., Ipek, H., 2004; “Beneficiation of Colemanite Concentrates From Fine Wastes by Using Ultrasound Waves”, Processing and Disposal of Minerals Industry Wastes , in Falmouth, UK

B11. Sonmez, E., Bozkurt, V., 2004; “Concentration of Magnesite Wastes”, Processing and Disposal of Minerals Industry Wastes , in Falmouth, UK

B12. Karagüzel, C., Can, M.F., Sönmez, E., Çelik, M.S., 2004; “Measurment of Contact Angles on Powder Feldspars Using Thin Layer Wicking Method”, In Proceedings of the X th International Mineral Processing Symposium , Çeşme, Turkey, pp. 359-367.

B13. Bozkurt, V., Uçbaş, Y., Sönmez, E., İpek H. and Koca, S., 2006; “Separation of Feldspar Minerals From Quartz Using Magnetic Carrier Technology”, T048, XXIII. International Mineral Processing Congrees, 3-8 Eylül, İstanbul.

B14. Gürpınar, G., Sönmez, E., 2008;”Effect of Ultrasound Waves on Gold Leaching”, In Proceedings of the 11 th International Mineral Processing Symposium , Antalya-Turkey, pp. 451-456.


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Sönmez, E., Sadıkoğlu, M., 1994; “Kırka Tinkal Cevherinin Dekrepitasyon Yoluyla Zenginleştirilmesi”, Geosound , Sayı 24, pp. 93-99.

D2. Sönmez, E., 1997; “Untersuchungen zur Verwendbarkeit von Konzentratorabfällen als Ziegelrohstoff (aus den Proben von Seydişehir Rotschlamm and Kırka Boraxton)”, Osmangazi Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi Dergisi , Cilt 10, Sayı 1, pp. 38-45.

D3. Sönmez, E., Öteyaka, B., Yıldırım, G., 2003; “Use of Altered Granite in Wall Tile Production”, The Journal of Ore Dressing , Volume 5 (9), pp. 6-12.


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Sönmez, E., Aytekin, Y., 1992; “Karıştırma - Yıkama Yoluyla 1-6 mm Tane İriliğindeki Tinkal Konsantresinin B 2 O 3 Tenörünün Arttırılması”, Akdeniz Ü. İsparta M.M.F. Mühendislik Haftası, Tebliğ Özetleri, İsparta, s. 11.

E2. Sönmez, E., Özdağ, H., Özler, A., Sümer, G.,1993; “Kırka Boraks İşletmesindeki Artık Killerin Seramik Endüstrisinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması”, Türkiye 13. Madencilik Kongresi, Bildiriler Kitabı, İstanbul, s. 561-566.

E3. Sönmez, E., 1994; “Kırka Tinkal Cevherini Zenginleştirme Olanaklarının Araştırılması”, Bor Mineralleri Zenginleştirme Semineri, Bildiriler Kitabı, İzmir, s. 17-36.

E4. Sönmez, E., Gün, E., 1994; “Kütahya Altıntaş-Oysun Grafitlerinin MGS ile Zenginleştirilebilirliğinin Araştırılması”, Süleyman Demirel Üniversitesi, M.M.F. Müh. Haftası, Tebliğ Özetleri, İsparta, s. 40.

E5. Özdağ, H., Gürpınar, G., Sönmez, E., 1995; “Düşük Tenörlü Manyezit Cevherlerinden Kimyasal Yöntemlerle Magnezyum Bisülfit Üretimi Olanaklarının Araştırılması”, Türkiye 14. Madencilik Kongresi, Bildiriler Kitabı, Ankara, s. 425-430.

E6. Sönmez, E., Yorulmaz, E., 1995; “Kırka Boraks İşletmesi Artıkl Killerinin Tuğla Yapımında Kullanılabilirliğinin Araştırılması”, 1. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Bildiriler Kitabi, İzmir, s. 163-168

E7. Sönmez, E., Savaş, M., 1996; “Emet Gölet Artıklarının Kalsinasyon + Eleme Yoluyla Zenginleştirilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, M.M.F. Müh. Haftası, Tebliğ Özetleri, İsparta, s. 17.

E8. Sönmez, E, Özdağ, H., Savaş, M., 1997, “Ses Ötesi Dalgaların Kolemanit Artıklarının Zenginleştirilmesinde Kullanımının Araştırılması”, 15. Madencilik Kongresi Bildiriler Kitabı , Güyagüler, T., Ersayın, S., Billgen, S. (eds), 6-9 Mayıs, Ankara, s. 319-324.

E9. Sönmez, E., Öteyaka, B., Çuhadaroğlu, D., 1997; “Feldspat Artıklarının Manyetik Ayırmayla Zenginleştirilebilirliğinin Araştırılması”, 2. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, İzmir, s. 267-271.