Y.Doç.Dr. Derya ÖZ AKSOY

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Derya ÖZ AKSOY
Doğum Tarihi: 11.10.1971

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maden Mühendisliği

Anadolu Üniversitesi

1992

Y. Lisans

Maden Mühendisliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

1995

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Maden Mühendisliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2002

Doc. / Prof.

Maden Mühendisliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

1999


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :

“Kömürden Piritik Kükürdün Uzaklaştırılması”
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Rifat BOZKURT


Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

“Modifiye Flotasyon Kolonunda İnce Tanelerin Sürüklenmesi ve İri Taneli Cevherlerin Zenginleştirilmesi”,
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Bahri ÖTEYAKA


Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Araş.Gör.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Anadolu Üniversitesi

1994-2003

Yar.Doç. Dr.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2003-


Projelerde Yaptığı Görevler :

“Kütahya Gümüşköy 100. Yıl Gümüş İşletmesi’nde siyanür geri kazanımı ve gümüş verimini artırma çalışmaları” , Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Muammer KAYA, Projede Görev Alanlar: Arş.Grv. Derya ÖZ.


Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

  Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik Uygulama

2007-2008

İlkbahar

Akışkanlar Mekaniği (I. ve II. Öğretim)  

3

0

 

Mühendislik Çözümlemeleri (I. ve II. Öğretim)

4

2

 

Yaz

Akışkanlar Mekaniği

3

0

 

Cevher Hazırlama III

3

2

 

Mühendislik Çözümlemeleri

4

2

 

2008-2009

İlkbahar

Akışkanlar Mekaniği (I. ve II. Öğretim)  

3

0

 

Mühendislik Çözümlemeleri (I. ve II. Öğretim)

4

2

 

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Oz, D., Koca, S., Koca, H., 2009 ; " Recycling of Coal Combustion Wastes ", Waste Management & Research, Volume: 27, No: 3, pp: 267-273 .


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında ( Proceedings ) basılan bildiriler :

B1. Kaya, M., Öz, D., 1995, “Waste Paper Deinking by Froth Flotation”, XIX. International Mineral Processing Congress, pp: 167-170, October 22-27, Colerado, U.S.A.

B2. Kaya, M., Kurama, H., Öz, D., 1996, “Comparison of the Current Cyanide Destruction Methods”, The First International Symposium on Mine Environmental Engineering, pp: 275-282, 29-31 July, Kütehya-Türkiye.

B3. Kurama, H., Öz, D., Kaya, M., 1996, “Technological Evaluation of Turkish Sepiolites” VI. International Mineral Processing Symposium pp: 407-414, 24-26 September, Kuşadası, Türkiye.

B4. Öz, D ., Kaya, M., Sönmez, E., Toraman, N., 2002, “Flo tation and Roasting of Kütahya Gümüşköy Silver Ore”, IX. International Mineral Processing Symposium, pp: 127-128, 18-20 September, Cappadocia, Türkey. (Özet metin).

B5. Oz, D., Koca, H., Koca, S., 2004; "Beneficiation of Unburned Carbon from Coal Combustion Wastes", In Proceedings of the 5 th International Symposium on Mining Science and Technology, October, 20-22, Xuzhou, Jiangsu, China, A. A. Balkema Publishers, Leiden, The Netherlands, pp. 541-545.

B6. Koca, S., Oz, D., Koca, H., 2006; "Recyling of Thermal Power Plant Bottom Ashes", In Proceedings of the XXIII. International Mineral Processing Congress , Onal, G., et al. (Editors), Volume 3, September, 3-8, Istanbul, Turkey, Promed Advertising Limited, Istanbul, Turkey, pp. 2182-2187.

B7. Ucar, R., Koca, S., Oz, D., Koca, H., 2007; "Concentration of Unburned Carbon from Seyitomer Power Plant Bottom Ashes", In Proceedings of the XII. Balkan Mineral Mineral Processing Congress , Anastassakis , G. N., (Editor), June, 10-14, Delphi, Greece.


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Kaya, M., Öz, D., 1999, “Mineral esaslı Alev Geciktiriciler ve Duman Bastırıcı Katkı Maddeleri”, 3. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, pp: 152-162, 14-15 Ekim, İzmir.

E2. Kaya, M., Alp, H., Öz, D., 1994, “Atık Kağıtların Köpük Flotasyonu ile Mürekkebinin Giderilmesi”, Çukurova Üniversitesi 15. Yıl Sempozyumu, pp: 503-519, 4-7 Nisan, Adana.

E3. Kaya, M., Öz, D., 2002, “Dünyada ve Türkiye'de Madencilik Eğitiminin Dünü Bugünü”, T.M.M.O.B. Maden Mühendisleri Odasi Maden Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu 2001, İstanbul, Türkiye.