Prof.Dr. Bahri ÖTEYAKA

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Bahri ÖTEYAKA
Doğum Tarihi: 10/05/1953

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Matematik

Bursa Eğitim Enstitüsü

1976

Lisans

Maden Mühendisliği

Eskişehir D.M.M.Akademisi 

1982

Y. Lisans

Maden Mühendisliği

Anadolu  Üniversitesi

1985

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Maden Mühendisliği Université Laval, Quebec-Kanada 1993


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :

"Kütahya Gümüşköy –Aktepe Baritinin Flotasyonla  Zenginleştirilmesi "                                     
Danışman : Prof.Dr. Hüseyin ÖZDAĞ


Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

" Modélisation d'une Colonne de Flottation Sans Zone d'Ecume Pour la Séparation des Particules Grossières. "    " İri Boyutlu Minerallerin Zenginleştirilmesi için Köpük Zonsuz Flotasyon kolonunun Modellemesi"                                                     
Danışman: Prof.Dr. Heriban SOTO


Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araş. Gör.

Anadolu Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü

1983-1988

Öğr. Gör.

Anadolu Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü

1987-1988

Yard. Doç. Dr.

Osmangazi Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü

1994-1996

Doç. Dr.

Osmangazi Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü

1996-2002

Prof. Dr.

Osmangazi Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü

2002-2002

Prof. Dr.

Dumlupınar Üniversitesi,  Rektör Yardımcısı

2002-2010

Prof. Dr.

Osmangazi Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü

2010-

Projelerde Yaptığı Görevler :

 1. “Kütahya Dumlupınar Tasarım Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Projesi, Koordinatör, Temmuz/2008’de tamamlanarak T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığına sunulmuş ve 28 Temmuz 2009 tarih 27302 sayılı Resmi gazetede 2009/15265 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.
 2. Tasarım Teknokent Yönetici A.Ş.’nin kuruluş çalışması ve kurulması, Koordinatör, Ocak 2010.
 3. Kütahya Dumlupınar Tasarım Teknoloji Geliştirme Bölgesi-II ( II. OSB içi, Kütahya – Eskişehir yolu, 7. km., Kütahya) Kuluçka Merkezi ve İdari binası, Mimari ve altyapı projeleri, Proje sorumlusu, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, AR-GE Genel Müdürlüğü desteği ile, toplam kapalı alan (üç katlı ve bodrum dahil) : 9323 m2, Proje dönemi: 2009-2010, Yatırım dönemi: 2011,
 4. Kütahya Dumlupınar Tasarım Teknoloji Geliştirme Bölgesi-I ( I. OSB içi, Kütahya – Afyon yolu, Kütahya), 52000 m2 alanda 20.800 m2 kapalı alanda yap işlet ve devret olarak planlanmıştır, proje sorumlusu, Proje dönemi: 2009-2011,
 5. DPÜ. Araştırma ve Tasarım Merkezi, DPT-Araştırma Altyapısı Yatırım Projesi, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Teklif edilen Bütçe: 20.850.736 TL., Verilen Bütçe; 8.000.000 TL., Proje No: DPT- 2010K120780, Proje İdari – Mali Yürütücüsü ( 35 kişilik proje ekibi ile yürütülmekte), II. TGB’de, Teknokent  kuluçka Merkezi ve İdari binasına bitişik, 6529 m2 kapalı alanlı, üç kat (bodrum kat ilaveli), Proje dönemi: 2009-2010, Yatırım dönemi: 2011-2013.
 6. 1507 KOBİ Ar-Ge Destek Programınca Desteklenen 7090676 nolu TÜBİTAK projesi Desteklenen kuruluş: Özgüvenler Plan Proje Müh. İnş. Doğalgaz Tes. San. Ve Tic. Ltd. Şti.,  Gökmeydan Mah. Ulus Cad. No:78/15, 0 222-240690 Eskişehir, Araştırmacı, Proje adı: “Endüstriyel Boyutta Birden Fazla Düşey Borulu Jameson Flotasyon Hücresinin Dizaynı”,  Proje süresi: 2010 -2011,
 7. TÜBİTAK destekli Kamu projesi (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) proje no: 106G056, proje adı: “Linyitlerimizin Sallantılı Masa, MGS ve Flotasyon Yöntemiyle Zenginleştirilmesi, Temiz Yakıt Üretimi”, proje süresi: 2007- 2010, araştırmacı.
 8. Eczacıbaşı Balya Kurşun-Çinko Sahasının Tesis Tasarımı Projesi, Proje Başlangıç: Şubat 2007. Proje Bitiş: Ağustos 2007, araştırmacı.
 9. Seyitömer Linyitlerinin Yıkanabilirliği ve Ara-kesme Killerinin Yüzdürme Ortamında Davranışlarının Araştırılması Projesi, TKİ Kurumu SLİ Müessesesi Kütahya, Başlangıç Tarihi: 01.07.2004, Bitiş Tarihi: 27.08.2004, Proje sorumlusu.
 10. Sarıcakaya-Eskişehir Yöresi Altere Granitlerinin Feldspat Kazanımı, OGÜ Araştırma Fonu Başkanlığı Projesi, Proje sorumlusu, 2000.
 11. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Seramik Araştırma-Geliştirme Merkezi Projesi: DPT, Sunuluş tarihi: 1997, Proje No: 98K122920, 22 Ocak 1998, 23238 sayılı Resmi Gazete, Bütçe tutarı 10.889.507 DM., dış kredili olduğu için uluslararası ihaleden sonra ekonomik gerekçelerle gerçekleştirilememiştir (Devlet Garantörlüğü Kaldırıldığından). Yaklaşık 3000 m2, lik kapalı alanlı (iki kat) binası Eskişehir OSB’de bitirilmiştir. Proje sorumlusu.
 12. Etibank Bandırma Boraks ve Asit Fabrikalarının İşletmesi Müessesi Müdürlüğüne Ait Sülfürük Asit Fabrikasından Çıkan Kalsine Pirit Cürufu Artıklarını Çimento, Demir-Çelik, Tuğla ve Boya Gibi Sanayilerde Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Etibank Bandırma Boraks Asit Fabrikaları İşletmesi Müessesi Projesi, Proje sorumlusu, 1998.
 13. Etibank Bandırma Boraks ve Asit Fabrikalarının İşletmesi Müessesi Müdürlüğüne Ait Boraks Fabrikası ve Asit Borik Fabrikası Atıklarının Kullanılabileceği Sanayi Dallarının Belirlenmesi, Etibank Bandırma Boraks Asit Fabrikaları İşletmesi Müessesi Projesi, Proje sorumlusu, 1998

İdari Görevler:

Bölüm Başkan Yardımcısı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Maden Müh. Bölümü

1999–2000

Rektör Yardımcısı, Dumlupınar Üniversitesi

2002–2010

Dekanlık,  D.P.Ü. Simav Teknik Eğitim Fakültesi

1997–2010

Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği, Dumlupınar Üniversitesi

2002–2010

Üniversite Senatosu Üyeliği, Dumlupınar Üniversitesi

2002–2010

Osmangazi Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü Başkanlığı                              

2015 –

Tez Danışmanlığı :

Master Tezi:

 1. Süer,Ü., “Feldspatların Kolon Flotasyonu ile Zenginleştirilmesi”, Osmangazi Üniversitesi, 1997.
 2. Pirinç,A., “Modifiye Flotasyon Kolonunun Bilgisayar Yardımı ile Otomatik Kontrolü”, Osmangazi Üniversitesi, 1998.
 3. Gürsoy,Y.,H., “Sarıcakaya Yöresi Altere Granitlerinden Feldspatın Kazanımı”,Osmangazi Üniversitesi,1999.
 4. Şahbaz, O.,“ Tunçbilek Termik Santral Cürufundan Yanmamış Karbonun Jameson Flotasyon Kolonu ile Kazanımı” Dumlupınar Üniversitesi, 2005.
 5. Çınar, F, ‘’Jameson Kolonunda Bazı Önemli Çalışma parametrelerinin Flotasyon Verimine Etkisi’’ , Dumlupınar Üniversitesi, 2006,
 6.     Sönmez, H.,“ Tunçbilek Lavvarı Tikner Altı İri Artık Kömürlerin  Modifiye  Flotasyon Kolonu ile Zenginleştirilmesi", Dumlupınar Üniversitesi, 2007.
 7. Kerenciler, S.,“ Emet Espay Bor Tesisi Artıklarının Jameson Flotasyon Kolonunda Zenginleştirilebilirliğinin Araştırılması’’  Dumlupınar Üniversitesi, 2009.

Doktora Tezi:

 1. Bilir,K., “Modifiye Flotasyon Kolonunda İnce Tanelerin Sürüklenmesi ve İri Taneli Cevherlerin Zenginleştirilmesi”, Osmangazi Üniversitesi, 1997
 2. Taşdemir, A., “Görüntü Analizi Yöntemiyle Ufalanmış Minerallerin Tane Şekil Karakterizasyonu’’ , Osmangazi Üniversitesi, 2005.
 3. Taşdemir, T., ‘‘Jameson Flotasyon Hücresinde Hold-up’ın Modellenmesi ve Bazı Çalışma Parametrelerinin Flotasyon Verimine Etkisi’’, Osmangazi Üniversitesi, 2006
 4. Gürsoy, A.H., “ Jameson Flotasyon Hücresinde İnce Taneli Kompleks Bakır Cevherlerinin Zenginleştirilebilirliği”, Osmangazi Üniversitesi, 2007.
 5. Şahbaz, O. “ Jameson Flotasyon Hücresinde Düşeyboru Modifikasyonu Ve Performansa Etkisi” Dumlupınar Üniversitesi, 2010.

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler :

  Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2014-2015

  Güz

Cevher Hazırlama II

3

2

 

Ağır Ortam Zenginleştirme Araştırmaları 

1

4

 

Bahar

Cevher Hazırlama I

3

2

 

Ağır Ortam Zenginleştirme Araştırmaları   

3

0

 

 

 

 

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
 1. Uçar, A., Sahbaz, O., Kerenciler, S. and Oteyaka, B., .,“Recycling of Colemanite Tailing Using The Jameson Flotation Technology’’, Physicochemical Problems of Mineral Processing, Vol.:50 Issue: 2   Pages: 645-65; 2014.
 2. Sahbaz, O. ; Ucar, A. and Oteyaka, B. ,“Velocity Gradient and Maximum Floatable Particle Size in The Jameson Cell ’’, Minerals Engineering, Vol.: 41, Pages: 79-85, 2013.
 3. Sahbaz, O.; Ercetin, U. and  Oteyaka, B.,“ Determination of Turbulence and Upper Size Limit in Jameson Flotation Cell By The Use of Computational Fluid Dynamic Modelling ’’ Physicochemical Problems of Mineral Processing, Vol.:48 Issue: 2   Pages: 533-544,2012.
 4. Taşdemir, T., Tasdemir, A. and Oteyaka, B., “Gas entrainment rate and flow characterization in downcomer of a Jameson cell’’ Physicochemical Problems of Mineral Processing  Issue: 47   Pages: 61-78 , 2011,
 5. Gursoy, H. and Oteyaka, B.,  “The Effect of Grinding Time On Flotation of Complex Cu-Zn Sulphide Ore in Jameson Cell’’ 10th international Multidisciplinary Scientific Geoconference: Sgem 2010, Vol I  Pages: 683-690, 2010 .     
 6. Yilmaz, B., Ertun, T., Ucar, A., Oteyaka, B. and Once, G. “A study on the effect of zeolites (clinoptilolite) on volcanic tuff blended cement paste and mortars”, Magazine of Concrete Research, Vol. 61,  Issue: 2, pp.: 133-142, 2009. 
 7. Kelebek, S., Demir, U., Sahbaz, O., Ucar, A., Cinar, M., Karaguzel, C. and Oteyaka, B.The effects of dodecylamine, kerosene and pH on batch flotation of Turkey's Tuncbilek coal”, international Journal of Mineral Processing,  Vol. 88   Issue: 3-4   pp. 65-71, 2008. 
 8. Sahbaz, O., Oteyaka, B., Kelebek, S., Ucar, A. and Demir, U., “Separation of unburned carbonaceous matter in bottom ash using Jameson cell”, Separation and Purification Technology,  Vol. 62 Issue: 1, pp. 03-109, 2008.
 9. Oteyaka, B., Yamik, A., Ucar, A., Sahbaz, O. and Demir, U., “The washability of lignites for clay removal”,  Energy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects, Vol. 30, Issue:9, pp.797-808, 2008.  
 10. Demir, U., Yamik, A., Kelebek, S., Oteyaka, B., Ucar, A. and Sahbaz, O., “Characterization and column flotation of bottom ashes from Tuncbilek power plant”, Fuel,  Vol. 87, Issue: 6, pp. 666-672, 2008.  
 11. Taşdemir, A., Tasdemir, T. and Oteyaka, B., “The effect of particle size and some operating parameters in the separation tank and the Downcomer on the Jameson cell recovery”,  Minerals Engineering, Vol. 20, Issue 15, pp. 331-1336, 2007.
 12. Cinar, M., Sahbaz, O., Cinar, F., Kelebek, S. and  Oteyaka, B., “Effect of Jameson cell operating variables and design characteristics on quartz-dodecylamine flotation system”, Minerals Engineering, Vol. 20, Issue 15, , pp. 1391-1396, 2007.
 13. Tasdemir, T. Oteyaka, B. and Tasdemir, A., “Air entrainment rate and holdup in the Jameson cell, Minerals Engineering, Vol. 20, Issue: 8,  pp. 761-76, 2007.
 14. Yilmaz, B. Ucar, A., Oteyaka, B. and Uz, U., “Properties of zeolitic tuff (clinoptilolite) blended portland cement, Building and Environment, Vol. 42, Issue 11,  pp. 3808-3815. 2007.
 15. Oteyaka, B. Bilir, K., Gursoy, H., Bozkurt, R. and Ciftci, M.,   “Recovery of feldspar from altered granites”, Mineral Processing On The Verge of The 21st Century ( Editors: Ozbayoglu, G., Hosten, C., Atalay, M., U., Hicyilmaz, C. and  Arol, A., I. ),  pp. 323-326, 2000.
 16. Oteyaka, B., Parlaktuna, O. and Pirinc, A., “Control of modified flotation columns by computer”, Mineral Processing On The Verge of The 21st Century ( Editors: Ozbayoglu, G., Hosten, C., Atalay, M., U., Hicyilmaz, C. and  Arol, A., I. ),  pp. 295-298, 2000.
 17. Oteyaka, B., Ucbas, Y., Bilir, K. and Ozdag, H. “Entrainment of fine gangue particles in column flotation with negative bias” Changing Scopes in Mineral Processing   (Editors:Kemal, M., Arslan V., Akar, A. and Canbazoglu M.)  pp. 333-336, 1996.  
 18. Oteyaka,B. and H., Soto, “Modelling of Negative Bias Column For Coarse Particles Flotation”, Minerals Engineering, Vol.8, pp.91-100, 1995.

Yurt Dışı Hakemli Diğer Dergideki Yayınları
Oteyaka,B. et H.,  Soto, “Effet du Taux de Retention du Gaz sur la Stabilite des Agregats Bulle-Particulle(s) Pendant la Flottation”, Mine&Carrieres “Les Techniques” Vol.76, pp.245-248.,1994.


Uluslararasi 22 bildiri, Yurtiçi dergide 10 makale, Bildiriler kitabinda 14 bildiri ve yurtiçi basilmiş kitapta bir bölüm.