Doç.Dr. Adem TAŞDEMİR

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Adem TAŞDEMİR
Doğum Tarihi: 21 Nisan 1969

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maden Müh. Bölümü

Anadolu Üniversitesi

1992

Y. Lisans

Maden Müh. ABD, Cevher Hazırlama Bilim Dalı

Osmangazi Üniversitesi

1996

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Maden Müh. ABD, Cevher Hazırlama Bilim Dalı

Osmangazi Üniversitesi

2005


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :

Görüntü Analiz Cihazı ile Zenginleştirme Öncesi Tane Boyut Analizi
Danışman: Prof. Dr. Rifat BOZKURT


Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Görüntü Analizi Yöntemi ile Ufalanmış Minerallerin Tane Şekil Karakterizasyonu,
Danışman: Prof. Dr. Bahri ÖTEYAKA


Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Ar.Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

1992-2005

Dr.Ar.Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2005-2008

Yrd.Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2008- 2013

Doç.Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2013-

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

Ufalanmış minerallerin şekil ve boyutunun görüntü analizi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:200015008, Proje Araştırmacısı , 2005.

Cevher hazırlamada görüntü analiz cihazının kullanılması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:199515023, Proje Araştırmacısı ,1996.


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Cevher Hazırlama Derneği


Ödüller:

TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK ÖDÜLLERİ (2007, 2008, 2009).

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Taşdemir, A. and Taşdemir, T., A Comparative Study on PSD Models for Chromite Ores Comminuted by Different Devices, Particle & Particle Systems Characterization, 26 , 69-79, (2009).

A2 . Taşdemir, A. , “ Fractal Evaluation of Particle Size Distributions of Chromites in Different Comminution Environments”, Minerals Engineering , 22 , 156-167, (2009).

A3 . Taşdemir, A. , “ Evaluation of Grain Size Distribution of Unbroken Chromite Ores”, Minerals Engineering , 21 , 711-719, (2008).

A4 . Taşdemir, A. , Taşdemir, T. and Öteyaka, B.., “ The Effect of Particle Size and Some Operating Parameters in the Separation Tank and the Downcomer on the Jameson Cell Recovery”, Minerals Engineering , 20/15 , 1331-1336, (2007).

A5 . Taşdemir, T. Öteyaka, B. and Taşdemir, A. , “ Air Entrainment Rate and Holdup in the Jameson cell”, Minerals Engineering , 20/8 , 761-765, (2007).


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında ( Proceedings ) basılan bildiriler :

B1. Taşdemir, A ., Özdağ, H. and Önal, G., Comparison of Geometric Mean Sizes Obtained by Image Analysis and Sieving and Their Correlation, 4 th Asian Particle Technology Symposium (APT2009) , New Delhi, India, 2009, (In Press).

B2. Öteyaka, B., Bilir, K., Taşdemir, T., Gürsoy, H., Taşdemir, A. and Öz, Y., “ The Role of Nozzle and Downcomer Diameter in Jameson Cell”, IX th International Mineral Processing Symposium, Extended Abstracts, pp. 138-139, Cappadocia-Turkey, 2002.

B3. Taşdemir, A., Önal, G. and Bozkurt, R., “ Characterization of Some Minerals Using Image Analysis Technique”, VIII Balkan Mineral Processing Conference , Belgrade, Yugoslavia, pp. 19-22, 1999.

B4. Bozkurt, R., Taşdemir, A. and Çelik, O.N., “The Breakage Characterization of Pyrite by Image Analyzer” , Innovations in Mineral and Coal Processing , Atak, Önal and Çelik (eds.), Balkema, Rotterdam , pp. 49-54, 1998.

B5. Taşdemir, A., Önal, G., Bozkurt, R. and Doğan, M.Z., “Particle Size Determination of Unbroken Banded Chromite Ore by Image Analyzer”, Proceedings of XX International Mineral Processing Congress , Aachen, Germany, pp. 131-139, 1997.


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Taşdemir, A. Öteyaka, B. ve Özdağ, H., “Çeneli Kırıcıda Ufalanan Kromitlerin Tane Şekil Karakterizasyonu”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , Cilt:XXI, Sayı:1 , 103-123, (2008).

D2. Taşdemir, A. ve Bozkurt, R., “Karaburhan Bantlı Kromit Cevherinin Ufalama Öncesi Tane Boyut Analizi”, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , Sayı 14 , 87-96 (2007).

D3. Taşdemir, T. Öteyaka, B. ve Taşdemir, A. , “Jameson Flotasyon Hücresinde Önemli Çalışma Parametrelerinin Hava Tutunumu ve Giren Hava Miktarlarına Etkileri”, Madencilik , 45/4 , 11-18 (2006).